Teadusprorektor Mari Moora

Sünniaeg ja -koht
19. märts 1966, Rapla 

Haridus 
1994–1998 Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituut, taimeökoloogia õppetool, doktorantuur 
1984–1989 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskond (geneetika) 
1984 Nõo Keskkool 

Teaduskraad
1998 PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia) 

Teenistuskäik
2023– … Tartu Ülikooli rektoraat, teadusprorektor
2021– … Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, koosluse ökoloogia professor 
2020 Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, koosluse ökoloogia juhtivteadur 
2003–2020 Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, vanemteadur  
2001–2003 Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituut, teadur 
2000 Helsingi Ülikooli Viikki Biokeskus, järeldoktor  
1998–2000 Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituut, teadur
1992–1998 Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituut, vanemlaborant
1989–1992 Eesti Agrobiokeskus, nooremteadur 
1983–1983 Eesti Loomakasvatuse- ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, laborant

Teadustegevuse põhisuunad
Taimekoosluste elurikkust mõjutavad mehhanismid ajas ja ruumis. Ökoloogiliste seoste (nt taimedevaheline konkurents, mükoriisne sümbioos, suhted mullamikroobidega) roll taimekoosluste kujundajana. Mükoriisse sümbioosi ja selles osalevate taime- ja seeneliikide varieeruvus lokaalseil ja globaalseil keskkonnagradientidel.

Juhendatud lõputööd ja väitekirjad
Viis doktoritööd, üheksa magistritööd

Ühiskondlik tegevus
2022–… Tartu Ülikooli nõukogu liige
2021–2023 Tartu Ülikooli taimeökoloogia õppetooli juhataja
2020–… Euroopa Teadusnõukogu alustava teadlase uurimistoetus, hindamiskogu liige 
2020–… Tartu Ülikooli teenetemärkide komisjon  
2020–2023 Tartu Ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudi nõukogu liige 
2019–2023 Flandria Teadusfondi (FWO) elurikkuse ja ökoloogia hindamiskogu liige 
2019–2022 Saksa Teadusagentuuri (DFG) elurikkuse uurimise programmi „Biodiversity Exploratories“ hindamiskogu liige 
2010–… Euroopa Komisjon, teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide keskkonna hindamiskogu (ENV) granditaotluste ekspert
2003–… Mitmete teadusajakirjade (nt Ecology, Ecology Letters, Journal of Ecology, New Phytologist, Oikos, Journal of Applied Ecology, Journal of Vegetation Science) retsensent 
1993–… Rahvusvahelise Taimkatteuurimise Assotsiatsiooni (IAVS) liige 
2015–2022 Euroopa Komisjon, teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandi taotluste keskkonna hindamiskogu (ENV) asejuht
2019–2021 Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna akadeemiliste töötajate atesteerimiskomisjoni esimees 
2019–2020 Euroopa Komisjon, programmi „Horisont 2020“ teise ühiskondliku väljakutse tööprogrammi hindamiskogu asejuht 
2017–2019 Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan 
2017–2019 Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu liige 
2011–2016 Ajakirja PLOS One akadeemiline toimetaja

Physicum

Füüsika instituudi direktoriks valiti taas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank

Tartu Ülikooli keemia instituut

Keemia instituudi uueks juhiks valiti füüsikalise keemia teadur Piret Pikma

TÜMRI fassaad

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktoriks valiti taas professor Maia Kivisaar