TÜ kirjastuse raamatud lisati Thomson Reutersi andmebaasidesse

Alates 2013. aasta juulist on mitmed Tartu ülikooli kirjastuses väljaantud raamatud ja teadusartiklite kogumikud kaasatud Thomson Reutersi andmebaasidesse Conference Proceedings Citation Index (CPCI) või Book Citation Index (BkCI).

Tartu ülikooli õppeprorektori Martin Halliku sõnul väljendab see tunnustust Tartu ülikooli kirjastusele ning selles läbiviidud reformile, mille tulemusena rakendatakse teaduspublikatsioonide puhul varasemast tugevamat kvaliteedikontrolli, kasutades selleks eelretsenseerimist.

"Eesti teadlaskond ei pea lihtsalt klassifikaatori pärast edaspidi artiklikogumike avaldamiseks väliskirjastuste poole pöörduma. Saame garanteerida, et Tartu ülikooli kirjastus pakub heatasemelist rahvusvahelist eelretsenseerimist ning siin avaldatud väljaanded on tunnustatud ka autoriteetsete indekseerivate andmebaaside poolt,"  selgitab muudatusest tulenevaid eeliseid Martin Hallik.

Thomson Reuters hindas kirjastuse poolt esitatud näidispaketti, mis hõlmas kümme monograafiat ja artiklikogumikku, ning tunnistas need kõik sobilikuks andmebaasidesse kaasamiseks. Hetkeseisuga hõlmab see ainult võõrkeelseid raamatuid, ent välistatud pole ka eestikeelsete väljaannete kaasamine.

Juba praegu kehtivate kriteeriumide alusel saavad CPCIs indekseeritud kogumikes ilmunud artiklid Eesti teaduse infosüsteemi ETIS kategooria 3.1. Niisiis kehtib see nüüdsest ka Tartu ülikooli kirjastuse poolt avaldatud artiklikogumike kohta, mis vastavad andmebaasi nõuetele. Täpsem loetelu vastavatest väljaannetest avaldatakse TÜ kirjastuse kodulehel, sest kõik väljaanded läbivad Thomson Reutersi hindamisprotseduuri.

Suhteliselt uue andmebaasiga Book Citation Index täitis Thomson Reuters 2011. aastal lünga kõrgetasemeliste eelretsenseeritud akadeemiliste monograafiate ja artiklikogumike osas.

TÜ kirjastuse peatoimetaja Ivo Voldi sõnul aitab see eelkõige tasakaalustada indekseerivate andmebaaside osa humanitaar- ja sotsiaalteaduste vallas, mis on traditsiooniliselt pigem monograafilise teadusproduktsiooniga.

Tartu ülikool esitas 2012. aasta novembris Eesti teadusagentuurile ettepaneku kaasata BkCI ETISe klassifikaatorite kriteeriumite hulka, nii et andmebaasis indekseeritud kogumikes avaldatud artiklid saaksid automaatselt klassifikaatori 3.1. Praeguseks on teadusagentuur seda ettepanekut toetanud ning selle edastanud haridus- ja teadusministeeriumile.

Lisaks sellele on Tartu ülikooli kirjastus asunud aktiivselt arendama avatud juurdepääsu teadusinfole. Osa kirjastuses väljaantud monograafiaid ja artiklikogumikke on kättesaadavad avatud juurdepääsuga platvormil OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) ning indekseeritud andmebaasis DOAB (Directory of Open Access Books).

Lisainfo: Martin Hallik, Tartu ülikooli õppeprorektor, tel: 737 6201, 515 3853, e-post: martin.hallik@ut.ee;
Ivo Volt, Tartu ülikooli kirjastuse peatoimetaja, tel: 527 1764, e-post: ivo.volt@ut.ee

Virge Tamme Tartu Ülikooli pressiesindaja Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392 E-post: virge.tamme@ut.ee
www.ut.ee