Teadlastel õnnestus püstitada tuumasünteesi energiarekord

Tartu Ülikooli füüsika instituudi teadlaste osalusel tegutsev konsortsium EUROfusion, mis arendab uudse energiatootmisvõimalusena tuumasünteesi, teatas täna viimase 25 aasta edukaimast eksperimendist. Selle tulemused annavad lootust, et tuumasünteesil põhinevast energiatootmisest võib tulevikus saada ohutu, tõhus ja keskkonnasäästlik lahendus ühiskonna üha kasvava energiavajaduse rahuldamiseks.

Image
JET reaktor. Allikas: UKAEA

Tuumasüntees on protsess, mis toidab tähti, nagu Päike, ja tõotab peaaegu piiramatut puhast elektriallikat, kasutades väikeses koguses kütust, mis on odavast toorainest laialdaselt kättesaadav. Tuumasünteesiprotsessis ühinevad kõrgel temperatuuril kergete elementide aatomid (nt vesinik), moodustades heeliumi ja vabastades tohutus koguses energiat soojusena. Tuumasüntees on oma olemuselt ohutu, sest see ei saa käivitada katastroofiga lõppevat ahelreaktsiooni.

Oxfordis asuvas maailma suurimas töötavas tuumasünteesirajatises Joint European Torus õnnestus toota seni suurim hulk stabiilselt eraldunud energiat – 59 megadžauli (MJ). Saavutatud rekordiline energiakogus ületab enam kui kaks korda 1997. aastal samas reaktoris saavutatud rekordilist kogust (21,7 MJ). Seejuures kulus 59 MJ tootmiseks üksnes 0,17 milligrammi kütust, samal ajal kui maagaasi kuluks sama energiakoguse saamiseks 1 kilogramm ehk ligikaudu 10 miljonit korda rohkem.

Rekordtulemus saavutati EUROfusioni konsortsiumi katseseerias, mille eesmärk oli proovida läbi enam kui kahe aastakümne jooksul kogunenud teoreetilised teadmised tuumasünteesi kohta ja valmistuda parimal viisil rahvusvahelise tuumasünteesi-uurimisprojekti International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) alguseks.

Rekordtulemus saavutati EUROfusioni konsortsiumi katseseerias, mille eesmärk oli proovida läbi enam kui kahe aastakümne jooksul kogunenud teoreetilised teadmised tuumasünteesi kohta ja valmistuda parimal viisil rahvusvahelise tuumasünteesi-uurimisprojekti International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) alguseks.

ITER viiakse ellu Lõuna-Prantsusmaal ja selle tulemusel valmib 2025. aastaks maailma suurim eksperimentaalne tokamak-tüüpi reaktor. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu, Hiina, India, Jaapani, Lõuna-Korea, Venemaa ja USA koostöös ning selle eesmärk on saada kinnitust tuumasünteesienergia tootmise teaduslikus ja tehnoloogilises teostatavuses. Tartu Ülikooli teadlased aitavad seejuures uurida tulevaste tuumasünteesil põhinevate elektrijaamade jaoks sobivaid materjale ja diagnostikameetodeid.

Vajadus leevendada kliimamuutuste tagajärgi üha kasvab ja ühe lahendusena nähakse energiatootmise CO2 heite vähendamist. Teadlaste sõnul on tuumasüntees ohutu, tõhus ja vähe CO2 tekitav tehnoloogia, mis aitab lahendada üleilmset energiakriisi. Seetõttu on edukad katsetulemused tuumasünteesi kasutuselevõtu teel suur samm edasi.

EUROfusion on konsortsium, mis ühendab üle 30 teadusorganisatsiooni ning nendega seotud ligikaudu 150 ülikooli ja ettevõtet Euroopa Liidu 25 liikmesriigist, Ühendkuningriigist, Šveitsist ja Ukrainast. Nende ühine eesmärk on töötada välja vastavalt Euroopa tuumasünteesienergia realiseerimise tegevuskavale rajatis, mis annaks elektrivõrkudesse energiat.

Pildil ja videos: JET reaktori sisemus. Allikas: UKAEA

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“