Foto:
Ander Iva

Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust asub juhtima Mart Maasik

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse (EIK) juhina alustab 1. novembril tööd OÜ UniTartu Ventures juht Mart Maasik, kes asub EIK-i juhina arendama ülikooli tegevust uusettevõtluse alal. Maasik jätkab samal ajal ka ülikooli investeerimisettevõttes. EIK-i senine juht Kristel Reim asub juhtima EIK-i ettevõtluskoostööd.

„Meie eesmärk on oluliselt tugevdada ülikooli ettevõtluskoostööd, eriti uusettevõtluse vallas,“ ütles rektor professor Toomas Asser. Ta lisas, et uuel tõukefondide perioodil liigub märkimisväärne osa nii Euroopa Komisjoni kui ka Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringutest ettevõtluskoostöö ja uusettevõtlusega seotud valdkondadesse. Samuti soovib ülikool suurendada võimekust ja valmidust vastata ühiskonna ootustele ülikooli ja erasektori suurema koostöö ja hargettevõtete loomise suhtes ning parandada ülikooli valmisolekut kasvatada ettevõtlusgrantide mahtu.

Mart Maasiku sõnul tuleb selleks, et jõuda teadustulemuste rakendamise ideest elujõulise ettevõtteni, osata võrdselt hästi arendada tehnoloogiat, mõista turul olevaid võimalusi ja kasvatada püsivalt meeskonna võimekust kaasata investeeringuid. „Kui EIK ja UniTartu Ventures seavad ühiseid eesmärke ning sellele lisanduvad investorvalmidus ja väljavaade leida kaasinvestoreid, suudame toetada oma meeskondi mitmekihilisemalt ja selgemalt. Kui loome oma tegevusega väärtust, siis jõuab ülikoolist meie radarile senisest enam meeskondi, kes kaaluvad ettevõtlusega alustamist,“ märkis ta.

Maasik lisas, et Eesti süvatehnoloogia ökosüsteem on kiires arengufaasis ja lähiaastatel lisandub uusi võimalusi, mis keskenduvad just teadusmahukate ettevõtete arengu toetamisele. „EIK-i ja UniTartu Venturesi ühise tegevuse tulemusel oleme atraktiivne partner oma regiooni teadusmahukate äride investoritele ja tugisüsteemide osalistele, kellega koostöös jõuaksid meie järgmised uuenduslikud algatused üleilmsele areenile.“

UniTartu Venturesi nõukogu esimehe Heidi Kakko kinnitusel on Mart Maasik teinud pooleteise aasta jooksul ülikooli investeerimisettevõtte juhina tugevasti tööd selle nimel, et teaduses arendatud intellektuaalomandi saaks suunata ettevõtlusse ja innovaatilised ettevõtted leiaksid tee turule. „UniTartu Ventures on ise samuti uuenduslik idufirma ning Mart Maasik on ette valmistanud hulga läbipaistvaid protsesse selleks, et toetada teadlasi oma ettevõtete investorvalmiduse suurendamisel,“ rääkis Kakko. UniTartu Ventures jõudis Eestis ainulaadse tehinguni juunis, kui ülikool sai oma ettevõtte kaudu teadlaste loodud intellektuaalomandi investeerimisel osanikuks teadusmahukas iduettevõttes UP Catalyst. „Oleme saanud kinnituse, et ülikooli investeerimisettevõttel on olemas selge väärtuspakkumine teadlastele ja investeeritud intellektuaalomandil on nii alustava teadusmahuka ettevõtte kui ka selle investorite jaoks küljes ülikooli kvaliteedimärk,“ lisas Kakko.

2018. aastal tööd alustanud EIK-i põhiülesanne on edendada ettevõtlikkust ülikoolis, kindlustada ülikooli kui üle-eestilise eestvedaja rolli majanduse teaduspõhise arengu toetamisel ning esindada ülikooli kui rahvusvaheliselt nähtavat ja innovaatilist partnerit Euroopa ja muu maailma teadus- ja innovatsiooniruumis.

#ettevõtlus #koostöö
aire klubi 12

AIRE klubi #12 Deltas - Kõige kasulikumad koolitused kriisiajal

#ettevõtlus #koostöö
sapa5

Pärnu kolledž valiti Pärnumaa parimaks piirkondlikuks koostööpartneriks

#ettevõtlus #kestlikkus #teadus
Teadlane laboris

Tartu Ülikooli juhitav keskus sai 30 miljonit eurot sünteetilise bioloogia digitaliseerimise platvormi arendamiseks