VÕTA nõustajad

Sellel lehel on toodud õppekavade kaupa VÕTA nõustajad, kelle poole võib VÕTA küsimustega pöörduda. 

ajalugu (History), ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (Teacher of History and Civics)737 5656Jakobi 2-215, TartuEne Leiusene.leius@ut.ee
 737 5651Jakobi 2-216, TartuKaili Kaseorg-Cremonakaili.kaseorg-cremona@ut.ee
eesti ja soome-ugri keeleteadus (Estonian and Finno-Ugric Linguistics)737 5423Jakobi 2-432, TartuAndrea Nagyandrea.nagy@ut.ee
 737 5227Jakobi 2-432, TartuÜlle Niinylle.niin@ut.ee
filosoofia (Philosophy)737 5314Jakobi 2-315Ruth Jürjoruth.jurjo@ut.ee
kirjandus- ja teatriteadus (Literature and Theatre Research)737 5219Ülikooli 16, TartuAivi Reimandaivi.reimand@ut.ee
kirjandus ja kultuuriteadused (Literature and Cultural Research)737 5223Ülikooli 16-101, TartuSille Vadisille.vadi@ut.ee
semiootika ja kultuuriteooria (Semiotics and Culture Studies), semiootika (Semiotics)737 5933Jakobi 2-317, TartuUlvi Urmulvi.urm@ut.ee
inglise keel ja kirjandus (English Language and Literature), germaani-romaani filoloogia (Germanic and Romance Languages and Literatures)737 5218Lossi 3-331, TartuMarilii Adamsonmarilii.adamson@ut.ee
romanistika, prantsuse keel ja kirjandus (Romance Studies, French Language and Literature)737 5354Lossi 3-422, TartuMarju Adamsmarju.adams@ut.ee
romanistika, hispaania keel ja kirjandus (Romance Studies, Spanish Language and Literature)737 5319Lossi 3-422, TartuElica Mateo Krikkelica.mateo@ut.ee
saksa keel ja kirjandus (german Language and Literature)737 5228Lossi 3-311, TartuMilvi Kabermilvi.kaber@ut.ee
klassikaline filoloogia (Classical Philology)737 5319Lossi 3-422, TartuElica Mateo Krikkelica.mateo@ut.ee
skandinaavia keeled ja kultuurid (Scandinavian Languages and Cultures)737 5212Lossi 3-311, TartuViivika Voodlaviivika.voodla@ut.ee
tõlkeõpetus (Translation and Interpreting Studies)737 5228Lossi 3-311, TartuMilvi Kabermilvi.kaber@ut.ee
vene ja slaavi filoloogia (Russian and Slavonic Philology)737 5212Lossi 3-311, TartuViivika Voodlaviivika.voodla@ut.ee
euroopa keeled ja kultuurid (European Languages and Cultures), võõrkeeleõpetaja (Teacher of Foreign Languages)737 6255Lossi 3-427, TartuAge Allasage.allas@ut.ee
religiooniuuringud ja teoloogia (Theology and Religious Studies)737 5300Ülikooli 18-310, TartuAngela Aavangela.aav@ut.ee
kultuurikorraldus, rak (Culture Management), kunstide ja tehnoloogia õpetaja (Teacher of Arts and Technology)5310 1611Posti 1, ViljandiHeli Nurmeheli.nurme@ut.ee
kultuurikorraldus, mag (Culture Management)737 5654Ülikooli 16-204, TartuAstrid Traagelastrid.traagel@ut.ee
pärandtehnoloogia – ehitus, metallitöö (Estonian Native Craft: Construction, Metalwork)435 5262Turu 7
Vilma maja-231, Viljandi
Kristi Reilikristi.reili@ut.ee
pärandtehnoloogia – tekstiil, ringtehnoloogia (Estonian Native Craft: Textile, Regenerative Craft), kultuuripärandi loovrakendused (Creative Applications of Cultural Heritage), mag435 5249Turu 7
Vilma maja-231, Viljandi
Lembe Rätseplembe.ratsep@ut.ee
kogukonnaharidus ja huvitegevus (Community Education and Hobby Activity) (vana nimega huvijuht-loovtegevuse õpetaja (Leisure Time Manager-Teacher)), tantsukunst (Dance Art)435 5233Posti 1, ViljandiKadri Rohtkadri.roht@ut.ee
teatrikunst (Theatrical Studies), teatrikunsti
visuaaltehnoloogia (Theatre Technical Arts), etenduskunstid (Performing Arts)
435 5246,
526 2515
Posti 1-129, ViljandiMargit Simensonmargit.simenson@ut.ee
Muusika (Music), rak (rütmimuusika (Rhythm Music), pärimusmuusika (Traditional Music), helitehnoloogia (Sound Engineering))434 5807Jakobsoni 14, ViljandiTaivi Möldertaivi.molder@ut.ee
koolimuusika (School Music), heli- ja visuaaltehnoloogia (Sound and Visual Technology)434 5805/ 525 8927 (7927)Jakobsoni 14-103, ViljandiMaarja Raudveemaarja.raudvee@ut.ee
eesti keele ja kirjanduse õpetaja (Teacher of Estonian Language and Literature), eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis (Teacher of Estonian Language and Literature in Non-Estonian School)737 5423Jakobi 2-432, TartuAndrea Nagyandrea.nagy@ut.ee
etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia (Ethnology, Folkloristics and Applied Anthropology), folkloristika ja pärandirakendused (Folkloristics and Applied Heritage Studies)737 5304Ülikooli 16-208Rika Tapperrika.tapper@ut.ee

