E-õppe võimalused

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. 

Õppimine e-õppe toel võimaldab:

 • õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt
 • kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale
 • suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel
 • saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel
 • kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks
 • omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist
 • esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet
Digiõppe terminid

Digiõppe terminid on kantud digipädevuse sõnastikku.

Vaata digiõppe termineid

E-õppe keskkonnad

Alljärgnevate TÜ e-õppe keskkondade kasutamine toimub vaid Tartu Ülikooli õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel ning kasutaja vastutab keskkondadesse lisatud sisu korrektse ja seadusliku kasutamise eest.


I E-kursused (Moodle)

Aadress: https://moodle.ut.ee
Kasutajatugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/moodle

Moodle on veebipõhiste kursuste koostamise vahend, mida kasutatakse
 • kursuse õppematerjalide esitamiseks,
 • õppijate ja õppejõudude vaheliseks ning õppijate omavaheliseks suhtlemiseks,
 • õppimise hõlbustamiseks erinevate vahendite abil,
 • õppijate hindamiseks ja kursuse haldamiseks.

II Õpimoodulid jm veebilehestikud (Sisu@UT)

Aadress: https://sisu.ut.ee
Kasutajatugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/sisuut

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks.

Sisu@UT tarkvara on arendatud OpenScholar tarkvara baasil ning on installeeritud ülikooli serverisse. Sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga.

III Interaktiivsed materjalid (H5P)

Moodle'isse on integreeritud H5P sisuloomevahend (vt https://h5p.org), mis võimaldab õppejõul interaktiivse sisu tegevuse abil luua e-kursusele erinevat tüüpi interaktiivseid harjutusi või üles laadida mujal loodud interaktiivse sisu faile.

Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/interaktiivne-sisu

Sisu@UT-s on samuti H5P moodul, mis võimaldab luua ja lehestikku lisada erinevat tüüpi interaktiivseid harjutusi või importida mujal loodud H5P sisu faile.

Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/h5p-kasutamine

IV Videoloengud (Panopto)

Aadress: http://panopto.ut.ee
Kasutajatugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/panopto

Panopto on tarkvara, mis võimaldab salvestada videosid ning valida, kas salvestatakse videokaamera pilti ja audiot, esitlust ja/või arvutiekraani. Salvestatud videot saab pärast lõigata, muuta privaatseks või avalikustada sobivatel tingimustel.

NB! Videote salvestamise teenust saab tellida IT osakonna visuaalmeediatalitusest (tasumine vastavalt hinnakirjale: https://siseveeb.ut.ee/et/tugiteenused/visuaalmeedia).

V E-portfooliod (Mahara)

Aadress: https://mahara.ut.ee
Kasutajatugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/mahara

Mahara on e-portfooliote keskkond. Maharas saab luua lehekülgi, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada Moodle’is hindamiseks.

Maharasse sisenemine on ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga või Moodle’i kaudu.

VI Veebiseminarid (BigBlueButton)

Aadress: https://button.ut.ee
Kasutajatugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb

BigBlueButton on vabavaraline veebiseminari süsteem, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga kui ka on eraldi kättesaadav aadressilt https://button.ut.ee. Selle kasutamiseks peab kasutaja arvutis olema paigaldatud ning uuendatud Flash ning ekraanijagamiseks Java.


VII Veebiseminarid (MS Teams)

Aadress: https://teams.microsoft.com

MS Teamsi üldine kasutajatugi: arvutiabi@ut.ee
Moodle'i ja MS Teamsi liidetuse tugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/ms-teams

MS Teams on Microsoft 365 tarkvara, mille abil saab luua töörühmi (Team). Töörühmas saab pidada vestlusi, videokonverentse ning luua ja hallata faile.

VIII Veebiseminarid (Zoom Meetings)

Aadress: https://ut-ee.zoom.us
Zoomi üldine tugi: arvutiabi@ut.ee
Moodle'i ja Zoomi liidetuse tugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/zoom

Zoom Meetings on veebiseminari rakendus. Tartu Ülikoolil on haridusasutustele mõeldud Zoom Meetings litsents, mida saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress (Zoomi ruumiga saab liituda kuni 300 inimest).

IX Küsimustikud (LimeSurvey)

Aadress: https://survey.ut.ee
Kasutajatugi: eope@ut.ee
Kasutamisjuhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. TÜ töötajad ja üliõpilased saavad siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga.


X Microsoft 365

Kasutamisjuhend: https://wiki.ut.ee/display/AA/Microsoft+Office+365

Microsoft 365 on katus, mille alla kuuluvad kõik Microsofti tooted nagu Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Teams ja OneDrive. Microsoft 365 muudab Office'i jt Microsofti toodete ja teenuste haldamise kompaktseks, kõigile mainitud rakendustele pääsete ligi oma ülikooli Microsofti kontoga. Võimalik on installeerida need arvutisse või toimetada oma dokumentidega pilves läbi OneDrive'i.

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil

#õpetamine
Jaan Mikk (paremal) koos noorte kolleegidega 2016. aastal Peeter Põllu päeval haridusteaduste instituudi Salme majas.

Jaan Mikk: kui mõistame õpetajaameti tähtsust, hakatakse seda ka rohkem õppima

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
Veebiüritus

Enlight kutsub võrgustumisüritusele ja pakub toetusi veebipõhise ühisõppe edendamiseks