TÜ arvutiteaduse instituudis esinevad maailma bioinformaatika tipud

Nelja päeva jooksul käsitletakse kursusel loengute ja praktikumide vormis genoomikat, transkriptoomikat, signaaliradasid ja valkude andmebaase ning tööriistu bioloogiliste andmete analüüsiks.

Lisaks Euroopa Bioinformaatika Instituudi lektoritele õpetavad kursusel ka TÜ arvutiteaduse instituudi BIIT (Bioinformaatika ja andmekaeve) töörühma doktorandid. Kursusel osaleb 41 osalejat – magistrante, doktorante, järeldoktorante ja teadlasi kokku kuuest riigist.

Euroopa Bioinformaatika Instituut (EMBL-EBI) on Cambridge’i lähedal Inglismaal asuv üks suurimaid bioloogiliste andmete ja tööriistade arendamise ja haldamise ning bioinformaatika valdkonna teadusuuringute rahvusvahelisi keskusi. EBI korraldab SLING projekti toel "EBI roadshow" sarnaseid bioinformaatika kursuseid nii Inglismaal kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, et tutvustada teadlastele olemasolevaid arvutiteaduse ja bioinformaatika vahendeid ja võimalusi.

BIIT on bioinformaatika professor Jaak Vilo poolt juhitav Bioinformaatika ja andmekaeve töörühm Arvutiteaduse instituudis, kuhu kuulub arvukalt doktorante, magistrante ja üliõpilasi. BIIT osaleb mitmetes riiklikes ja rahvusvahelistes teadusprojektides.

Kursuse info: http://biit.cs.ut.ee/ebiroadshow2009

Lisainfo: Hedi Peterson, hedi.peterson@ut.ee, tel 5098775
Prof Jaak Vilo, bioinformaatika professor, jaak.vilo@ut.ee , tel 5049365

Karin Volmer
Tartu Ülikool
pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 5202807
e-post: avalik@ut.ee
/et/ulikoolist/yldinfo/press