Psühholoogiline tugi keerulisel ajal hakkama saamiseks

Olukord Ukrainas puudutab otseselt või kaudselt kõiki ülikoolipere liikmeid. Mõned meist mõtlevad lähedastele sõjakoldes, teisi mõjutab kriis majanduslikult. Enamik meist jälgib murelikult uudiseid Ukrainas toimuvast. Ärevuse või segaduse tundmine sellises olukorras on loomulik ja mõistetav. Võimaluse korral tasub hoida igapäevast rutiini, võtta aega oma meelistegevusteks ning hoiduda enda ülekuhjamisest uudisvooga. Vaimse tervise hoidmise kohta on koondatud palju häid materjale veebilehele Peaasi.ee.

Kui sa tunned, et sinu tavapärane toimetulek on häiritud, siis tasub julgelt küsida abi. Esmast tuge võid saada oma lähikondsetelt, perelt, sõpradelt, õpingukaaslastelt, kollegidelt. Psühholoogilist tuge saavad üliõpilased eesti, inglise ja vene keeles ülikooli nõustamiskeskusest ja ülikooli töötajad nõustaja-kaplanilt Tõnu Lehtsaarelt aadressil tonu.lehtsaar@ut.ee.

Aga on ka mitmeid võimalusi abi saamiseks väljastpoolt ülikooli:

Psühholoogilist tuge väljaspool ülikooli pakutakse ka kolledžite linnades.

Pärnus:

Viljandis:

Narvas:

Tallinnas:

Kõige kiiremat abi väljaspool ülikooli saad oma perearstilt, kes hindab Su seisundit ja annab esmased ravisoovitused ning vajadusel saatekirja psühholoogilisele nõustamisele.

 

Toe pakkumine teistele

Psühholoogilise esmaabi teadmised on igaühe võimalus olla kriisiolukorras toeks viisil, mis hoiab nii abivajajat kui abistajat. Inimliku toetuse pakkumiseks ei pea olema nõustaja või psühholoog - ole lihtsalt olemas ja tunne praktilisi viise, kuidas tekitada turvatunnet ja taastada stabiilsust. Sotsiaalkindlustusameti lehelt leiate video ja tasuta e-kursuse psühhosotsiaalse kriisiabi andmiseks.

 

Hoiame kokku ja toetame üksteist!

 

TÜ nõustamiskeskuse pealehele

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
karjäär

Enlight kutsub osalema veebitöötoas „Akadeemiline karjäär: rõõm ja kohustused“