Veebiülekanne Enlighti õpetamisteemalisest konverentsist 18. novembril

18. ja 19. novembril 2021 toimub Gentis Enlighti võrgustiku õpetamisteemaline konverents „Learning from and with each other – peer learning across all levels of the university“. 18. novembril peetavat konverentsi avakõnet, peaettekannet ja aasta õppeaine auhinnatseremooniat kantakse üle ka veebis ning neid saavad vaadata kõik huvilised.

  • Kell 14.30 konverentsi avakõne, Genti Ülikooli rektor prof Rik Van de Walle
  • Kell 14.45 peaettekanne „Breaking Down the Classroom Walls: Engaging Student Teams across Time and Space“, Harvardi Ülikooli prof Eric Mazur
  • Kell 18.35  Enlighti aasta õppeaine valimise auhinnatseremoonia

Õpetamise ja õppimise auhinnaga tunnustatakse kursust või õppekava, kus rakendatakse uuenduslikke rahvusvahelisi pedagoogilisi meetodeid ja/või õppimistavasid ning mis toetab Enlighti hariduseesmärkide täitmist. Tartu Ülikoolist osaleb Enlighti aasta õppeaine lõppvoorus loodus- ja täppisteaduste valdkonna kursus „Selgrootute zooloogia“, mille eesmärk on anda seostatud ülevaade selgrootute loomade süstemaatikast, anatoomiast, füsioloogiast, ökoloogiast ja tähtsusest suuremate taksonite kaupa.

Konverentsi saab jälgida Enlighti Youtube’i kanalil.

Lisateave: Tiina Jaksman, Enlighti projektijuht, 737 6167, tiina.jaksman@ut.ee