Volodymyr Leno kaitseb doktoritööd „Robotic Process Mining: accelerating the adoption of Robotic Process Automation“

17. jaanuaril kell 9.00 kaitseb Volodymyr Leno informaatika erialal doktoritööd „Robotic Process Mining: accelerating the adoption of Robotic Process Automation („Robot Protsesside Kaevandamine: Robot Protsesside Automatiseerimise kasutuselevõtu kiirendamine“).

Juhendajad:
professor Marlon Dumas, Tartu Ülikool
kaasprofessor Fabrizio Maria Maggi, Bozen-Bolzano Vabaülikool (Itaalia)
professor Marcello La Rosa, Melbourne’i Ülikool (Austraalia)  
vanemlektor Artem Polyvyanyy, Melbourne’i Ülikool (Austraalia)  

Oponendid:
kaasprofessor Paolo Ceravolo, Milano Ülikool (Itaalia)
kaasprofessor Carmelo del Valle, Sevilla Ülikool (Hispaania)

Kokkuvõte
Tarkvararobootika (Robotic Process Automation – RPA) on korduvate ülesannete automatiseerimise tehnoloogia. Tarkvararobootika tööriistaga saab kasutaja välja arendada tarkvararoboti, mis suudab täita ühe või mitme tarkvararakendusega interaktiivsete käskude jada. Näiteks saame kasutada tarkvararobootika tööriista selleks, et välja arendada tarkvararoboti, mis avab arvutuslehe, siis avab veebivormi ning seejärel kopeerib-kleebib andmed ühest arvutustabeli lahtrist ühele veebivormi väljale.

Kuigi tarkvararobootika tööriistad võimaldavad kasutajatel automatiseerida palju eri liiki ülesandeid, ei aita need kasutajatel kindlaks määrata, millised ülesanded on automatiseerimise kandidaadid. Praegune tarkvararobootikas automatiseerimiseks sobivate rutiinide kindlakstegemise tava on töötajate intervjueerimine ja vaatlemine nende igapäevases töös. Selline manuaalne lähenemine on aeganõudev ja see ei ole kuluefektiivne, eriti organisatsioonides, kus on väga suur hulk rutiine.

Selles väitekirjas pakume välja tehnikakomplekti, mida me nimetame robotprotsesside kaevandamise (RPM) tehnikateks, et avastada automatiseeritavaid rutiine ühe või mitme töötaja ja ühe või mitme tarkvararakenduse vaheliste interaktsioonide salvestistest. Robotprotsesside kaevandamise tehnikate eesmärk on aidata ärianalüütikutel koostada süstemaatiline inventar ülesannetest, mida saab organisatsioonis automatiseerida. Lisaks saab nende tehnikatega toota skripte (programmid) iga automatiseeritava ülesande automatiseerimiseks.

Väitekirjas välja pakutud tehnikad on konsolideeritud avatud lähtekoodiga tööriistas, mida nimetatakse Robidiumiks. Alustuseks salvestab Robidium organisatsioonis ühe või mitme töötaja ühe või mitu mitmetunnist töösessiooni. Seejärel Robidium analüüsib neid salvestisi, et avastada käsujadasid, mis sageli korduvad (rutiinid). Igat rutiini analüüsitakse, et teha kindlaks, kas seda saab tarkvararobotiga automatiseerida. Kui võimalik, toodab Robidium tarkvararoboti, mis on suuteline teostama igat rutiini automaatselt.

Kaitsmine toimub Zoomis: https://ut-ee.zoom.us/j/99620571442?pwd=MUpQekErSUpKeFlsa1BDRW1ROW5xQT09

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“