Autor:
Andero Kalju

Väärikate ülikoolil täitus 15 aastat

22. aprillil tähistas vanemaealistele õpivõimalusi pakkuv Tartu Ülikooli väärikate ülikool 15. tegutsemisaastat konverentsiga.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool aitab luua vanemaealistele paremaid võimalusi elukestvas õppes osalemiseks ja muutuvas ühiskonnas toimetulekuks. Väärikate ülikooli 15. aastapäevale pühendatud konverentsi avas Tartu Ülikooli aulas rektor Toomas Asser ning tervitussõnad ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal ja Tartu linnapea Urmas Klaas.

Väärikate ülikooli kujunemisloost rääkis Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anna-Liina Väkram esines ettekandega „Elukestvalt tööturul“ ning Tartu Ülikooli lektor ja kliiniline psühholoog Kaia Kastepõld-Tõrs peatus vaimse tervise hoidmise teemal. Konverentsi teises pooles arutletakse, kuidas kaasata väärikas eas inimesi tõhusamalt ühiskonnaellu. Arutelu juhtis Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Õppeprorektori jaoks on väga tähenduslik, et ülikoolis õpetatakse nii põhikooliealisi, kes alles valmistuvad sisseastumiseks ülikooli, kui ka neid, kel õpingutest pool sajandit möödas. „See annab ülikoolile laiema vaate ja arusaama kogu ühiskonna vajadustest ja huvist,“ leiab Valk. „Viisteist aastat on just selline vanus, mil hakkab tekkima arusaam sellest, kuhu on soov ja võimekus edasi liikuda. Väärikate ülikool on läbinud väärika teekonna, alustades kahe loenguprogrammiga, millest on nüüdseks saanud 16.“

Väärikate ülikool sündis 2010. aastal Pärnu kolledžis. Praeguseks pakub see auditoorseid programme 15 Eestimaa piirkonnas ja lisaks veebiprogrammi. Väärikate ülikoolis on kokku ligi 3500 osalejat, kes moodustavad olulise osa Tartu Ülikooli täiendusõppijate kogukonnast. Programmide lektorid on Tartu Ülikooli ja teiste kõrgkoolide õppejõud ja teadlased, ühiskonnas tunnustatud arvamusliidrid ja eri valdkondade eksperdid.

Väärikate ülikooli tegevust toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad. 

Konverentsi puhul koostati väärikate ülikooli tegevusest 15 aastat kokkuvõttev trükis.

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Map of the study landscapes and populations of Primula veris

Iris Reinula kaitseb doktoritööd „Genetic variation of grassland plants in changing landscapes“