Tunniplaanide analüüsi tulemused

2022. aasta kevadsemestri ja sügissemestri individuaalsete tunniplaanide andmestiku põhjal koostati õppehoonete vahelised lähte-sihtkohamaatriksid, arvestades ühe päeva sees toimuvat liikumist. Analüüsi hõlmati I ja II õppeaste tunniplaanid.

2022. aasta kevadsemestril toimus Tartu Ülikooli õppehoonete vahel kokku 251 741 liikumist kogupikkusega 63 676 km linnulennult. Sama aasta sügissemestril oli õppehoonete vaheline liikuvus suurenenud eeldatavasti e-õppe vähendamise tõttu. Kokku toimus 420 278 liikumist kogupikkusega 152 889 km linnulennult. 

Image
Nelja valdkonna tudengite liikumine 2022. aasta sügissemestril Tartus
Nelja valdkonna tudengite liikumine 2022. aasta sügissemestril Tartus (autor: Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor)

Tudengite tunniplaanianalüüs näitas, et järjestikuse auditoorse töö puhul tuli liikuda teise õppehoonesse keskeltläbi 31% loengute puhul kevad- ja 36% loengute puhul sügissemestril.

Õppehoonete vahelise liikumise vajadus varieerub tugevasti valdkondade ja instituutide vahel. Kõige sagedamini liiguvad loodus- ja täppisteaduste valdkonna tudengid ja kõige harvemini sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkonna tudengid.

Õppehoonete vahelise liikumise keskmine pikkus oli loodus- ja täppisteaduste valdkonnas 1073 m kevadsemestril ja 1494 m sügissemestril; meditsiiniteaduste valdkonnas vastavalt 1025 ja 1084 m, sotsiaalteaduste valdkonnas 581 ja 556 m ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas 367 ja 102 m.

17,2% õppehoonete vahelisest liikumisest 2022. a sügissemestril oli linnulennult pikem kui 1 km ja pidi jääma kuni poole tunni sisse. Ligi kolmandik sellistest liikumistest toimus Maarjamõisa ja Delta õppehoonete vahel. Selliste liikumiste mahtu ja osakaalu tuleb tunniplaanide koostamisel vähendada, et tudengid jõuaksid järgmisse loengusse jala või bussiga, et nad ei oleks sunnitud kasutama autot ning et neile jääks piisav aeg söömiseks ja puhkepausiks.

Praegused Tartu bussigraafikud ei võimalda jõuda Maarjamõisast kesklinna poole sõites ühe loenguvahe jooksul järgmisesse loengusse/seminari õigeaegselt. Vastassuunalisel liikumisel on kiire tegutsemise korral võimalik jõuda bussiga õigeaegselt järgmisesse loengusse, kuid täiendavaks pausiks sel juhul aega ei jää.

 

 

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?