VÕTA nõustajad

Sellel lehel on toodud õppekavade kaupa VÕTA nõustajad, kelle poole võib VÕTA küsimustega pöörduda. 

ajalugu (History), ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (Teacher of History and Civics)

737 5656 Jakobi 2-215, Tartu Ene Leius ene.leius@ut.ee
  737 5651 Jakobi 2-216, Tartu Kaili Kaseorg-Cremona kaili.kaseorg-cremona@ut.ee
eesti ja soome-ugri keeleteadus (Estonian and Finno-Ugric Linguistics) 737 5423 Jakobi 2-432, Tartu Andrea Nagy andrea.nagy@ut.ee
  737 5227 Jakobi 2-432, Tartu Ülle Niin ylle.niin@ut.ee
filosoofia (Philosophy) 737 5314 Jakobi 2-315 Ruth Jürjo ruth.jurjo@ut.ee
kirjandus- ja teatriteadus (Literature and Theatre Research) 737 5219 Ülikooli 16, Tartu Aivi Reimand aivi.reimand@ut.ee
kirjandus ja kultuuriteadused (Literature and Cultural Research) 737 5223 Ülikooli 16-101, Tartu Sille Vadi sille.vadi@ut.ee
semiootika ja kultuuriteooria (Semiotics and Culture Studies), semiootika (Semiotics) 737 5933 Jakobi 2-317, Tartu Ulvi Urm ulvi.urm@ut.ee
inglise keel ja kirjandus (English Language and Literature), germaani-romaani filoloogia (Germanic and Romance Languages and Literatures) 737 5218 Lossi 3-331, Tartu Marilii Adamson marilii.adamson@ut.ee
romanistika, prantsuse keel ja kirjandus (Romance Studies, French Language and Literature) 737 5354 Lossi 3-422, Tartu Marju Adams marju.adams@ut.ee
romanistika, hispaania keel ja kirjandus (Romance Studies, Spanish Language and Literature) 737 5319 Lossi 3-422, Tartu Elica Mateo Krikk elica.mateo@ut.ee
saksa keel ja kirjandus (german Language and Literature) 737 5228 Lossi 3-311, Tartu Milvi Kaber milvi.kaber@ut.ee
klassikaline filoloogia (Classical Philology) 737 5319 Lossi 3-422, Tartu Elica Mateo Krikk elica.mateo@ut.ee
skandinaavia keeled ja kultuurid (Scandinavian Languages and Cultures) 737 5212 Lossi 3-311, Tartu Viivika Voodla viivika.voodla@ut.ee
tõlkeõpetus (Translation and Interpreting Studies) 737 5228 Lossi 3-311, Tartu Milvi Kaber milvi.kaber@ut.ee
vene ja slaavi filoloogia (Russian and Slavonic Philology) 737 5212 Lossi 3-311, Tartu Viivika Voodla viivika.voodla@ut.ee

euroopa keeled ja kultuurid (European Languages and Cultures), võõrkeeleõpetaja (Teacher of Foreign Languages)

737 6255 Lossi 3-427, Tartu Age Allas age.allas@ut.ee
religiooniuuringud ja teoloogia (Theology and Religious Studies) 737 5300 Ülikooli 18-310, Tartu Angela Aav angela.aav@ut.ee
kultuurikorraldus, rak (Culture Management), kunstide ja tehnoloogia õpetaja (Teacher of Arts and Technology) 5310 1611 Posti 1, Viljandi Heli Nurme heli.nurme@ut.ee
kultuurikorraldus, mag (Culture Management) 737 5654 Ülikooli 16-204, Tartu Astrid Traagel astrid.traagel@ut.ee

pärandtehnoloogia – ehitus, metallitöö (Estonian Native Craft: Construction, Metalwork)

435 5262 Turu 7
Vilma maja-231, Viljandi
Kristi Reili

kristi.reili@ut.ee

pärandtehnoloogia – tekstiil, ringtehnoloogia (Estonian Native Craft: Textile, Regenerative Craft), kultuuripärandi loovrakendused (Creative Applications of Cultural Heritage), mag

