Teaduskiirendi kontseptsioon alustavatele tervisevaldkonna teadmusmahukatele iduettevõtetele

Valminud on "Teaduskiirendi kontseptsioon alustavatele tervisevaldkonna teadmusmahukatele iduettevõtetele", mille eesmärk on luua süsteemne ja terviklik protsess varajases arengufaasis globaalse äripotentsiaaliga teadussaavutuste tuvastamiseks ning nende kõrgemale innovatsiooni valmiduse tasemele viimiseks tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonnas. 

Tervisevaldkonna Teaduskiirendi omadused:

  • Valdkondlik fookus: Tervisevaldkonna Teaduskiirendi on spetsiaalselt loodud  tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonnas töötavaid iduettevõtteid toetama.
  • Valdkonna eksperditeadmised: Tervisevaldkonna Teaduskiirendi läbiviijad omavad praktilisi kogemusi tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonnas ning pakuvad väärtuslikke valdkonnaspetsiifilisi teadmisi.
  • Regulatiivsed väljakutsed: Tervisevaldkonna Teaduskiirendi pakub tuge ja mentorlust, et aidata iduettevõtteid valdkondlike regulatsioonide mõistmisel ja täitmisel.
  • Turule ligipääs ja partnerlus: Tervisevaldkonna Teaduskiirendi hõlbustab turule pääsu ja partnerlust, mis on olulised oma lahendusi katsetada ja rakendada päris tervishoiukeskkonnas soovivatele tervisetehnoloogia iduettevõtetele.
  • Investorite võrgustik: Tervisevaldkonna Teaduskiirendisse kaasatud investorid mõistavad tervisetehnoloogia valdkonna ainulaadseid probleeme ja võimalusi, olles rohkem valmis investeerima tervisetehnoloogia iduettevõtetesse.

Teaduskiirendi kontseptsioon valmis projekti „Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis“ raames. Projekti kuuluvad  Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Teaduspark ja Tallinna Teaduspark Tehnopol. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi „Startup Estonia“ (nr EU60971) raames ja selle elluviimisel tehti koostööd AS-iga SmartCap.

Tutvu kontseptsiooniga

Image
EL
Image
smartcap
GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Martu Ustav võtab laval auhinda vastu

Tartu Ülikooli hargettevõte Icosagen Cell Factory on Eesti aasta ettevõte 2023