Uuringu andmetel on Eesti kõige mainekam kõrgkool endiselt Tartu Ülikool

Tänavu mais 15–74-aastaste Eesti elanike seas korraldatud Kantar Emori ülikoolide uuringust selgus, et kõikide vanuserühmade esindajad peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu Ülikooli. Lisaks paistis 65% küsitletutele silma Tartu Ülikooli panus võitluses koroonaviirusega, ennekõike uuringud ja teadustöö.

Kõige mainekamaks Eesti ülikooliks peavad Eesti elanikud pikima ajalooga Tartu Ülikooli: nii arvab 84% ligi 1200-st küsitlusele vastanust. Küsitletutest 92% mainis Tartu Ülikooli kõige sagedamini spontaanselt, kuus inimest kümnest tegi seda esimese valikuna.

Vastustest ilmneb, et Tartu Ülikooli maine tugevuse tagavad eelkõige kõrgetasemeline haridus ja teadus ning lõpudiplomi suur väärtus tööturul. Lisaks peavad vastajad Tartu Ülikooli usaldusväärseks, sest seal pakutav haridus vastab nende ootustele. Vähem teadvustatud, kuid suureks ülikooli eeliseks peetakse rahvusvahelisust ja toimivat üliõpilasvahetust.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on hea maine Tartu Ülikoolile väga oluline. „On rõõmustav, et Tartu Ülikoolile antud hinnang on võrreldes teiste uuritud kõrgkoolidega eriti kõrge just noorte hulgas. Hariduse ja koolide puhul laiemalt on maine ja rahulolu tihedalt seotud – tähtis on nii see, mida ülikool suudab hea hariduse pakkumiseks teha, kui ka see, kuidas neid pingutusi tajutakse,“ märkis Valk.

Õppeprorektor lisas, et kindlasti on kasu ka sellest, kui teada enda nõrku kohti. „Küsitluses hinnati madalamalt ülikooli hariduse praktilisust. Võin kinnitada, et sügisest sisaldavad kõik ülikooli õppekavad praktikat ja loodetavasti liigume selles vallas õiges suunas. Samuti tuleb ülikoolil veel rohkem selgitada lõpetanute palgateemat, näiteks millistel Tartu Ülikoolis pakutavatel erialadel on palk võrreldes teiste kõrgkoolidega kas märksa parem või samal tasemel,“ selgitas õppeprorektor.

Seoses COVID-19 pandeemiaga uuriti maineuuringus tänavu ka seda, kuidas aitasid Eesti kõrgkoolid pandeemiaga võidelda. Vastustes paistis taas enim silma Tartu Ülikool – 65% küsitletutest tõi esile Tartu Ülikooli COVID-19 uuringud ja teadustöö.

Kantar Emori korraldatud ülikoolide maineuuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti kõrgkoolide üldine maine elanike seas. Lisaks esitati esimest korda küsimusi ülikoolide silmapaistvuse kohta COVID-19 pandeemiaga võitlemisel.

Lisateave: Karl Vetemaa, Tartu Ülikooli turundusjuht, 5880 4541, karl.vetemaa@ut.ee