435 5249 Turu 7
Vilma maja-231, Viljandi
Lembe Rätsep lembe.ratsep@ut.ee
kogukonnaharidus ja huvitegevus (Community Education and Hobby Activity) (vana nimega huvijuht-loovtegevuse õpetaja (Leisure Time Manager-Teacher)), tantsukunst (Dance Art) 435 5233 Posti 1, Viljandi Kadri Roht kadri.roht@ut.ee
teatrikunst (Theatrical Studies), teatrikunsti
visuaaltehnoloogia (Theatre Technical Arts), etenduskunstid (Performing Arts)
435 5246,
526 2515
Posti 1-129, Viljandi Margit Simenson margit.simenson@ut.ee

Muusika (Music), rak (rütmimuusika (Rhythm Music), pärimusmuusika (Traditional Music), helitehnoloogia (Sound Engineering))

434 5807 Jakobsoni 14, Viljandi Taivi Mölder taivi.molder@ut.ee

koolimuusika (School Music), heli- ja visuaaltehnoloogia (Sound and Visual Technology)

434 5805/ 525 8927 (7927) Jakobsoni 14-103, Viljandi Maarja Raudvee maarja.raudvee@ut.ee
eesti keele ja kirjanduse õpetaja (Teacher of Estonian Language and Literature), eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis (Teacher of Estonian Language and Literature in Non-Estonian School) 737 5423 Jakobi 2-432, Tartu Andrea Nagy andrea.nagy@ut.ee
etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia (Ethnology, Folkloristics and Applied Anthropology), folkloristika ja pärandirakendused (Folkloristics and Applied Heritage Studies) 737 5304 Ülikooli 16-208 Rika Tapper rika.tapper@ut.ee

 

ajakirjandus ja kommunikatsioon (Journalism and Communication), info- ja teadmusjuhtimine (Information and Knowledge Management), juhtimis- ja digikommunikatsioon (Managerial and Digital Communication)

737 5355 Lossi 36-217, Tartu Nele Nemvalts nele.nemvalts@ut.ee
muutuste juhtimine ühiskonnas (Change Management in Society), kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu (Community Development and Social Well-being) 737 5190 Lossi 36-212 Kathriin Liiber kathriin.liiber@ut.ee
meedia ja kommunikatsioon, dok (Media and Communication),
sotsioloogia, dok (Sociology)
737 5697
Lossi 36-216, Tartu Maiu Reinhold maiu.reinhold@ut.ee

politoloogia, dok (Political Science), riigiteadused (Government and Politics)

737 5583 Lossi 36-301, Tartu Aigi Hommik aigi.hommik@ut.ee
poliitika ja valitsemine digiajastul (Politics and governance in the digital age), Euroopa Liidu - Venemaa uuringud (European Union - Russia Studies), Euroopa õpingud (European Studies), rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (International Relations and Regional Studies) 737 6212 Lossi 36-301, Tartu Eelika Laane-Hannus eelika.laane-hannus@ut.ee
Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringud (Central and Eastern European, Russian and Eurasian Studies) 737 5154 Lossi 36-301 Linda Liis Tanni linda.liis.tanni@ut.ee
psühholoogia (Psychology) 737 5902 Näituse 2-211, Tartu Marju Tammiste marju.tammiste@ut.ee
 
  737 5903 Näituse 2-211, Tartu Kertu Ird kertu.ird@ut.ee

sotsioloogia, mag (Sociology), sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika (Social Work and Social Policy), infoühiskond ja sotsiaalne heaolu (Information Society and Social Well-being), infokorraldus (Information Management), ühiskonna ja infoprotsesside analüüs (Analysis of Society and Information Processes)