 

ajakirjandus ja kommunikatsioon BA ja MA (Journalism and Communication), juhtimis- ja digikommunikatsioon (Managerial and Digital Communication)737 5355Lossi 36-217, TartuNele Nemvaltsnele.nemvalts@ut.ee
muutuste juhtimine ühiskonnas (Change Management in Society), kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu (Community Development and Social Well-being), Disinformation and Societal Resilience (Disinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus)737 5190Lossi 36-212Kathriin Liiberkathriin.liiber@ut.ee
meedia ja kommunikatsioon, dok (Media and Communication),
sotsioloogia, dok (Sociology)
737 5697
Lossi 36-216, TartuMaiu Reinholdmaiu.reinhold@ut.ee
politoloogia, dok (Political Science), riigiteadused (Government and Politics)737 5583Lossi 36-301, TartuAigi Hommikaigi.hommik@ut.ee
poliitika ja valitsemine digiajastul (Politics and governance in the digital age), Euroopa Liidu - Venemaa uuringud (European Union - Russia Studies), Euroopa õpingud (European Studies), rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (International Relations and Regional Studies)737 6212Lossi 36-301, TartuEelika Laane-Hannuseelika.laane-hannus@ut.ee
Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringud (Central and Eastern European, Russian and Eurasian Studies)737 5154Lossi 36-301Linda Liis Tannilinda.liis.tanni@ut.ee
psühholoogia (Psychology)737 5902Näituse 2-211, TartuMarju Tammistemarju.tammiste@ut.ee
 
 737 5903Näituse 2-211, TartuKertu Irdkertu.ird@ut.ee
infoühiskond ja sotsiaalne heaolu (Information Society and Social Well-being), ühiskonna ja infoprotsesside analüüs (Analysis of Society and Information Processes)737 5935Lossi 36-213, TartuVirge Näkkvirge.nakk@ut.ee
infokorraldus (Information Management)737 6593Lossi 36-212Gea Kiiskgea.kiisk@ut.ee
õpetajakoolituse kutseõpingud 
Jakobi 5-B242,

