Ülikooli täpsustatud suunised õppetöö korraldamiseks 

Pärast Vabariigi Valitsuse korraldusega tutvumist   ning rektoraadi arutelu erandlike õppeolukordade üle, mille puhul kaugõppe rakendamine on väga keeruline, täpsustame kolmapäeval saadetud teadet. Suunised kehtivad kuni kevadsemestri alguseni.

  • Praktikume võib detsembris teha väikestes rühmades, kui see on vältimatult vajalik. Pole aga kindel, kas neid ka jaanuaris teha saab. Soovime vältida olukorda, kus üle Eesti koju suundunud tudengid peavad mitu korda Tartusse sõitma.  
  • Kui vähegi võimalik, tehakse eksamid ja arvestused veebis. Põhjendatud erandite puhul on lubatud teha eksamit auditooriumis. Õppejõud kooskõlastab sel juhul programmijuhiga ettepaneku teha eksam või arvestus auditoorselt. Lõpliku otsuse teeb õppeprodekaan.
  • Õppejõud püüavad eksamite ja arvestuste aegu mitte muuta. Kui eksami või arvestuse tegemiseks veebis tuleb selle toimumisaega siiski edasi lükata (kõige kauem kuni kevadsemestri alguseni), ei tohi seda teha hiljem kui viis päeva enne eksami toimumist.
  • Õppejõud võib aine hindamismeetodeid ja -kriteeriume muuta vaid siis, kui aines pole veel ühtegi eksamit või arvestust toimunud.  Õppeaine vastutav õppejõud kooskõlastab need muudatused programmijuhiga. Kui osa tudengeid on teinud eksami  või arvestuse juba  auditooriumis, võib teine osa tudengeid teha sama eksamit või arvestust veebis.
  • Kõigist muudatustest teavitatakse üliõpilasi kohe ja muudatused on nähtavad ÕIS-is.
  • Füüsilisel kogunemisel järgitakse väga rangelt hajutamisreeglit ja maski tuleb kanda nii praktika, eksami ja arvestuse ajal kui ka hoonesse tulles ja sealt lahkudes.
  • Sarnaselt tasemeõppega ei korraldata ka täiendusõppes kuni kevadsemestri alguseni auditoorset õppetööd.

Lisateave: Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, 526 7930, aune.valk@ut.ee