Baltisaksa pärand Eesti kultuuris

-

Toimumise aeg
Maht
1.5 EAP (39 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
20 EUR
Õppejõud
Marika Peekmann
Greta Kuus
Õppekava rühm
Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.123
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on tekitada õpilastes huvi saksa keele ja baltisaksa kultuuri vastu ning tõsta teadlikkust baltisaksa kultuuri jälgedest Eesti kultuuris.
Sihtrühm:
9.-12. klassi õpilased
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õpilane: * on parandanud saksa keele oskust kultuuriteemade raames, * laiendanud silmaringi * oskab märgata baltisaksa kultuuri jälgi enda ümber.
Õppejõud:
Marika Peekmann - MA (saksa keele õpetaja)
Greta Kuus - MSc (võõrkeeleõpetaja)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Baltisaksa argikultuur 13 Greta Kuus
2. Baltisaksa kunst ja mõisad 13 Greta Kuus
3. Baltisaksa ülikool 13 Greta Kuus

Nõuded lõpetamiseks:
Tunnistuse koondhinne kujuneb loomingulisete hindamisülesannete eest saadud punktide summast, koondtulemus peab olema vähemalt 50% maksimaalsest.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
TÜ Moodle'i keskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Hinnainfo:
20 € - hind üldhariduskooli õpilastele
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
iga teema juures automaatkontrolliga testid ja loomingulised ülesanded
Hindamiskriteeriumid:
esitada iga alateema lõpus loominguline hindamisülesanne
Registreerumise tähtaeg:
25.12.2022
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.01.2023 - 02.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.01.2023 - 14.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 13.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022