TÜ teadlased riigi teaduspreemiate konkursil

Riigi teaduspreemiate komisjon kinnitas ettepanekud 2013. aasta teaduspreemiate määramiseks. Nii elutöö- kui ka aastapreemiate kandidaatidena kaheksas teadusvaldkonnas on nominentidena esitatud mitmed Tartu ülikooli teadlased.

Kahele preemiale pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest, nn elutööpreemiale on esitatud Tartu ülikooli arstiteaduskonna emeriitprofessor, dermatoloogia ja veneroloogia vanemteadur Helgi Silm ja Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso. Teiste nominentidena on esitatud Lembit Andresen, Hiie Hinrikus, Maie Kalda, Enn Mellikov, Raimo Pullat, Anto Raukas, Jüri Siigur.

Teaduspreemiale väljapaistva avastuse eest kandideerib kollektiiv koosseisus: Tartu ülikooli kõrge energia füüsika professor Martti Raidal (kollektiivi juht), Andrea Giammanco, Andi Hektor, Mario Kadastik, Kristjan Kannike, Mait Müntel, Marion Murumaa, Liis Rebane, Alessandro Strumia ja Andres Tiko  teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava teadus- ja arendustööga „Higgsi bosoni laadse uue osakese avastamine“. Loe ka teadusportaalis Novaator ilmunud lugu "CERNi füüsikud leidsid Higgsi bosoni“.

Eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks on aastapreemiate määramiseks esitatud kaheksas teadusvaldkonnas järgmised ettepanekud:

Täppisteadused

 • TÜ materjalide kompuuter- modelleerimise (DoRa) professor Mikhail Brik – Ab initio and semi-empirical modeling of physical properties of pure and doped functional materials;
 • TÜ funktsionaalanalüüsi professor, akadeemik Eve Oja – Operaatorideaalid, tensorkorrutised ja Banachi ruumide struktuur;
 • Toomas Rõõm ja Urmas Nagel – Korreleeritud elektronsüsteemide terahertsspektroskoopia.

Keemia ja molekulaarbioloogia

 • TÜ molekulaarbioloogia professor Jaanus Remme – Ribosoomide biogenees ja funktsioneerimine bakterites;
 • TÜ kolloid- ja keskkonnakeemia dotsent Kaido Tammeveski – Nanostruktuursete ja keemiliselt modifitseeritud elektroodide elektrokeemilised omadused;
 • Aivar Lõokene – Lipoproteiinide metabolismi regulatsioonimehhanismid.

Tehnikateadused

 • TÜ bioorgaanilise keemia juhtivteadur Asko Uri ja bioorgaanilise keemia teadur Erki Enkvist – Registreerivad optilised sondid proteiinkinaaside ning nende inhibiitorite iseloomustamiseks;
 • Tarmo Soomere – Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis.

Arstiteadus

 • TÜ kardioloogia professor Jaan Eha ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer – Südame- ja veresoonkonna siirdemeditsiinilised uuringud.

Geo- ja bioteadused

 • TÜ loomade füsioloogilise ökoloogia professor ja evolutsioonilise loomaökoloogia vanemteadur Peeter Hõrak – Immuunfunktsioon ja oksüdatiivne stress loomaökoloogilises kontekstis;
 • TÜ botaanika- ja mükoloogiamuuseumi teadur Leho Tedersoo – Seente elurikkuse ja biogeograafia globaalsed mustrid;
 • Urmas Lips (kollektiivi juht), Jaan Laanemets, Inga Lips – Soome lahe apvellingute ja veesamba kihistatuse mõju toitainete ja fütoplanktoni dünaamikale;
 • Tiina Nõges – Järvede seisund ja aineringed muutliku kliima tingimustes;
 • Siim Veski, Leili Saarse ja Atko Heinsalu – Jääajajärgne keskkond ja kliima.

Põllumajandusteadused

 • Kadri Karp (kollektiivi juht), Ulvi Moor, Tartu ülikooli geobotaanika spetsialist Taimi Paal ja Marge Starast – Puu- ja köögiviljade bioaktiivsete ainete sisalduse mõjutamine kasvatustehnoloogiliste võtetega;
 • Veiko Uri – Produktsioon, süsiniku akumulatsioon ning lämmastikuringe kiirekasvulistes lehtpuupuistutes.

Sotsiaalteadused

 • TÜ inimgeograafia professor Rein Ahas – Ühiskonna ruumilise mobiilsuse uurimise metoodika arendamine;
 • TÜ meediauuringute professor Veronika Kalmus – Sotsialisatsiooniprotsessid muutuvas ühiskonnas;
 • Rainer Kattel – Innovatsiooni- ja majanduspoliitika areng ja juhtimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 2000ndatel aastatel;
 • Ruth Alas – Organisatsiooniliste muudatuste abil kriiside ennetamine.

Humanitaarteadused

 • TÜ filosoofiateaduskonna emeriitprofessor Jüri Ant – monograafia „August Rei - Eesti riigimees, poliitik ja diplomaat 1886-1963“;
 • TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop – Väärtuskonfliktide eetika teaduse, tehnoloogia ja meditsiini valdkonnas;
 • TÜ arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri –  monograafia „The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia“;
 • Liisi Laineste – kogumiku „Estonia and Poland. Creativity and tradition in cultural communication“ toimetamine ja kaastöö.

Ettepanekuid preemiate kandidaatide ülesseadmiseks on teinud haridus- ja teadusministeeriumis teadus- ja arendusasutustena registreeritud ülikoolid ning teadus- ja arendusasutuste nõukogud, samuti Eesti teaduste akadeemia akadeemikud.

Vabariigi valitsuse otsus riigi teaduspreemiate kohta tehakse teatavaks ja preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 2013.

2012. aasta pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said riigi teaduspreemiad matemaatik Ülo Lumiste ja meditsiiniteadlane Heidi-Ingrid Maaroos. 2012. aasta TÜ teadlastele tulnud teaduspreemiatest loe lähemalt siit.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392