737 5935 Lossi 36-213, Tartu Virge Näkk virge.nakk@ut.ee
õpetajakoolituse kutseõpingud  
Jakobi 5-B242,
Tartu
Mari Vallik mari.vallik@ut.ee
põhikooli mitme aine õpetaja (Teacher of Several Subjects in Basic School), humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis (Teaching Humanities and Social Subjects in Basic School), õpetajaharidus (Teacher Education) 737 6447, 
5884 5002
Jakobi 5-A129, Tartu Ranet Rõõmussaar ranet.roomussaar@ut.ee
kutseõpetaja (Teacher of Vocational Training), koolieelse lasteasutuse õpetaja (Early Years Teacher) 737 6444 Jakobi 5-A130, Tartu

Jana Kuremägi

 

jana.kuremagi@ut.ee
klassiõpetaja (Primary School Teacher),  haridusinnovatsioon (Educational Innovation) 737 6440 Jakobi 5-A131, Tartu Anneli Adamson anneli.adamson@ut.ee
haridusteadus, dok (Educational Sciences) 737 6440 Jakobi 5-A131, Tartu Anneli Adamson anneli.adamson@ut.ee
haridustehnoloogia (Educational Technology), kaasav haridus (Inclusive Education), loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis (Teaching Natural and Exact Sciences at Lower Secondary School) 737 6456 Jakobi 5-A101, Tartu Margit Kiisler margit.kiisler@ut.ee

eripedagoogika ja logopeedia (Special Education and Speech Therapy)

737 5919 Jakobi 5-A128, Tartu Mari Pärn mari.parn@ut.ee
majandusteadus (Economics and Business Administration), bak 737 6310 Narva mnt 18-4002, Tartu Sirje Saarmann sirje.saarmann@ut.ee
majandusteadus (Economics and Business Administration), dok, Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud (Contemporary Asian and Middle Eastern Studies) 737 6318 Narva mnt 18-4002, Tartu Anneli Kütt anneli.kutt@ut.ee
turundus ja finantsjuhtimine (Marketing and Financial Management), ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine (Entrepreneurship and Technology Management), strateegiline juhtimine (Strategic Management), kaasaegne majandus (Contemporary Economy) 737 6313 Narva mnt. 18-4110, Tartu Kersti Kurri kersti.kurri@ut.ee
ettevõttemajandus (Business Administration), matemaatiline majandusteadus (Quantitative Economics), innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine (Innovation and Technology Management) 737 6317 Narva mnt. 18-4002, Tartu Kristi Liivamägi kristi.liivamagi@ut.ee
ettevõtlus ja projektijuhtimine (Entrepreneurship and Project Management), ettevõtlus ja digilahendused (Entrepreneurship and digital solutions), humanitaarained mitmekeelses koolis (Humanities in Multilingual School), humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (Teacher of Humanities in Multilingual School), keeled ja mitmekeelsus koolis (Languages and Multilingualism in School), keeleõpetaja mitmekeelses koolis (Teacher of Languages in a Multilingual School), infotehnoloogiliste süsteemide arendus (Information Technology Systems Development), klassiõpetaja mitmekeelses koolis (Primary School Teacher in Multilingual School), koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas (Early Years Teacher in Multilingual Learning Environment), noorsootöö (Youth Work), vene keele õpetamine võõrkeelena (Teaching Russian as a Foreign Language) 740 1909 Raekoja plats 2-108, Narva Maarja Mai Lõokene maarja-mai.lookene@ut.ee
  740 1907 Raekoja plats 2-108, Narva Natalia Kravtšenko natalia.kravtshenko@ut.ee
ettevõtlus ja projektijuhtimine (Entrepreneurship and Project Management), turismi- ja hotelliettevõtlus (Tourism and Hotel Management), heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (Wellness and Spa Service Design and Management) päevaõpe 445 0537 Ringi 35-C117, Pärnu Helen Viik helen.viik@ut.ee
ettevõtlus ja projektijuhtimine (Entrepreneurship and Project Management), turismi- ja hotelliettevõtlus (Tourism and Hotel Management), sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (Administration of Social Work and Rehabilitation) sessioonõpe 445 0547 Ringi 35-C118, Pärnu Urve Tammann urve.tammann@ut.ee
teenuste disain ja juhtimine (Service Design and Management), inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon (Person-Centred Social Innovation), disainmõtlemine ja digiturundus (Design Thinking and Digital Marketing) sessioonõpe 445 0535 Ringi 35-C118 Sülvi Mölder sulvi.molder@ut.ee

