TEHNOLOOGIASIIRDE SEMINAR SPIN-OFF-ETTEVÕTETEST

Seminaril "Globaalne mõtteviis – võtmetegur teadmiste ettevõtlusesse rakendamisel" räägivad ekspertülikoolide esindajad (Warwicki ülikoolist Inglismaalt, Leuveni ülikoolist Belgiast, Miguel Hernandezi ülikoolist Hispaaniast ning Twente ülikoolist Hollandist), kuidas nemad on edukalt spin-off-programmidest kasu lõiganud ning edu saavutanud.

Ülikoolide kogemusele lisaks tutvustatakse ühiselt arendatavat spin-off-programmi GlobalStart, mille järgi on spin-off-ettevõtete loomisel esmatähtis algusest peale mõelda globaalses dimensioonis: välispartneritele ja välisturgudele. Selleks loodud meetodeid ja mudeleid tutvustataksegi ühena esimestest Euroopa ülikoolidest just Tartus.

TÜ Tehnoloogiainstituudi asedirektori dr Erik Puura arvates on antud seminarist saadavad teadmised väga olulised, kuna need aitavad kasutada GlobalStart metoodikat kohalikus innovatsioonisüsteemis, mis Eesti väiksust silmas pidades peaks olema suunatud maailmaturule.

Arutlemaks selle üle, kuidas kontseptsioonid sobivad Eesti konteksti, teeb dr Puura ettekande Tartu kogemusest – millised on olnud spin-off-firmade edulood ning millest põhjustatud läbikukkumised.

Seminari töökeeleks on inglise keel ning üritus on osalejatele tasuta. Seminari viiakse läbi projektide Tartu SPINNO 2 ning GlobalStart raames TÜ Tehnoloogiainstituudi (Tartu, Nooruse 1) esimese korruse saalis.

Lisainfot seminari kohta leiab aadressilt www.tuit.ut.ee/TTOseminar ning või mart.miljan@ut.ee, tel 737 4805. Seminari otseülekanne veebiaadressilt: /mm/live.


Liina Jürgen
TÜ avalikkussuhete peaspetsialist

INFO: Märt Miljan (TÜ Tehnoloogiainstituut), tel 737 4805