Ettevõtte rahandus

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1800 EUR
Õppejõud
Programmi juhtivõppejõud omab nii pikaaegset tipptasemel akdeemilist tausta (kaasprofessor) kui ka praktilist kogemust konsultandi ja ettevõtete juhtimisorganite liikmena. Ka teistel programmi õppejõududel on pikaaegne õpetamiskogemus erinevatest ülikoolidest ning praktiline kogemus.
Õppekava rühm
Rahandus, pangandus ja kindlustus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVMJ.TK.073
Eesmärk:
Käesoleva mikrokraadi eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid teadmisi finantsjuhtimisalaste otsuste (investeerimisotsused, finantseerimisotsused jt) langetamiseks ettevõttes. Mikrokraad on suunatud inimestele, kes soovivad täiendada oma teadmisi sellest, milliseid aspekte arvesse võtta ja milliseid analüüsivahendeid kasutada, finantsjuhtimisalaste otsuste vastuvõtmisel. Lisaks teaduspõhistele lähenemistele on osalejatel võimalik omandada ka praktilisi oskusi finantsalaste analüüside tegemisel (sh MS-Exceli kasutamine). Mikrokraadi raames läbitavad õppeained hõlmavad olulisi teemasid nii alles oma tegevust alustavate ettevõtete jaoks kui ka pikaaegselt tegutsenud suurettevõtete jaoks.
Sihtrühm:
Programm sobib rahandusvaldkonnaga seotud praktikutele, kes soovivad süvendada oma rahandusalaseid teadmisi ja analüütilisi oskusi
Kursuse õpiväljundid:
Ettevõtte rahanduse mikrokraadi edukalt läbimisel on õppija omandanud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi: 1) omab ülevaadet ettevõttes langetatavatest finantsjuhtimise alastest otsustest ning on omandanud vastava terminoloogia 2) oskab koostada finantsplaane ja analüüsida investeerimisprojektide tasuvust 3) omab ülevaadet erinevatest kapitaliallikatest ning nende kaasamise võimalustest 4) oskab analüüsida erinevaid finantseerimisalternatiive ning hinnata ettevõtte kapitali kulukuse määra. 5) oskab hinnata ettevõtte finantsilist tulemuslikkust ja väärtust 6) on teadlik erinevatest strateegilistest võimalustest ettevõtte väärtuse kasvatamisel (ühinemised ja ülevõtmised, saneerimine) 7) on suurendanud tabelarvutusprgrammi MS-Excel kasutamisoskusi (sh optimeerimisülesannete lahendamine, simulatsioonanalüüsi teostamine, erinevad finantsfunktsioonid jms)
Õppejõud:
Programmi juhtivõppejõud omab nii pikaaegset tipptasemel akdeemilist tausta (kaasprofessor) kui ka praktilist kogemust konsultandi ja ettevõtete juhtimisorganite liikmena. Ka teistel programmi õppejõududel on pikaaegne õpetamiskogemus erinevatest ülikoolidest ning praktiline kogemus.
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles. Osalejatel eeldatakse ka varasemat kokkupuudet tabelarvutusprogrammidega ning inglise keele oskust.
Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Õppetöö toimub sessioonõppe vormis. Suur osa õppetöös toimub veebiloengute ja -seminaride vormis Moodle keskkonnas. Neile lisanduvad iseseisvad arvutipraktikumid (mida toetavad videod) ning võimalusel toimub osa õppetööst ka Tartus Delta õppehoones.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm koosneb neljast õppeainest, millest kaks õppeainet "Ettevõtte rahandus" (6EAP) ja "Alustava ettevõtte rahastamine" (3 EAP) toimuvad 2023. aasta kevadsemestril ning kaks õppeainet "Ettevõtte väärtuse juhtimine" (3 EAP) ja "Finantsmodelleerimine" (3 EAP) toimuvad 2023. aasta sügissemestril. 2022/2023. õppeaasta kevadsemestril toimuvate ainete õppetöö ajad leiate ois2.ut.ee tunniplaanidest, kus otsingu lahtrisse märkida: ettevõtte rahandus ning täpsema otsingu alt valida kevadsemester. Tunniplaani kalendrivaates edasi liikudes on alates 11. veebruarist 2023 näha kõik õppetöö ajad.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt 3 aastane töökogemus. Motivatsioonikirja nõuded: Motivatsioonikiri sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele: 1) Milline on teie eelnev haridus? 2) Milline on teie töökogemus? 3) Miks soovite õppida sellel täiendõppekursusel? Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023.
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 01.02.2023 - 04.02.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 12.02.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 16.06.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 26.02.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 15.06.2023 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022