Vana Testamendi ja semitistika õppetool

Ülikooli 18 - 309
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Urmas Nõmmik
Urmas Nõmmik
Vana Testamendi ja semitistika professor
dr.theol.habil.
+372 737 5962
+372 503 6326
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad: 

 • vanaheebrea ja läänesemiidi tekstide vormilugu (tarkus, psalmid, prohvetikirjandus, narratiivid),
 • vanaheebrea traditsiooni- ja usundilugu esimese ja teise templi ajal,
 • Vana Testamendi / Heebrea Piibli eksegeetika, hermeneutika ja teoloogia,
 • Iiobi raamatu arengu-, vormi- ja tõlgenduslugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Amar Annus
Amar Annus
Lähis-Ida usundiloo kaasprofessor
PhD
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • semiidi keeleteadus,
 • folkloristika,
 • muistsete narratiivide uurimine ja nende kõrvutamine,
 • muistsete Lähis-Ida ühiskondade ideoloogilised ja kultuurilised aspektid,
 • antropoloogia,
 • evolutsiooniline psühholoogia ja kognitiivne religiooniteadus, ühitatuna traditsiooniliste filoloogial ja ajalooliste tekstide uurimisel põhinevate suundadega,
 • kognitiivne historiograafia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Anu Põldsam
Anu Põldsam
judaistika lektor
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • juudi mõttelugu, identiteet ja eetika,
 • tänapäeva Iisraeli religioosne maastik,
 • juudi mõttelugu 19. sajandil ning eesti juutide religiooni- ja kultuuri lugu 20. sajandi esimeses pooles,
 • Iiobi retseptsioon vararabiinlikus kirjanduses.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Andreas Johandi
Andreas Johandi
Lähis-Ida usundiloo teadur
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-309

Uurimisteemad:

 • muistse Lähis-Ida regiooni usundilugu,
 • varajane (kuningas Hammurapi eelne) Mesopotaamia panteon rõhuga maagia- ja ravijumalustel,
 • Vana-Lähis-Ida ja Vana Testmandi kirjavara vahelised paralleelid,
 • muistse ja tänapäevase Iraani usundi- ja ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Jason Van Boom
Jason Cronbach Van Boom
külalisteadur
MA (filosoofia)

Uurimisteemad:

 • Aabrahamlike religioonide semiootika, fookusega judaismil ja kristlikul õigeusul;
 • juudi ja teiste kogukondade kui semiosfääride suhtlusvormide modelleerimine; 
 • juudi identiteedi semiootika, fookusega indiviidi toimimisel semiosfäärides ja nende vahel;
 • Juri Lotman ja C.S. Peirce. 
inimene
Lora Chusova
religiooniuuringute nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (keele ja Euroopa keelte teooria ja ajalugu)

Uurimisteemad:

 • sumero-akadi kirjanduse ja rituaalide semiootiline analüüs,
 • kognitiivsed lähenemisviisid religiooniuuringutele,
 • päikesejumal Utu/ Shamashi kuju Vana-Mesopotaamias.
Lily Naruski
religiooniuuringute nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (religiooniuuringud)

Uurimisteemad:

 • hasidism.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfostüsteemis