Ühtse ülikoolihaigla loomisest võidaksid nii tudengid kui ka teadlased

Kuus Tartu ja Tallinna haiglajuhti käisid Eesti Arsti juhtkirjas välja idee ühendada Tartu Ülikooli Kliinikum, Tallinna Lastehaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla konsortsiumiks, mille tulemusena moodustuks 2025. aastaks ühine ülikoolihaigla linnakutega Tartus ja Tallinnas.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lemberi sõnul väärib ühisavalduses väljakäidud idee kaalumist, kuid vajab hoolikat läbimõtlemist: “Tegu on optimeerimise ülesandega. Vastust otsitakse küsimusele, milliseid tegevusi on mõistlik arendada ühes keskuses ja milliseid vastutusvaldkondi jagada. Senise konkurentsisuhte asemel oleks nüüd võimalik koondada ressursimahukamad ja harvaesinevate haigustega valdkonnad ühte haiglasse, et vältida asjatut dubleerimist. Ühised kvaliteedistandardid parandaksid haigete käsitlust üle Eesti.”

Lemberi sõnul võidaksid ühise ülikoolihaigla loomisest nii teadlased kui ka tudengid: “Arstiüliõpilastele annab ühine ülikoolihaigla lisavõimalusi Tallinna Lastehaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla kasutamisel õppebaasina. Üliõpilased saaksid eri haigusjuhtudega tegeledes suurema kogemuse. Meie teadlaste jaoks kasvab patsientide hulk, keda saaksime teadustöös kasutada. Samuti võiks haiglate ühinemise tulemusena tekkida ühine haiguslugude andmebaas, mis on praegu igal haiglal erinev.”

“Küll aga tuleb silmas pidada, et lahtisi küsimusi on küllaga ja ideele täpsema sisu andmine on veel ees,” tõdes Lember.

Ajakirja Eesti Arst aprillinumbris ilmunud ühisavalduse koostajate hinnangul oleks ühtne ülikoolihaigla Eestile ainus jätkusuutlik tulevikulahend, mis tagaks konkurentsivõimelise arengu tervishoius, kliinilises õppes ja teadustöös. Avalduse on koostanud Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu, Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts, Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi juhataja Joel Starkopf, Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse ülemarst ja juhataja ning ka Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku professor Peep Talving, Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliiniku juhataja ja vast valitud uus rektor Toomas Asser.

Lisainfo: Margus Lember, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaan, 5331 8600, 731 8600, margus.lember@ut.ee