Autor:
Pexels

Šveitsi õpirände programm (SEMP)

Šveitsi õpirände programm (Swiss-European Mobility Programme, SEMP) võimaldab üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena või sooritada praktika partnerkõrgkoolides Šveitsis. Programmi rahastab Šveitsi valitsus, st stipendiumi ei maksa Tartu Ülikool vaid vastuvõttev partnerkõrgkool.

Vahetusüliõpilaseks saab kandideerida oma eriala Šveitsi õpirände programmi partnerkõrgkoolidesse, kellega akadeemiline üsksus on sõlminud koostöölepingu üliõpilasvahetuse korraldamiseks. Koostöölepingus on lepitud kokku konkreetne õppevaldkond, milles üliõpilasmobiilsust korraldatakse ja üliõpilaste kvoot (arv ja maksimaalne periood õppeaasta kohta). Üliõpilaste väljavalimine üliõpilasvahetuses osalemiseks toimub instituudis või kolledžis.

Leia SoleMOVE süsteemist endale sobilik väliskõrgkool:

 • Your home unit: vali nimekirjast oma erialaüksus (allüksus: instituut, teaduskond, kolledž või osakond) ja seadista otsingukriteeriumid täpsemaks otsinguks (Advanced search):
 • Application period: March Application Period (non-Erasmus)
 • Select a country: Switzerland
 • Type of exchange: Studying (õppimine partnerkõrgkoolis)
 • Exchange program: SEMP- Swiss-European Mobility Programme
 • Study level: Bachelor, Master või Doctorate (vali oma õppeaste)

Küsimuste korral võta palun ühendust oma erialaüksuse õpirände koordinaatoriga.

Välispraktika Šveitsis
Kui sul on plaan sooritada Šveitsis välispraktika, siis võta ühendust välispraktika koordinaatoriga (erasmustraineeship@ut.ee). SEMP stipendiumi saavad praktikandile vahendada ainult Šveitsi kõrgkoolid, seega teistesse organisatsioonidesse praktika jaoks selle programmi raames stipendiumi ei maksta.

SEMP-i raames on tagatud tasuta õpe väliskõrgkoolis ja stipendium, mis on nii õppimiseks kui praktikaks 440 Šveitsi franki kuus (1 CHF = 0,82 EUR).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: 

 • avaldus SoleMOVE süsteemis;
 • motivatsioonikiri (1–2 lk);
 • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist või kolledži kantseleist);
 • tõend selle võõrkeele oskuse kohta, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis (sobivad kõik rahvusvahelised või Eestis sooritatud testid, sh tõend võõrkeele kursuse läbimise kohta ja riigieksami tunnistus, kus märgitud ka saavutatud keeletase).

 Allpool on info, kuidas esitada kandideerimisdokumendid SoleMOVE süsteemis:

 1. Mine veebilehele SoleMOVE
 2. Vali "University of Tartu" oma koduülikooliks
 3. Logi sisse TÜ kontoga
 4. Vasakpoolsest menüüribast vali: „Application form for outgoing student mobility“
 5. Selleks, et alustada avalduse koostamist, vali „new“
 6. Vali õpirände liigiks „Study“
 7. Vali avalduse ajaks „March Application Period (non-Erasmus)“
 8. Vajuta salvestamiseks „save“ ja alusta avalduse täitmist.

NB! Palun alusta avalduse täitmist teisest tulbast „Exchange study information“, mitte tulbast „Personal data“. See on oluline seetõttu, et „Add new institution/enterprise“ üliõpilasvahetusprogrammi valimine määrab ära kogu avalduse sisu. Palun vali õpirändesse kandideerides alati „Add new institution/enterprise“, mitte „add new institution/enterprise (as freemover)“. 

Taotluse esitamise tähtaeg on 26. märts 2024.

ESITA AVALDUS