International Baccalaureate'i diplomiõppekava lõpetanute vastuvõtt

Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded pole kandideerimiseks piisav).

 

Avalduse esitamine

Kandideerimiseks tuleb esitada tähtajaks avaldus.

Eestikeelsesse õppesse kandideerimiseks tuleb esitada avaldus

  • 1. maist 1. juunini välisüliõpilaste vastuvõtu infosüsteemis DreamApply või
  • 12.–26. juunini sisseastumise infosüsteemis SAIS (kandideerimiseks peab olema Eesti kodakondsus ja ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga sisselogimise võimalus). Kooli andmed ja õpitulemused kantakse SAIS-i avaldusele pärast nende selgumist.

Ingliskeelsesse õppesse saab avaldusi esitada 1. veebruarist 15. aprillini. Loe lähemalt kandideerimisest võõrkeelsesse õppesse.

 

  Kandideerimisel soovitame tellida IB kodulehelt oma tulemuste saatmise Tartu Ülikoolile. Sel juhul pole vaja pärast lõpetamist ülikoolile paberdokumente esitada ja ülikool saab sinu lõpudiplomit kontrollida elektroonselt. Ülikool sisestab õpitulemused riigieksamite asendamiseks SAIS-i esimesel võimalusel pärast ametlike tulemuste selgumist 6. juulil. Kui sa pole ülikoolile IB kodulehelt tulemusi tellinud, tuleb sul kandideerimisel esitada ka lõpudokumentide originaalid või õppeasutuses kinnitatud koopiad.

Kui oled kooli lõpetamas või lõpetanud välismaal, loe lähemalt välismaal keskkooli lõpetanute avalduse esitamise kohta.

 

IB tulemuste arvestamine

Kui oled IB diplomiõppekava läbinud ja diplomi saanud, saad ülikooli kandideerida üldises pingereas. Kui sulle huvi pakkuv Tartu Ülikooli õppekava eeldab kandideerimisel eesti keele ja/või matemaatika riigieksami tulemuse esitamist, soovitame IB diplomiõppekava alusel õppima asudes valida oma õppekavasse ka eesti keele ja matemaatika ained. Kandideerimisel teisendatakse IB diplomiõppekava eksamitulemused 100 punkti skaalale (vt tabel allpool).

IB diplomiõppekava matemaatika ja eesti keele aineid arvestatakse Tartu Ülikooli kandideerimisel Eesti riigieksamite asendusena järgmiselt:

  • laia matemaatika riigieksamiga võrdväärseks loetakse IB diplomiõppekava kursused „Mathematics“ (SL/HL), „Mathematics: analysis and approaches“ (SL/HL) ja „Mathematics: applications and interpretation“ (HL). Kui ülikooli sisseastumiseks on vajalik kitsa matemaatika riigieksami tulemus, lisatakse 100 punkti skaalale ümberhinnatud tulemusele veel 16 punkti. Suurim võimalik punktide arv ümberhindamisel on 100 punkti;
  • kitsa matemaatika riigieksamiga võrdväärseks loetakse IB diplomiõppekava kursused „Mathematical Studies“ (SL/HL)  ja „Mathematics: applications and interpretation“ (SL);
  • eesti keele riigieksamit saab asendada IB diplomiõppekava eesti keele ainega. Samuti arvestame eesti keele riigieksami asemel õppekeele („Language A“) või esimese võõrkeele („Language B“) tulemust.

IB diplomiõppekava lõpetamise kõrval võid ülikooli kandideerimiseks teha ka Eesti riigieksamid (loe lähemalt Haridus- ja Noorteameti kodulehelt). NB! Eestikeelse põhikooli lõpetanuna tuleb sul sooritada eesti keele riigieksam, mitte-eestikeelse põhikooli lõpetanuna võid teha eesti keele teise keelena riigieksami või eesti keele tasemeeksami (vähemalt B2-tasemel).

Kui ülikooli õppekava eeldab, et kandideerimiseks on vaja teha sisseastumiseksam, pead sellel osalema ka siis, kui oled läbinud IB diplomiõppekava. Sisseastumiseksamit IB diplomiõppekava aine tulemusega asendada ei saa.

 

Tabel. IB diplomiõppekava lõpueksamite hinnete teisendamine 100 punkti skaalale

IB hinne        SL ümberhinnatud tulemus        HL ümberhinnatud tulemus
7   100   100
6   85   100
5   75   90
4   63   76
3   48   58
2   30   36
1    

Märkus. SL: standard level; HL: higher level.

 

Sisseastumise pealehele

teenusedisainipäev

Tule 1. juunil teenusedisaini päevale

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Infotund: teenuste disain ja juhtimine

INFOTUND: Teenuste disain ja juhtimine