Uus õpetajahariduse tegevuskava: TÜ õpetajaharidus ei saa areneda haridusteaduseta

Uus Tartu ülikooli õpetajahariduse tegevuskava 2016-2020 sõnastab valdkonna arengueesmärgid ning on oluline alusdokument edasisele koostööle õpetajahariduse vallas Tartu ülikoolis.

Ülikooli eesmärk on olla ühiskonna vajadustele vastav teaduspõhise haridusinnovatsiooni looja ja õpetajahariduse pakkuja ning õpetajate täienduskoolituse turu liider Eestis. Arengukava sõnastab viis arengueesmärki ning nende saavutamiseks vajalikud tegevused. Nende eesmärkide saavutamisse on Pedagogicumi kaudu kaasatud kõikide valdkondade pädevus.

Tegevuskava koostamist koordineerinud TÜ Pedagogicumi juhataja professori Margus Pedaste sõnul on fookusesse toodud haridusteadus ja teadusrühmade toetamine: „Viimastel aastatel on mitmes haridusteaduse valdkonnas saavutatud häid tulemusi, kuid teaduspõhise õppe jaoks on vaja seda kõigis meie ülikooli olulisemates õppesuundades,“ selgitas Pedaste.

Teiseks on viidud rõhk õppekavade arendamiselt õppemeetoditele: „Meil on juba väga head õppekavad, aga need jäävad liiga tihti realiseerumata õppejõudude või üliõpilaste harjumuste tõttu. Peame iseenda ja teiste suhtes olema senisest veelgi nõudlikumad, aga seejuures tegema ka palju enam koostööd,“ tõdes Pedaste. Ta lisas: „Õnneks on meil Euroopa tõukefondide toel avanemas võimalused vajalikke arendusi teha.“ Kinnitatud tegevuskava on seega oluliseks aluseks tõukefondide meetmete tegevuste planeerimisel.

Pedaste sõnul on väga oluline, et tegevuskava valmis ülikooli kõigi valdkondade esindajate ning üliõpilaste, õpetajate ja koolijuhtide koostöös, tuginedes kevadel läbi viidud mahukale ankeetküsitlusele. Viimasele vastas ligi 700 inimest ülikoolist ja väljastpoolt, sealhulgas ka palju õpetajaharidusega otseselt mitte kokku puutuvaid inimesi. „Aitäh kõigile! See sisend oli väga oluline sihtide seadmisel,“ tänab Margus Pedaste kõiki osalenuid.

Lisainfo: Margus Pedaste, Tartu ülikooli Pedagogicumi juhataja, haridustehnoloogia professor, 515 6095, e-post: margus.pedaste@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392