Autor:
Ragnar Vutt

Ülikool jätkab Haridus- ja Teadusministeeriumi toel oma kinnisvara keskkonnamõju vähendamist

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) toetab Tartu Ülikooli 2,34 miljoni euroga, et suurendada hoonete energiatõhusust. Tegu on jätkutoetusega, mis lisandub eelmisel aastal eraldatud viiele miljonile eurole. 

Selleaastase toetuse abil on plaanis juurutada eri energiasäästulahendusi, näiteks uuendada kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteeme, arendada tehnolahenduste automaatika juhtimissüsteeme ning vahetada kulukad valgustid välja LED-valgustite vastu. Samuti projekteeritakse ja ehitatakse päikeseparke ja salvestustehnoloogiaid. 

TÜ kantsler Kstina Noormets peab esmatähtsaks energiatõhususe kasvu, sealhulgas hoonete kulutõhusaks muutmist ning õppe- ja tööhoonete sisekliima parandamist. Eelmisel aastal moodustasid energiatõhususe suurendamisele kulunud kolm miljonit eurot enam kui neljandiku ülikooli kõikidest ehitusinvesteeringutest.Sel aastal plaanime energiatõhususse investeerida vähemalt samas suurusjärgus. Hetkeseisuga on selliseid töid planeeritud umbes 5,5 miljoni euro ulatuses ja osa neist saab valmis 2025. aastal,“ rääkis Noormets. 

Kahel viimasel aastal on HTM-i toetuse najal näiteks ülikooli raamatukogu ja Delta hoonete päikesepargid saanud päikeseenergia salvestamise võimaluse. Juba praegu moodustab toodetud päikeseenergia 11–13% hoone elektritarbimisest. Lisaks on mitu hoonet ühendatud kaugjahutusvõrguga (viimati Uppsala 10 ja Lossi 36) ning on viidud üle gaasiküttelt kaugküttele (viimati Uppsala 4, 6, 8 ja 10). 

HTM-i toetuse eesmärk on parandada nutikate lahenduste (nt päikeseparkide ehitus, tehnosüsteemide juhtimise parendamine, energiasäästlikud valguslahendused jm) kaudu haridusasutuste energiatõhusust ja säästlikku energiakasutust ning suurendada selle kaudu hoonete energiatõhususe kasvatamise mõju nähtavust ja sellealast teadlikkust ühiskonnas. Toetust eraldatakse teadus- ja arendusasutustele ning nende tööd toetavatele asutustele kokku 9,8 miljonit eurot. 

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Elurikkus Tartu linnas

Aveliina Helm: muruhoolduses ei tohiks laskuda äärmustesse

Tuulepark

Eesti eksperdid näevad rohepöörde pandina end juba tõestanud tehnoloogiaid