õigusteadus, bak, mag (Law), rahvusvaheline õigus ja inimõigused (International Law and Human Rights), Tallinn

 627 1871  Kaarli pst 3-216
Tallinn
 Ille Peek  ille.peek@ut.ee
õigusteadus, bak, mag (Law), päevaõpe 737 5390 Näituse 20-118, Tartu Sirli Soomlais sirli.soomlais@ut.ee
õigusteadus (Law), sessioonõpe 737 5397 Näituse 20-118, Tartu Maiu Salmistu maiu.salmistu@ut.ee
õigusteadus, dok (Law) 737 6062 Näituse 20-213, Tartu

Katri Holst

katri.holst@ut.ee
infotehnoloogiaõigus (Information Technology Law) 737 6065 Näituse 20-303, Tartu Erika Anna Kaldvee erika.anna.kaldvee@ut.ee

 

arstiteadus (Medicine), proviisor (Pharmacy),
hambaarstiteadus (Dentistry), neuroteadused, dok (Neurosciences)
737 5328 Ravila 19-1057, Tartu Liina Pärnamäe liina.parnamae@ut.ee
õendusteadus (Nursing Science) 737 4181 Ravila 19-4056, Tartu Ede Kärner ede.karner@ut.ee
biomeditsiin (Biomedicine) 737 5829 Vanemuise 46-208, Tartu Triin Lett triin.lett@ut.ee
rahvatervishoid (Public Health) 737 4197 Ravila 19-4084, Tartu Ene Indermitte ene.indermitte@ut.ee
füsioteraapia (Physiotherapy) 737 5360 Ujula 4-3008, Tartu Margit Mägimets margit.magimets@ut.ee
kehaline kasvatus ja sport (Physical Education and Sport) 56 480 979 Ujula 4-3010, Tartu Merle Rehand merle.rehand@ut.ee
liikumis- ja sporditeadused, dok (Exercise and Sport Sciences) 737 5361 Ujula 4-3003, Tartu Mare Vene mare.vene@ut.ee

 

arvutitehnika (Computer Engineering), arvutitehnika ja robootika (Robotics and Computer Engineering) 737 4834 Nooruse 1-319, Tartu Heiki Kasemägi heiki.kasemagi@ut.ee
  737 4882 Nooruse 1-149, Tartu Liina Viikmaa liina.viikmaa@ut.ee
füüsika, mag (Physics) 737 4613 W.Ostwaldi 1-D301, Tartu Laurits Puust laurits.puust@ut.ee
geenitehnoloogia, bak, mag (Gene Technology), biomeditsiin (Biomedicine), molekulaarsed bioteadused (Molecular Biosciences) 737 5027 Riia 23b-132, Tartu Janika Vana janika.vana@ut.ee
geograafia (Geography) 737 5816 Vanemuise 46-326, Tartu Heli Raagmaa heli.raagmaa@ut.ee
gümnaasiumi loodusteaduste
õpetaja (Secondary School Science Teacher)
737 5082 Vanemuise 46-226, Tartu Maarika Otter maarika.otter@ut.ee
  737 5082 Vanemuise 46-226, Tartu Regina Soobard regina.soobard@ut.ee
geoloogia (Geology), geoloogia ja keskkonnatehnoloogia (Geology and Environmental Technology), keskkonnatehnoloogia, bak, mag (Environmental Technology)  737 5891 Ravila 14a-3004, Tartu Siiri Poolakess siiri.poolakess@ut.ee
  737 6688 Ravila 14a-3021, Tartu Kairi Põldsaar kairi.poldsaar@ut.ee
füüsika, keemia ja materjaliteadus (Physics, Chemistry and Material Science), keemia, mag (Chemistry), analüütiline keemia (Excellence in Analytical Chemistry), rakenduslik mõõteteadus (Applied Measurement Science), molekulaartehnoloogia, dok (Molecular Engineering), keemia, dok (Chemistry) 737 5235 Ravila 14a-1006, Tartu Urve Soonets urve.soonets@ut.ee

materjaliteadus, bak, mag (Materials Science), materjaliteadus ja tehnoloogia (Materials Science and Technology)

