TÜ rahvusvahelise suveülikooli raames käivitub kolme ülikooli ühine koolitusprogramm

1.−21. juulini kestva koolituse esimene nädal möödub Tallinnas, teine Kiievis ja kolmas Peterburis. Tutvutakse kolme riigi sise-, välis- ja majanduspoliitikaga ning külastatakse kohalikke ettevõtteid, meediaorganisatsioone ja riiklikke institutsioone.

Rahvusvahelise suveülikooli programmijuht Mart Susi sõnul saavad õppijad tervikliku ülevaate, kuidas 1991. aastal samalt stardijoonelt alustanud riigid on jõudnud erinevate arenguteede ja lahendusteni. "Tegemist on unikaalse ja sisuka ülikoolidevahelise koostööprogrammiga, mille raames külastavad välisüliõpilased lühikese aja jooksul kolme riiki ning saavad osa nende ühiskonna- ja elukorraldusest," ütles Susi.

Koolitusprogrammis osalevad kolme ülikooli nimekad professorid, diplomaadid, ettevõtjad ja poliitikud, kes käsitlevad Eesti ühiskonna arengut riigisotsialismist riigikapitalismini, Euroopa Liidu küsimusi, Ukraina minevikku ning olevikku, peatuvad globaliseerumise probleemidel ning Venemaa majanduse- ja ühiskonnakorraldusel, sh tsiviilühiskonna ning armeega seotud valupunktidel. Tartu Ülikoolist esinevad loengutega professorid Marju Lauristin ja Urmas Varblane.

Kolme ülikooli ühisprogrammis osaleb ka 500 maailma tippülikooli hulka kuuluv ja rahvusvahelise julgeolekuga seotud küsimustest huvituv San Diego Ülikool, mille üliõpilased nimetatud programmi raames Eestit ja Ukrainat külastavad. Kolme nädala jooksul tutvutakse ka Eesti, Ukraina ja Venemaa ajaloo ning kultuuriga. Külastatakse mitut kultuuriasutust, nagu Eesti Kunstimuuseum, Rahvusooper Estonia, Kiievi-Pet¨erski lavra ehk Suurklooster ning sõidetakse T¨ernobõli Ukrainas ja Tsarskoje Selosse Peterburis.

Rahvusvahelise suveülikooli põhiprogrammid algavad 21. juulil. Tänavu keskendutakse Euroopa integratsioonile, Vene välispoliitikale ning menetlustele Euroopa rahvusvahelistes kohtutes. Üheks tippesinejaks on alanud suvel Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik Koen Lenaerts, kes on mitme Euroopa juhtiva õigusajakirja vastutav toimetaja ja üks tuntumaid Euroopa Ühenduse õiguse spetsialiste.

Vaata ka: http://www.isu.ut.ee

Lisainfo: TÜ avatud ülikooli keskuse rahvusvahelise suveülikooli programmijuht Mart Susi, tel 501 6629, mart.susi@ut.ee

Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press