TÜ TÄHISTAB AKADEEMIK PAUL ARISTE 100. SÜNNIAASTAPÄEVA

100. sünniaastapäeva tähistamine algab teisipäeval, 1. veebruaril kell 14 Aristele pühendatud näituse "Ma näitan teile midagi huvitavat…" avamisega Tartu Ülikooli Raamatukogus, kus esinevad Peeter Olesk ja Tõnu Seilenthal.
2. veebruaril tähistab Paul Ariste sünniaastapäeva tema koduvald Torma, kus toimuval konverentsil esinevad TÜ õppejõud dots Heinike Heinsoo, dots Tõnu Seilenthal ning akadeemik Ariste kunagised aspirandid Venemaa soome-ugri vabariikidest. Tormas musitseerivad Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusikud.

Neljapäeval, 3. veebruaril kulmineerub Paul Ariste sünniaastapäeva tähistamine Tartu Ülikooli aulas kell 11 algava mälestuskonverentsiga, kus tervitustega esinevad TÜ rektor prof Jaak Aaviksoo ja Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel.
TÜ uurali keelte prof Ago Künnap esineb konverentsil ettekandega Paul Ariste elust ja loomingust ning TÜ läänemeresoome keelte emeriitprof Tiit-Rein Viitso teeb ettekande teemal "Innovaatiline Ariste".
Konverentsil esineb sõnavõtuga ka Eesti Teaduste Akadeemia president prof Richard Villems, millele järgneb ETA Paul Ariste medali kui akadeemia kõrgeima humanitaar- ja sotsiaalteaduste alase auhinna üleandmine emeriitprofessor Tiit-Rein Viitsole.
Konverentsi teisel poolel jätkuvad Paul Ariste elu, tööd ja loomingut tutvustavad ettekanded ning sõnavõtud.

3. veebruari õhtul kell 16.30 toimub ühine mälestuskäik Paul Ariste hauale Raadi kalmistul. Samal päeval ilmub vaid Tartus Aristele pühendatud Eesti Posti eriümbrik ning käibele tuleb sellepuhune eritempel.

4. veebruaril kell 14 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Aristele pühendatud näituse avamine, mille raames esitletakse ühtlasi kahte raamatut: "Paul Ariste Vadja päevikud 1942 - 1980" (koostanud Ergo-Hart Västrik ja toimetanud Peeter Olesk) ning "Komi folkloor. Kogunud Paul Ariste" (neljakeelse raamatu on koostanud Nikolai Kuznetsov).
4. veebruaril kell 11 algab Tartu Raekojas Ariste 100. sünniaastapäevale pühendatud teaduskonverents "Interlingvistika ja eurolingvistika".
1. septembril avatakse Paul Ariste sünnikohas Torma vallas Rääbise külas mälestuskivi.

Akadeemik Paul Ariste (03.02.1905 Torma – 02.02.1990 Tallinn) on maailmamainega fennougrist ja väga tunnustatud õppejõud. Ariste teaduslike publikatsioonide üldmaht ulatub vähemalt 8500 leheküljeni. Üle tuhande artikli ja kümnete monograafiate hulgas on suurel määral põhjapanevaid töid, millel on aegumatu väärtus. Ariste koolitas Tartu ülikoolis sõjajärgseil aastail peaaegu kõigile Venemaa soome-ugri rahvastele välja rahvusliku teadlaskaadri.
Akadeemik Juhan Peegel on öelnud: "Kui räägime oma ülikooli rahvusvaheliselt tunnustatud mainest, siis on see lahutamatult seotud Paul Ariste nimega, kellega on seotud kogu meie rahvusteaduse ajalugu".


Illari Lään
TÜ avalikkussuhete juht

INFO: TÜ Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus, Tõnu Seilenthal, tel. 737 5222, Kadi Sarv, tel. 737 6216