Väärtuspõhine finantsjuhtimine

-

Toimumise aeg
Maht
4.5 EAP (120 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Mark Kantšukov
Maire Nurmet
Õppekava rühm
Rahandus, pangandus ja kindlustus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Ettevõtte finantsjuhtimise eest vastutav isik peab olema võimeline langetama kvaliteetseid otsuseid, korraldama ettevõtte rahaasju, oskama vajadusel kasutada erinevaid finantsteenuseid ning hindama turgudel toimuvate muutuste mõju oma ettevõttele. Ta peab olema suuteline hindama oma otsuste võimalikku mõju ettevõtte tulevasele rahaloomele ja selle kaudu omanike vara väärtusele.

Sihtrühm:
Programm "Väärtuspõhine finantsjuhtimine" on suunatud nii finantsjuhtidele kui ka mitte finantsettevõtetes selle valdkonna töötajatele. Proovi lahendada selle programmi TASEMETESTI Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- oskab sõnastada ettevõtte väärtuspõhise finantsjuhtimise eesmärki;
- oskab hinnata ettevõtte väärtust ja tegevusedukust;
- tunneb erinevate finantsjuhtimisotsuste (finantseerimis-, investeerimis-, puhta käibekapitali kasutamise, riskide maandamise ja finantstasakaalu saavutamise otsuste) tasuvuse kriteeriumeid, oskab neid näitajaid arvutada ja tulemusi analüüsida;
- tunneb ettevõtete ühinemise, omandamise ja restruktureerimise põhimõtteid;
- teab, kuidas finantseeritakse riskikapitali projekte.
Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.

Õppejõud:
Mark Kantšukov - Tartu Ülikooli rahanduse õppejõud ja doktorant (teema "Kasumi maksustamisega seotud aspektide arvestamine ettevõtete väärtuse hindamisel"). Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse (2004, cum laude) ja magistrikraadiga (2006) ning töötanud analüütikuna Suprema Securities ASis ja LHV FInancial Advisory Services. Tema õpetamis- ja konsulteerimisvaldkondadeks on finantsjuhtimine, investeeringute analüüs, finantsmodelleerimine ja ettevõtte rahandus. Alates 2018 on Mark Kantšukov täiendusõppeprogrammi "Väärtuspõhine finantsjuhtimine"


Maire Nurmet - Eesti Maaülikooli dotsent ja Tartu Ülikooli rahanduse lektor. Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli 1996.a. magistri- ja 2001.a. doktorikraadiga teemal "Kapitali struktuur ja efektiivsus: teooriaid ja rakendusi põllumajandussektorile". Maire Nurmet kuulub Euroopa Finantsplaneerimise Assotsiatsiooni standardite ja kvalifikatsiooni komitesse, ajakirja "Economics and Rural Development" toimetuskolleegiumisse ja on Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige. Ta on kõrgkooliõpiku "Finantsturud ja -institutsioonid" (Tartu Ülikooli Kirjastus 2014) ning Tartu Ülikooli esimese Finantsjuhtimise e-kursuse (2015) kaasautor. Alates 2021 on Maire Nurmet täiendusõppeprogrammi "Väärtuspõhine finantsjuhtimine" õppejõud.


Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Ettevõtte põhieesmärk ja finantsjuhtimise ülesanded. Ettevõtluskontrolli mudelid.
2. Ettevõtte väärtus, selle hindamise meetodid ja edutegurid. Tasakaalus tulemuskaart.
3. Aktsia risk. Aktsionäri nõutav tulunorm ja kapitali hind. Portfelliteooria.
4. Ettevõtte tegevusedukuse hindamine: raamatupidamislikud vs. väärtuspõhised näitajad. Lisandväärtusel põhinevad näitajad.
5. Ettevõtte käibevarade ja puhta käibekapitali juhtimine.
6. Investeerimisprojektide tasuvuse hindamine.
7. Finantsriskid. Riskijuhtimine ettevõttes. Finantsriskide maandamine. Tuletisinstrumendid.
8. Ettevõtte finantseerimine ja finantstasakaal.
9. Ettevõtete omandamised ja ühinemised.
10. Finantsraskustes oleva ettevõtte restruktureerimine. Restruktureerimismaatriks.
11. Alustava ettevõtte finantseerimine. Riskikapital. Riskikapitaliprojekti finantskavandamine.
120 Maire Nurmet

Hinnainfo:
Programmi hind sisaldab paberkandjal õpikut, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).

Toimumiskoha info:
Tallinn moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton ja/või Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3).
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja/või moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis.

Õppejõudude koostatud paberkandjal õpik (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:

 • 4.mail kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • 15.- 29.mail toimuval rühmakonsultatsioonide sessioonil moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 3.juunil kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%)

  Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).


 • Nõuded lõpetamiseks:
  Eksami sooritamine kahe semestri jooksul.

  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö.

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022

  Väljastatav dokument:
  tunnistus
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee

  Tutvuge ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine

  Registreerumise tähtaeg:
  24.04.2023
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Programmi kood:
  MJJV.TK.010
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

  Toimumise aeg: 19.05.2023 - 19.05.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

  Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

  Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

  Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
  01.02.2023
  #täiendusõpe
  Täiendusõppe infolistiga liitumine
  12.12.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022