Terminipäevak „Terminiloome lugu. Minevikust, olevikust ja tulevikust“

27. jaanuaril kl 12.00–17.30 toimub seitsmes terminipäevak Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis ja veebis.

Seekord heidame pilgu eesti oskuskeele arengu- ja arendamisloole alates selle lätetest kuni ees ootavate aegadeni. Minevikulise vaate annavad emeriitprofessor Ene-Margit Tiit ja emeriitdotsent Reet Kasik, olevikku käsitlevad kõigepealt meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor Piia Post ning Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistrant, Postimehe teadustoimetaja Mariliis Kolk ning seejärel Kaitseväe Akadeemia lektor ja sõjandusterminoloogia töörühma liige major Mattias Puusepp. Tulevikku püüavad vaadata kolm esinejat: Eesti Keele Instituuti esindav Arvi Tavast, oskuskeele vajadusi kajastav Ülle Sihver Eesti Maaülikoolist ning riigi visiooni tutvustav Haridus- ja Teadusministeeriumi keelenõunik Sirli Zupping.

Üritus toimub Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis ja Zoomis (ID: 870 9491 5137; pääsukood: 188511). Selleks palume registreeruda 26. jaanuariks Eesti Maaülikooli veebilehel.

Image
Terminipäevak

Terminipäevaku korraldajad ja päevajuhid on Ülle Sihver (Eesti Maaülikool), Reet Hendrikson (Kaitseväe Akadeemia) ja Helika Mäekivi (Tartu Ülikool). Üritust toetab Haridus- ja Teadusministeerium eestikeelse terminoloogia programmi kaudu

Osavõtt on tasuta. Terminipäevakut toetab Haridus- ja Teadusministeerium eestikeelse terminoloogia programmi kaudu.

Ootame osalema!

Terminipäevaku logo autor on Triin Jahu Tartu Kunstikoolist.