Üheksa riigi teadlased mälestavad seminariga Juri Lotmani

26.–28. veebruarini kogunevad Tartu ülikooli maailmakuulsa semiootiku Juri Lotmani loomingut ja teadustööd austavad sõbrad, kolleegid ja õpilased üheksast riigist, et tähistada rahvusvahelise seminariga Lotmani 94. sünniaastapäeva.

Tartu ülikooli vene kirjanduse professor Ljubov Kisseljova ütles, et seminar on Juri Lotmani koolkonna esindajate ühendamiseks ja samas ka hetkeseisu ülevaatuseks, sest osalevad vähemalt nelja põlvkonna esindajad – Lotmani kolleegid, tema vahetud õpilased ja õpilaste õpilased.

Tartusse tuleb 31 teadlast Kanadast, Saksamaalt, Austriast, Soomest, Poolast, Ungarist, Ukrainast, Venemaalt ja Eestist. Ettekannetega esinevad mitmed nimekad teadlased, nagu Aage A. Hansen-Löve Viinist, Rainer Grübel Oldenburgist, Barbara Lönnqvist Turust, Katalin Kroó Budapestist, Andrei Nemzer ja Dina Magomedova Moskvast jt.

Seminaril on kohal mitmed slavistika osakonna vilistlased, praegused üliõpilased ja teadlased. Tartu ülikooli teadlastest astuvad seminaril üles keskaja professor Anti Selart, kultuurisemiootika professor Peeter Torop ja semiootika vanemteadur Mihhail Lotman.

Üritusel esitletakse mitmeid raamatuid, näiteks vene kirjanduse õppetooli uut väljaannet „Bloki kogumik XIX“ ja Tallinna ülikooli Lotmanile pühendatud väljaandeid „J. Lotman ja B. Uspenski. Kirjavahetus 1964–1993“ ning „Juri Lotmani autoportreed“. Samuti tutvustatakse Peterburis ilmunud esinduslikku tekstide kogumikku „„Sovremennik“, „Moskvitjanini“ vastu: 1850. a esimese poole kirjanduskriitiline poleemika“, mille koostamisest võtsid osa õppetooli kasvandikud A. Vdovin ja A. Fedotov.

Tavapäraselt antakse kätte ka Lotmani stipendiumid teadustööde konkursi võitnud kahele TÜ üliõpilasele – semiootikule ja slavistile.

Traditsiooniliselt suundutakse 28.veebruaril, õpetlase sünniaastapäeval, Raadi kalmistule, et asetada lilled Juri Lotmani ja Zara Mintsi hauale ning mälestada teisi lahkunuid kolleege ja õpetajaid, nagu Valeri Bezzubovit, Pavel Reifmanit ja Sergei Issakovi. Lilled asetatakse ka Lotmaniga ühel kuupäeval sündinud Tartu teaduse suurkuju Karl Ernst v. Baeri hauale.

Korraldajad tänavad Tartu linnavalitsust ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani seminari korraldamiseks määratud rahalise toetuse eest.

Sündmust korraldab Tartu ülikooli vene kirjanduse õppetool. Tutvu seminari kavaga.

Lisainfo
Ljubov Kisseljova, TÜ vene kirjanduse professor
tel 7375353
e-post ljubov.kisseljova@ut.ee

Virge Tamme Tartu Ülikooli pressinõunik Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392 E-post: virge.tamme@ut.ee
www.ut.ee