Autor:
Jassu Hertsmann

Ülikooliõpik „Rakubioloogia“ valiti Haridus- ja Teadusministeeriumi 2023. aasta keeleteoks

Reedel, 15. märtsil tunnustas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas 2023. aasta keeletegude tegijaid. Konkursi ühe peaauhinna pälvis eestikeelne ülikooliõpik „Rakubioloogia“.

Õpiku koostajad on Tartu Ülikooli vivaariumi juhataja Sulev Kuuse ja rakubioloogia professor Toivo Maimets, toimetajad on Mart Viikmaa ja Rein Sikut. Mahukas õpik toob tippteaduse eesti üliõpilaseni tema emakeeles. Selline keele ja mõtlemise lõiming kinnistab rohkem selgeid seoseid eri suundade vahel, kui võimaldanuks mõne võõrkeelse õpiku tõlge.

Raamatu peatükid valmisid 31 Eesti erialaspetsialisti sulest. Kokku aitas õpiku valmimisele kaasa sadakond inimest, nende hulgas retsensendid Evelin Loit ja Urmas Arumäe. Autorid soovivad eraldi tänada Ülle Ergmad, Ivo Volti, Kairi Kullaseppa, Mari Metsa ja Kalle Paalitsat Tartu Ülikooli kirjastusest.

Kõige tähtsam selle õpiku ilmumisel on olnud inimestevaheline koostöö. Tänu eri valdkondade õppejõudude panusele on õpik hea näide tegevusest suure eesmärgi nimel. Ühe kõrgkooliõpiku kirjutamine ongi ju soov õpetada meie haritlasi emakeeles.

Sulev Kuuse, kõrgkooliõpiku „Rakubioloogia“ üks koostajatest ja autoritest

Lisaks rakubioloogia õpikule pälvisid 2023. aasta keeleteo peaauhinna Kohtla-Järve lasteaiaõpetaja Aleksandra Danštšikova loodud eestikeelsed õppevideod. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tõstis esile eestikeelse hariduse olulisuse praeguses ühiskonnas. „Peaauhinna võitnud keeleõppevideod ja eestikeelne ülikooliõpik on küll eri sihtrühmadele, kuid eesmärk on sama – toetada ja arendada eestikeelset haridust. Nüüd, eestikeelsele haridusele ülemineku algusaastal on sellised õppematerjalid märgilise tähendusega,“ sõnas Kallas.

Loe lisa Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

main building with flags

Tasuta RKT koolitused

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikool noppis kolm digiõppe tipptaseme kursuse tiitlit

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“