Ettevõtluse mikrokraad

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
2000 EUR
Õppejõud
Õppejõududeks on Tartu Ülikooli vähemalt magistrikraadiga töötajad ja praktikud väljast poolt ülikooli.
Õppekava rühm
Ärindus ja haldus, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVMJ.TK.071
Eesmärk:
Mikrokraadi eesmärgiks on arendada välja ettevõtlusprotsessi elluviimiseks vajalikud põhikompetentsid. Mikrokraadi raames keskendutakse äriidee loomise, selle arendamise ja rakendamise protsessile ning jõutakse äri- ja finantseerimisplaanini. Põhiprotsessi etappe läbides käsitletakse ettevõtluse idee arendamise ja juhtimise teemat ka laiemalt, samuti kuidas paremini turundada ning kuidas siseneda rahvusvahelisele turule.
Sihtrühm:
Mikrokraad sobib neile, kes soovivad alustada oma ettevõttega või on juba alustanud ja soovivad saada lisateadmisi ning -oskuseid, kuidas paremini tegutseda Eesti turul, aga ka muutuda rahvusvaheliseks ettevõtteks.
Kursuse õpiväljundid:
Mikrokraadi läbinu - oskab välja arendada ja juhtida terviklikku ettevõtlusprotsessi ideest kuni toote või teenuse prototüübini; - oskab rakendada omandatud teadmisi ettevõtte loomiseks, ettevõtte juhtimiseks ja arendamiseks; - tunneb piirkonna ja globaalse majanduskeskkonna arengutrende ning oskab oma ideed/ettevõtet positsioneerida globaalsete turgude ja trendide konteksti; - suudab töötada nii üksi kui ka meeskonnaliikmena; - teab ja oskab valida idee elluviimiseks sobivaid strateegiaid, ärimudeleid (nt tehnoloogiafirma, globaliseerumine); - oskab analüüsida ja rakendada organisatsiooni tööd lähtuvalt teoreetilistest teadmistest organisatsiooniteooriast, teadmusjuhtimisest ja eestvedamisest; - oskab rakendada kasvu(väike)firma finantsstrateegiat, otsida ja leida rahastust, pidada juhtimisarvestust ning juhtida finantse, oskab ennetada finantsriske; - tunneb äri- ja finantseerimisplaani põhimõtteid ja oskab koostada oma ettevõttele äri- ja finantseerimisplaani; - orienteerub ettevõtlus- ja teadus- ning innovatsioonipoliitikas ja oskab neid rakendada, orienteerub ettevõtluse ökosüsteemis ja toetusmeetmetes ning teab sektoraalseid eripärasid; - suudab valmistada idee ette välisturule viimiseks ja selle sinna viia.
Õppejõud:
Õppejõududeks on Tartu Ülikooli vähemalt magistrikraadiga töötajad ja praktikud väljast poolt ülikooli.
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Programmile registreerumine toimub lühikese motivatsioonikirja alusel.
Nõuded lõpetamiseks:
On läbinud positiivse tulemusega kõik neli ainet ja kaitsnud äriplaani.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn TÜ Delta õppehoone, Narva mnt 18, Tartu.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppetöö toimub 2022/2023. õppeaasta kevadsemestril ja 2023/2024. õppeaasta sügissemestril ning koosneb neljast õppeainest.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu eelduseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 2) motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palun tooge seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda. Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023. Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023.
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 14 EAP (364 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 18 EAP (468 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022