Tartu

Mari Vallikmari.vallik@ut.ee
põhikooli mitme aine õpetaja (Teacher of Several Subjects in Basic School), humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis (Teaching Humanities and Social Subjects in Basic School), õpetajaharidus (Teacher Education)737 6447, 
5884 5002
Jakobi 5-A129, TartuRanet Rõõmussaarranet.roomussaar@ut.ee
kutseõpetaja (Teacher of Vocational Training), koolieelse lasteasutuse õpetaja (Early Years Teacher)737 6444Jakobi 5-A130, Tartu

Jana Kuremägi

 

jana.kuremagi@ut.ee
klassiõpetaja (Primary School Teacher),  haridusinnovatsioon (Educational Innovation)737 6440Jakobi 5-A131, TartuAnneli Adamsonanneli.adamson@ut.ee
haridusteadus, dok (Educational Sciences)737 6440Jakobi 5-A131, TartuAnneli Adamsonanneli.adamson@ut.ee
haridustehnoloogia (Educational Technology), kaasav haridus (Inclusive Education), loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis (Teaching Natural and Exact Sciences at Lower Secondary School)737 6456Jakobi 5-A101, TartuMargit Kiislermargit.kiisler@ut.ee
eripedagoogika ja logopeedia (Special Education and Speech Therapy)737 5919Jakobi 5-A128, TartuMari Pärnmari.parn@ut.ee
majandusteadus (Economics and Business Administration), bak737 6310Narva mnt 18-4002, TartuSirje Saarmannsirje.saarmann@ut.ee
majandusteadus (Economics and Business Administration), dok, Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud (Contemporary Asian and Middle Eastern Studies)737 6318Narva mnt 18-4002, TartuAnneli Küttanneli.kutt@ut.ee
turundus ja finantsjuhtimine (Marketing and Financial Management), ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine (Entrepreneurship and Technology Management), strateegiline juhtimine (Strategic Management), kaasaegne majandus (Contemporary Economy)737 6313Narva mnt. 18-4110, TartuKersti Kurrikersti.kurri@ut.ee
ettevõttemajandus (Business Administration), matemaatiline majandusteadus (Quantitative Economics), innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine (Innovation and Technology Management)737 6317Narva mnt. 18-4002, TartuKristi Liivamägikristi.liivamagi@ut.ee
ettevõtlus ja projektijuhtimine (Entrepreneurship and Project Management), ettevõtlus ja digilahendused (Entrepreneurship and digital solutions), humanitaarained mitmekeelses koolis (Humanities in Multilingual School), humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (Teacher of Humanities in Multilingual School), keeled ja mitmekeelsus koolis (Languages and Multilingualism in School), keeleõpetaja mitmekeelses koolis (Teacher of Languages in a Multilingual School), infotehnoloogiliste süsteemide arendus (Information Technology Systems Development), klassiõpetaja mitmekeelses koolis (Primary School Teacher in Multilingual School), koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas (Early Years Teacher in Multilingual Learning Environment), noorsootöö (Youth Work), vene keele õpetamine võõrkeelena (Teaching Russian as a Foreign Language)740 1909Raekoja plats 2-108, NarvaMaarja Mai Lõokenemaarja-mai.lookene@ut.ee
 740 1907Raekoja plats 2-108, NarvaNatalia Kravtšenkonatalia.kravtshenko@ut.ee
ettevõtlus ja projektijuhtimine (Entrepreneurship and Project Management), turismi- ja hotelliettevõtlus (Tourism and Hotel Management), heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (Wellness and Spa Service Design and Management) päevaõpe445 0537Ringi 35-C117, PärnuHelen Viikhelen.viik@ut.ee
ettevõtlus ja projektijuhtimine (Entrepreneurship and Project Management), turismi- ja hotelliettevõtlus (Tourism and Hotel Management), sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (Administration of Social Work and Rehabilitation) sessioonõpe445 0547Ringi 35-C118, PärnuUrve Tammannurve.tammann@ut.ee
teenuste disain ja juhtimine (Service Design and Management), inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon (Person-Centred Social Innovation), disainmõtlemine ja digiturundus (Design Thinking and Digital Marketing) sessioonõpe445 0535Ringi 35-C118Sülvi Möldersulvi.molder@ut.ee
õigusteadus, bak, mag (Law), rahvusvaheline õigus ja inimõigused (International Law and Human Rights), Tallinn 627 1871 Kaarli pst 3-216
Tallinn
 Ille Peek ille.peek@ut.ee
õigusteadus, bak, mag (Law), päevaõpe737 5390Näituse 20-118, TartuSirli Soomlaissirli.soomlais@ut.ee
õigusteadus (Law), sessioonõpe737 5397Näituse 20-118, TartuMaiu Salmistumaiu.salmistu@ut.ee
õigusteadus, dok (Law)737 6062Näituse 20-213, TartuKatri Holstkatri.holst@ut.ee
infotehnoloogiaõigus (Information Technology Law)737 6065Näituse 20-303, TartuErika Anna Kaldveeerika.anna.kaldvee@ut.ee

