Inimesed ja märgid: sissejuhatus semiootikasse

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Tiit Remm
Lona Päll
Aleksandr Fadeev
Õppekava rühm
Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.082
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on arendada õpilase kriitilist mõtlemist ja tõlgendusoskust läbi inimmaailma märgilise toimimise tundmaõppimise ning ühiskonna- ja kultuurinähtuste analüüsimise oskuse. Kursus õpetab nägema seoseid kultuuri- ja ühiskonnanähtustes ning inimese ja keskkonna suhetes. Kursus toetab sotsiaalainete, keele ja kirjanduse ning kunstiainete valdkondi ja nende lõimimist. Semiootika aluste tundmine arendab ainevaldkondade üleseid pädevusi.
Sihtrühm:
õpilased alates 9. klassist
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õpilane: * oskab ära tunda erinevaid tähendusloomelisi nähtusi ja protsesse; * oskab algtasemel analüüsida kultuuritekste ja kommunikatsiooni; * hindab mitmetähenduslikkuse allikaid, erinevaid vaatepunkte ja osalejaid keeruka ja muutuva maailma juures; * mõistab semiootika keskseid mõisteid ja küsimusi.
Õppejõud:
Tiit Remm - PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Lona Päll - MA (folkloristika)
Aleksandr Fadeev - mag (filoloogia)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Semiootika alused, ajalugu ja põhimõisted Kommunikatsioon, selle osad ja roll Kultuur ja tekstide tõlgendamine Esemete ja keskkonna tähendustamine Kultuur, ühiskond ja elu semiootiliste süsteemidena 52 Tiit Remm

Nõuded lõpetamiseks:
tunnistusega lõpetamiseks peab olema kontrolltestide ja loovtöö eest saadud punktisumma vähemalt 61 punkti 100st
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Moodle'i keskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Hinnainfo:
Kursusele võetakse ainult õpilasi ning neile on kursus tasuta.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
kontrolltestid ja loovtöö
Hindamiskriteeriumid:
kontrolltestide ja loovtöö sooritamine positiivse tulemusega
Registreerumise tähtaeg:
25.12.2022
Täiendav info:
Kelli Hanschmidt, kelli.hanschmidt@ut.ee, +372 +372 529 8272
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.01.2023 - 14.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.01.2023 - 16.04.2023 Maht: 1.5 EAP (39 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 13.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022