Autor:
Maanus Kullamaa

Vabariigi Valitsus nimetas TÜ nõukogusse Mari Moora asemel Tuul Sepa

Senati 25. augusti istungil otsustati teha Vabariigi Valitsusele ettepanek arvata seoses teadusprorektori ametisse astumisega nõukogust välja Mari Moora ja nimetada nõukogu liikmeks loomaökoloog kaasprofessor Tuul Sepp. Vabariigi Valitsus kinnitas ettepaneku 12. oktoobri istungil.

Tuul Sepp on aktiivne teaduse populariseerija, tema populaarteaduslike kirjutiste arv on märkimisväärne. Sepa laiahaardeline tegevus teadlasena ja teaduse eestkõnelejana võimaldab tal aktiivselt kaasa rääkida Tartu Ülikooli nõukogus.

Tuul Sepp omandas doktorikraadi Tartu Ülikoolis 2012. aastal ja läbis järeldoktorantuuri USA-s. Sepp on alates 2017. aastast Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) liige. Aastatel 2019–2021 oli ta ENTA asepresident ja Eesti Teaduskoja algatusrühma liige ning alates 2019. aastast on ta teaduskommunikatsiooni rakkerühma liige. 2023. aasta juulis sai Tuul Sepast ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu liige. Ta juhib kolme teadusprojekti, sealhulgas ETAG-i stardigrandi, programmi LIFE ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel. Sepp on ka kogenud juhendaja nii doktorantidele, järeldoktoritele kui ka bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastele.

Seppa on teadustöö eest korduvalt tunnustatud: sealhulgas 2019. aastal L’Oréal-UNESCO „Naised teaduses“ stipendiumiga, 2020. aastal presidendi noore teadlase preemiaga ning 2022. aastal riigi teaduspreemiaga geo- ja bioteaduste valdkonnas.

Nõukogu praeguse koosseisu kinnitas valitsus 30. detsembril 2021. Koosluse ökoloogia professor Mari Moora on alates 1. augustist teadusprorektor, kes juhib ülikooli tegevust alus- ja rakendusuuringute vallas. TÜ põhikirja kohaselt ei tohi senati määratud nõukogu liige täita ülikoolis samal ajal prorektori ametikohta, mistõttu tegi senat ettepaneku nimetada nõukogusse uus liige.

Tartu Ülikooli raamatukogu

Tartu Ülikooli raamatukogu direktoriks saab Jaanika Anderson

TÜ muuseum

Tartu Ülikooli muuseumi juhina jätkab Mariann Raisma

Kairi kreegipuu lillekimbuga

Psühholoogia instituudi juhina jätkab Kairi Kreegipuu