TÜ haridusteaduskonna kasvatusteaduslikud teadustööd pälvisid tunnustuse

Haridusteaduskonna dekaani Hasso Kukemelgu sõnul on hea meel, et mitmed teaduskonna töötajad on saanud Eesti riigi tasemel tunnustuse osaliseks pedagoogilise uurimistöö valdkonnas. "Kõrge kvaliteediga läbi viidud uurimused annavad väärtuslikku informatsiooni sellest, kuidas veelgi efektiivsemalt õpetada väga erinevatel tasemetel ja kooliastmetel ning millised on õppimisprotsessides toimivad seaduspärasused. Taoline oskusteave on kaasaegses infoühiskonnas strateegilise tähtsusega materjal," jätkas Kukemelk.

Konkursi raames leidis tunnustamist parima võõrkeeles publitseeritud/ aprobeeritud doktoritöö kategoorias haridusteaduskonna haridusfilosoofia lektori Rain Mikseri töö, mis ministeeriumi teatel vääris esiletõstmist eesti teadusfilosoofilise mõtte rikastamise eest teoreetilise konstruktsiooni sotsiaalpedagoogika legitiimsuse põhjaliku kasvatusfilosoofilise ja – teoreetilise analüüsi esitamisega monograafias "Legitimacy of the German Consept Social Pedagogy. A Socialepistemological Analysis". Tema töö juhendaks on kasvatusteaduste dotsent Inger Kraav, kes leidis samuti konkursikomisjoni poolt äramärkimist.

Kasvatusteaduslike teadustööde konkursil said tunnustuse osaliseks ka teaduskonna logopeedia ja õpiraskuste teooria lektor Marika Padrik Helena Oselini magistritöö "Charles van Riperi kogemusteraapia rakendamine 7-8-aastaste lastega" eduka juhendamise eest, ning eesti keele ja kirjanduse didaktika lektor Malle Reidolv, kes koos Reet Krusteni, Krista Kumbergi, Mare Müürsepa, Mari Niitra, Hille Ojala, Jaanika Palmi ja Ave Tarrendiga tähtsustasid kasvatusväärtusi lastekirjandusteoreetiliste mõistete illustreerimise kaudu raamatus "Lastekirjanduse sõnastik".


Lisainfo: Marko Ojakivi, TÜ haridusteaduskonna avalikkussuhete spetsialist, tel 51 56 142, 737 6471, marko.ojakivi@ut.ee