Šveitsi õpirände programm (SEMP)

Swiss-European Mobility Programme, SEMP võimaldab üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena või sooritada praktika partnerkõrgkoolides Šveitsis. Progammi rahastab Šveitsi valitsus, st stipendiumi ei maksa Tartu Ülikool vaid vastuvõttev partnerkõrgkool.

Vahetusüliõpilaseks saab kandideerida oma eriala Šveitsi õpirände programmi partnerkõrgkoolidesse, kellega akadeemiline üsksus on sõlminud koostöölepingu üliõpilasvahetuse korraldamiseks. Koostöölepingus on lepitud kokku konkreetne õppevaldkond, milles üliõpilasmobiilsust korraldatakse ja üliõpilaste kvoot (arv ja maksimaalne periood õppeaasta kohta). Üliõpilaste väljavalimine üliõpilasvahetuses osalemiseks toimub instituudis/kolledžis.

Leia SoleMOVE süsteemist endale sobilik väliskõrgkool:

Your home unit: vali nimekirjast oma erialaüksus (allüksus: instituut, teaduskond, kolledz või osakond) ja seadista otsingukriteeriumid täpsemaks otsinguks (Advanced search):

 • Application period: March application period (non Erasmus)
 • Select a country: Switzerland
 • Type of exchange: Studying (õppimine partnerkõrgkoolis)
 • Exchange program: SEMP- Swiss-European Mobility Programme
 • Study level: Bachelor, Master või Doctorate (vali oma õppeaste)

Küsimuste korral Šveitsi õpirände koostöö ja partnerülikoolide osas võta palun ühendust erialaüksuse õpirände koordinaatoriga.

Välispraktika Šveitsis
Kui sul on plaan sooritada Šveitsis välispraktika, siis võta ühendust välisprakitka koordinaatoriga (erasmustraineeship@ut.ee). SEMP programmi stipendiumi praktikandile saavad vahendada ainult Šveitsi kõrgkoolid, seega teistesse organisatsioonidesse praktika jaoks selle programmi raames stipendiumi ei maksta.

SEMP programmi raames on tagatud tasuta õpe väliskõrgkoolis ja stipendium, mis on nii õppimiseks kui praktikaks 440 šveitsi franki kuus (1 CHF =0.82 EUR).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: 

 • avaldus SoleMOVE süsteemis;
 • motivatsioonikiri (1-2 lk);
 • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist/kolledži kantseleist);
 • tõend selle võõrkeele oskuse kohta, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis (sobivad kõik rahvusvahelised või Eestis sooritatud testid, sh tõend võõrkeele kursuse läbimise kohta ja riigieksami tunnistus, kus märgitud ka saavutatud keeletase).

 Allpool on info, kuidas esitada kandideerimisdokumendid SoleMOVE süsteemis:

 1. Mine veebilehele SoleMOVE
 2. Vali "University of Tartu" oma koduülikooliks
 3. Logi sisse TÜ kontoga
 4. Vasakpoolsest menüüribast vali: "Application form for outgoing student mobility" 
 5. Selleks, et alustada avalduse tegemist, vali "new"
 6. Vali "Study" kui õpirände liik
 7. Avaldusperioodiks vali "March application period (non Erasmus)"
 8. Vajuta "save" salvestamiseks ning alusta avalduse täitmist.

NB! Palun alusta avalduse täitmist teisest tulbast "exchange study information", mitte "personal data" tulbast. See on oluline seetõttu, et "add new institution/enterprise" üliõpilasvahetusprogrammi valimine määrab ära kogu avalduse sisu. Palun vali õpirändesse kandideerides alati "add new institution/enterprise" mitte "add new institution/enterprise (as freemover)". 

Tähtaeg taotluse esitamiseks on 21. märts 2023.

ESITA AVALDUS

 

#õppimine
Tartu Ülikooli Sihtastuse diplom Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi kevadsemestri stipendiumidele kandideerima

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Elmar Gams

Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli doktorant

#õppimine #ühiskonnale
Üliõpilased eesti keele tunnis

Eesti keeles suhtlema poole aastaga