737 6351 W.Ostwaldi 1-B107, Tartu Hele Siimon
materjaliteadus, dok (Materials Science), füüsika, dok (Physics) 737 4601   Toomas Plank toomas.plank@ut.ee
bioloogia ja elustiku kaitse (Biology and Biodiversity Conservation), bioloogia, bak, mag (Biology), ökoloogia ning elustiku kaitse (Ecology and Biodiversity Conservation), bioloogia ja ökoinnovatisoon (Biology and Eco-innovation) 737 5835 Vanemuise 46-309, Tartu Margret Sisask margret.sisask@ut.ee
tehnika ja tehnoloogia (Engineering and Technology) 737 4882 Nooruse 1-149, Tartu Liina Viikmaa liina.viikmaa@ut.ee
loodusteadused ja tehnoloogia (Science and Technology), biotehnika (Bioengineering) 5391 1270 Nooruse 1-424, Tartu Ilona Faustova ilona.faustova@ut.ee
  737 5043 Nooruse 1-149, Tartu Liili Laan liili.laan@ut.ee
informaatika, bak (Computer Science) 737 5862 Narva mnt 18-3002, Tartu Liivi Luik liivi.luik@ut.ee

tarkvaratehnika (Software Engineering), küberkaitse (Cybersecurity), informaatika, mag (Computer Science)

737 5864 Narva mnt 18-3002, Tartu Paula Luks paula.luks@ut.ee
informaatika, dok (Computer Science) 737 6426 Narva mnt 18-3121, Tartu Jaanika Seli jaanika.seli@ut.ee
matemaatika (Mathematics), kindlustus- ja finantsmatemaatika (Actuarial and Financial Engineering), matemaatiline statistika (Mathematical Statistics), matemaatika ja statistika (Mathematics and statistics), matemaatika- ja informaatikaõpetaja (Teacher of Mathematics and Informatics)
 
737 5453 Narva mnt 18-4104, Tartu Kelli Kalda kelli.kalda@ut.ee
andmeteadus (Data Science), infotehnoloogia mitteinformaatikutele (Conversion Master in IT) 737 6423 Narva mnt 18-3002, Tartu Kristofer Kotsar kristofer.kotsar@ut.ee
linnastunud ühiskonna geoinformaatika (Geoinformatics for Urbanised Society) 737 5816 Vanemuise 46-326, Tartu Heli Raagmaa heli.raagmaa@ut.ee
keskonnatehnoloogia, dok (Environmental Technology) 737 5235 Ravila 14a-1006, Tartu Urve Soonets urve.soonets@ut.ee
  737 5835 Vanemuise 46-309, Tartu Margret Sisask margret.sisask@ut.ee
  737 5816 Vanemuise 46-326, Tartu Heli Raagmaa heli.raagmaa@ut.ee
zooloogia ja hüdrobioloogia (Zoology and Hydrobiology), botaanika ja ökoloogia, dok (Botany and Ecology) 737 5835 Vanemuise 46-309, Tartu Margret Sisask margret.sisask@ut.ee
molekulaar- ja rakubioloogia (Molecular and Cell Biology), geenitehnoloogia, dok (Gene Technology), bioloogia, mag (Biology) 737 5027 Riia 23b-132, Tartu Janika Vana janika.vana@ut.ee

 

Tabelis olevaid andmeid uuendatakse kord aastas õppeaasta alguses. Kui keegi leiab jooksvalt muutmist vajavat, palume kirjutada noustaja@ut.ee.

VÕTA nõustajate kontaktid on leitavad ka ÕISist õppekava andmetest: ois2.ut.ee 

 

 

linnavaade

Summer Schools

konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Math teacher infront of the whiteboard.

Langevarjundusega tegelev matemaatikaõpetaja teeb tunnid põnevaks intrigeerivate näidete abil