Ülikoolis jätkub e-õpe õppeaasta lõpuni

Õppetöö jätkub kuni 30. juunini 2021 kaugõppena. Erandkorras on võimalik lõputööd kaitsta või lõpueksamit teha enne kõigi kohustuslike ainete sooritamist.

Sarnaselt aprillis kehtinud piirangutega ei korraldata auditoorseid loenguid ega seminare õppeaasta lõpuni. Praktikumide, kontrolltööde, eksamite ja arvestuste tegemiseks auditooriumis on vajalik instituudi juhi luba (valdkonna õppeaine korral õppeprodekaani, valdkonnavälise asutuse või mitteakadeemilise struktuuriüksuse juhi luba), mis tuleb õppeprodekaaniga kooskõlastada.

 

#õppimine
Ghent

Erasmus+ Euroopa-sisene konkurss 2023/2024

#õppimine
#4 Delta loengu pealdis

1. veebruaril toimub sarja „Delta loeng“ neljas üritus

#õppimine #rahvusvaheline
Religion

Enlight kutsub kandideerima kursusele „Kellele kuulub usk?“