 

arstiteadus (Medicine), proviisor (Pharmacy),
hambaarstiteadus (Dentistry), neuroteadused, dok (Neurosciences)
737 5328Ravila 19-1057, TartuLiina Pärnamäeliina.parnamae@ut.ee
õendusteadus (Nursing Science)737 4181Ravila 19-4056, TartuEde Kärnerede.karner@ut.ee
biomeditsiin (Biomedicine)737 5829Vanemuise 46-208, TartuTriin Letttriin.lett@ut.ee
rahvatervishoid (Public Health)737 4197Ravila 19-4084, TartuEne Indermitteene.indermitte@ut.ee
füsioteraapia (Physiotherapy)737 5360Ujula 4-3008, TartuMargit Mägimetsmargit.magimets@ut.ee
kehaline kasvatus ja sport (Physical Education and Sport)56 480 979Ujula 4-3010, TartuMerle Rehandmerle.rehand@ut.ee
liikumis- ja sporditeadused, dok (Exercise and Sport Sciences)737 5361Ujula 4-3003, TartuMare Venemare.vene@ut.ee

 

arvutitehnika (Computer Engineering), arvutitehnika ja robootika (Robotics and Computer Engineering)737 4834Nooruse 1-319, TartuHeiki Kasemägiheiki.kasemagi@ut.ee
 737 4882Nooruse 1-149, TartuLiina Viikmaaliina.viikmaa@ut.ee
füüsika, mag (Physics)737 4613W.Ostwaldi 1-D301, TartuLaurits Puustlaurits.puust@ut.ee
geenitehnoloogia, bak, mag (Gene Technology), biomeditsiin (Biomedicine), molekulaarsed bioteadused (Molecular Biosciences)737 5027Riia 23b-132, TartuJanika Vanajanika.vana@ut.ee
geograafia (Geography)737 5816Vanemuise 46-326, TartuHeli Raagmaaheli.raagmaa@ut.ee
gümnaasiumi loodusteaduste
õpetaja (Secondary School Science Teacher)
737 5082Vanemuise 46-226, TartuMaarika Ottermaarika.otter@ut.ee
 737 5082Vanemuise 46-226, TartuRegina Soobardregina.soobard@ut.ee
geoloogia (Geology), geoloogia ja keskkonnatehnoloogia (Geology and Environmental Technology), keskkonnatehnoloogia, bak, mag (Environmental Technology) 737 5891Ravila 14a-3004, TartuSiiri Poolakesssiiri.poolakess@ut.ee
 737 6688Ravila 14a-3021, TartuKairi Põldsaarkairi.poldsaar@ut.ee
füüsika, keemia ja materjaliteadus (Physics, Chemistry and Material Science), keemia, mag (Chemistry), analüütiline keemia (Excellence in Analytical Chemistry), rakenduslik mõõteteadus (Applied Measurement Science), molekulaartehnoloogia, dok (Molecular Engineering), keemia, dok (Chemistry)737 5235Ravila 14a-1006, TartuUrve Soonetsurve.soonets@ut.ee
materjaliteadus, bak, mag (Materials Science), materjaliteadus ja tehnoloogia (Materials Science and Technology)737 6351W.Ostwaldi 1-B107, TartuHele Siimon
materjaliteadus, dok (Materials Science), füüsika, dok (Physics)737 4601 Toomas Planktoomas.plank@ut.ee
bioloogia ja elustiku kaitse (Biology and Biodiversity Conservation), bioloogia, bak, mag (Biology), ökoloogia ning elustiku kaitse (Ecology and Biodiversity Conservation), bioloogia ja ökoinnovatisoon (Biology and Eco-innovation)737 5835Vanemuise 46-309, TartuMargret Sisaskmargret.sisask@ut.ee
tehnika ja tehnoloogia (Engineering and Technology)737 4882Nooruse 1-149, TartuLiina Viikmaaliina.viikmaa@ut.ee
loodusteadused ja tehnoloogia (Science and Technology), biotehnika (Bioengineering)5391 1270Nooruse 1-424, TartuIlona Faustovailona.faustova@ut.ee
 737 5043Nooruse 1-149, TartuLiili Laanliili.laan@ut.ee
informaatika, bak (Computer Science)737 5862Narva mnt 18-3002, TartuLiivi Luikliivi.luik@ut.ee
tarkvaratehnika (Software Engineering), küberkaitse (Cybersecurity), informaatika, mag (Computer Science)737 5864Narva mnt 18-3002, TartuPaula Lukspaula.luks@ut.ee
informaatika, dok (Computer Science)737 6426Narva mnt 18-3121, TartuJaanika Selijaanika.seli@ut.ee
matemaatika (Mathematics), kindlustus- ja finantsmatemaatika (Actuarial and Financial Engineering), matemaatiline statistika (Mathematical Statistics), matemaatika ja statistika (Mathematics and statistics), matemaatika- ja informaatikaõpetaja (Teacher of Mathematics and Informatics)
 
737 5453Narva mnt 18-4104, TartuKelli Kaldakelli.kalda@ut.ee
andmeteadus (Data Science), infotehnoloogia mitteinformaatikutele (Conversion Master in IT)737 6423Narva mnt 18-3002, TartuKristofer Kotsarkristofer.kotsar@ut.ee
linnastunud ühiskonna geoinformaatika (Geoinformatics for Urbanised Society)737 5816Vanemuise 46-326, TartuHeli Raagmaaheli.raagmaa@ut.ee
keskonnatehnoloogia, dok (Environmental Technology)737 5235Ravila 14a-1006, TartuUrve Soonetsurve.soonets@ut.ee
 737 5835Vanemuise 46-309, TartuMargret Sisaskmargret.sisask@ut.ee
 737 5816Vanemuise 46-326, TartuHeli Raagmaaheli.raagmaa@ut.ee
zooloogia ja hüdrobioloogia (Zoology and Hydrobiology), botaanika ja ökoloogia, dok (Botany and Ecology)737 5835Vanemuise 46-309, TartuMargret Sisaskmargret.sisask@ut.ee
molekulaar- ja rakubioloogia (Molecular and Cell Biology), geenitehnoloogia, dok (Gene Technology), bioloogia, mag (Biology)737 5027Riia 23b-132, TartuJanika Vanajanika.vana@ut.ee

 

Tabelis olevaid andmeid uuendatakse kord aastas õppeaasta alguses. Kui keegi leiab jooksvalt muutmist vajavat, palume kirjutada noustaja@ut.ee.

VÕTA nõustajate kontaktid on leitavad ka ÕISist õppekava andmetest: ois2.ut.ee