TÜ teadlased parandavad Põhja- ja Läänemere mereruumi planeerimist

Inimtegevus merel ja selle mõjud on piiriülese iseloomuga, mistõttu on oluline ühtlustada riikide kasutatavaid ruumiandmeid ja planeerimisprotsesse. Selle valguses teevad järgmisel kolmel aastal mereruumi planeerijad, sh Tartu ülikooli Eesti mereinstituut, kahes partnerprojektis tihedat koostööd.

Euroopa Liit võttis hiljuti vastu õigusaktid, mille kohaselt peavad kõik Euroopa Liidu rannikuriigid planeerima enda merega seotud tegevusi. Need riiklikud mereruumi plaanid peavad olema koostatud ühtsetel alustel, koordineeritud ning valmis aastaks 2021.

„Läänemeres ja Põhjameres on olemas avamere tuulepargid, energiaülekande taristu, sadamaid ühendavad laevateed, kalandus, unikaalsed looduskaitsealad," kirjeldas TÜ Eesti mereinstituudi meresüsteemide osakonna juhataja Robert Aps ning tõdes, et kasvava inimtegevusega suureneb ka vajadus mereruumi osas.

„Koordineerimine erinevate sektorite vahel on oluline, et vältida konflikte, edendada ühiskasutust ja sünergiat ning seeläbi tagada jätkusuutlik meremajanduse kasv,“ lisas Aps.

Seda kõike tehakse kahe projekti raames. Baltic LINes projekt arendab Läänemere regiooni üleseid planeerimislahendusi laevateede ja energia taristu osas ning nende integreerimist riiklikesse mereruumi planeeringutesse.

NorthSEE projekti eesmärk on parandada koostööd mereruumi planeerijate vahel Põhjamere regioonis ning saavutada suurem ühilduvus riiklike plaanide ning laevanduse, energia ja keskkonnakaitse planeerimisprotsesside vahel.

Partnerprojekte „NorthSEE“ (www.northsee.eu) ja „Baltic LINes“ (www.balticlines.eu) rahastatakse Interregi programmist ning mõlemat juhib Saksamaa föderaalne meresõidu- ja hüdrograafiaamet. Projektis on kokku 15 partnerit, sh Tartu ülikooli Eesti mereinstituut Eestist.

Lisainfo
Robert Aps, TÜ Eesti mereinstituudi meresüsteemide osakonna juhataja
671 8942, 506 2597
robert.aps [ät] ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee