Süstemaatilise usuteaduse õppetool

Ülikooli 18 - 314
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5964
Anne Kull
Anne Kull
süstemaatilise usuteaduse professor
PhD (teoloogia)
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad: 

 • kaasaegne teoloogia,
 • teadus-ja-religioon,
 • interkultuuriline teoloogia,
 • teoloogiline antropoloogia,
 • soolise võrdsuse ja religiooni suhted.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Thomas-Andreas Põder
Thomas-Andreas Põder
religioonifilosoofia kaasprofessor 0,4 k
dr. theol.
+372 737 5964
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline ja oikumeeniline teoloogia,
 • religioonifilosoofia,
 • religioonisemiootika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Roland Karo
Roland Karo
süstemaatilise usuteaduse lektor
dr. theol.
+372 737 5962
Ülikooli 18-314

Uurimisteemad:

 • süstemaatiline teoloogia,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia,
 • spirituaalsuse ja seksuaalsuse neuropsühholoogiline seos. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Enn Kasak
külalislektor
knd (füüsika-matemaatika)

Uurimisteemad:

 • teadusfilosoofia,
 • teaduse religioossus,
 • teaduse ja religiooni dialoog,
 • reaalsuse pragmatitsistlik käsitlus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Viktar Niachayeu
Viktar Niachayeu
teoloogia nooremteadur
MA (kultuuridevaheline teoloogia)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia,
 • kristliku teoloogia ja positiivse/eksistentsiaalse psühholoogia vaheline seos,
 • ida- ja läänekristliku askeesi ja spirituaalsuse rakendumine kaasajal.

 

Igor Ahmedov
Igor Ahmedov
filosoofilise teoloogia nooremteadur 0,5 k
MA (haridusfilosoofia)
Ülikooli 18–309A

Uurimisteemad:

 • Søren Kierkegaardi uuringud,
 • haridusfilosoofia ja haridusteoloogia,
 • kaasaegsed teoloogiad.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis