Doktorandi koostöövõimalused

Koostöövõrgustiku loomine on doktoriõppes oluline lisategevus, millega algav teadlane oma tulevastele ettevõtmistele tugeva aluse rajab. Siit saab infot rahvusvahelistest doktoriõppega seotud ühendustest, kuhu Tartu Ülikool kuulub, nendega seotud stipendiumitest ja muudest tegevustest. 

europaeum

Ühendus paneb suurt rõhku doktoriõppe üliõpilaste haridusvõimaluste mitmekesistamisele läbi erinevate projektide ja ürituste.
Europaeum stipendiumiprogramm Scholars on mõeldud doktorantidele, kellel on soovi ja võimekust kujundada Euroopa tulevik paremaks. Stipendiumit saab taotleda iga-aastasel konkursil.   

enlight

ENLIGHTi doktoriõppe võrgustiku kaudu leiab partnerülikoolide poolt doktorantidele korraldatavate ürituste infot.    

Võrgustiku moodustavad: 
Genti Ülikool 
Göttingeni Ülikool 
Baskimaa Ülikool 
Bordeaux' Ülikool 
Bratislava Comeniuse Ülikool
Galway Iirimaa Riiklik Ülikool 
Groningeni Ülikool 
Uppsala Ülikool 
Tartu Ülikool

coimbra group

41 Euroopa klassikalise teadusülikooli võrgustikku kuulumine annab Tartu Ülikoolile kaaluka võimaluse osaleda teadus- ja hariduspoliitika aruteludes ja uute suundade arendamises. Doktoriõppe töörühm korraldab igal aastal kolme minuti loengute konkurssi. 

Kolme minuti loengute konkurss

Tartu Ülikool korraldab kolme minuti konkurssi kaks korda aastas, nii eesti kui inglise keeles.  


Doktoriõppe töörühmade kontaktisik:
Monika Tasa
õppeosakond
monika.tasa@ut.ee

Helen Eenmaa

Helen Eenmaa valiti Euroopa Noorte Teaduste Akadeemiate Teadusnõukogu presidendiks

Tartu Ülikool

Kati Orru avalik loeng „Miks inimesed kriisides abi ei saa?“

Tudengikonverents „Bridges in the Baltics" toimub 10. korda

Kümnendat korda toimunud tudengikonverentsil keskenduti Balti riikide keelele ja kultuurile