Geenid - müüdid ja tegelikkus

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Kertu Liis Krigul
Lea Ets
Helen Parik
Õppekava rühm
Bioloogia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on tekitada õppijates huvi geneetika vastu ning näidata, kuidas see neid igapäevaelus puudutab.
Sihtrühm:
kõik, kes tunnevad huvi bioloogia ja geneetika vastu
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õppija:
* teab, kuidas suhtuda kriitiliselt uude infosse ja kuidas leida usaldusväärset infot;
* teab, mis on DNA ja kuidas ta eri organismide kujunemist võib mõjutada;
* mõistab molekulaarbioloogia põhimõtteid ja nendega seotud müüte (sh kas mutatsioonid võivad anda supervõimeid, kas GMO-d on ohtlikud);
* teab, mis organismid veel meie kehas elavad ja mis rolli nad mängivad (muuhulgas: kas bakterid on ohtlikud, kas me saaksime ilma nendeta hakkama, kuidas ja kellele toimivad antibiootikumid);
* saab aru, kuidas tekib vähk ja miks pole vähk juba välja ravitud;
* mõistab, kuidas tekivad ravimitega seotud müüdid (sh kui tõhusad on "imeravimid" ja nendega seotud platseeboefekt, vaktsiinidega seotud müütide teke);
* oskab eristada reaalset geneetikat Hollywoodi filmidest (sh saab aru molekulaarbioloogia meetodite keerukusest ja ajakulust ning nende võimekusest);
* mõistab, kuidas töötab personaalmeditsiin (sh kuidas käivad analüüsid geenidoonoritele);
* teab, kuidas toimub kloonimine (sh kas inimest ja väljasurnud liike saab kloonida).
Õpingute alustamise tingimused:
* huvi bioloogia ja geneetika vastu; * materjali lihtsamaks omandamiseks ja kursuse läbimiseks on kasuks baasteadmised gümnaasiumi bioloogia kohustusliku kursuse „Pärilikkus“ põhimõistetest; * samas eelteadmiste puudumine ei tähenda, et kursust ei saa läbida, vaid nõuab lisatööd kursuseväliste materjalidega.
Õppejõud:
Kertu Liis Krigul - doktoriõpe üliõpilane (geenitehnoloogia)
Lea Ets - magistriõpe üliõpilane (molekulaarsed bioteadused)
Helen Parik - doktoriõpe üliõpilane (tehnika ja tehnoloogia)
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Sissejuhatus ja ülevaade molekulaarbioloogiast
2. Mutatsioonid ja GMO
3. Mikrobioota
4. Vaktsiinid, ravimid ja kasvajad
5. Geenitehnoloogia meetodid
6. Personaalmeditsiin
7. Kloonimine
52 Kertu Liis Krigul, Lea Ets, Helen Parik

Hinnainfo:
tasuta MOOC (Massive Open Online Course)
Toimumiskoha info:
Moodle'I õpikeskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
kursus toimub 8 nädala vältel veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Nõuded lõpetamiseks:
kursuse läbimiseks tunnistusega peab saama vähemalt 51% maksimumpunktidest
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
hindamine toimub veebipõhiste testide lahendamise abil, mis annavad õppijale kohest tagasisidet; kursusel on seitse lühitesti, kaks arvestusliku testi ja kokkuvõtlik eksam
Hindamiskriteeriumid:
lühitesti positiivseks tulemuseks on vähemalt 80% maksimumist, lühitesti positiivne sooritamine on eelduseks arvestuslikke testide avamiseks õppijale; arvestuslikud testid moodustavad summaarselt 40% lõpptulemusest; kokkuvõtlik eksam moodustab 60% lõpptulemusest.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
08.01.2024
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Programmi kood:
P2TP.TK.072
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel

#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Prokrastineerimine tähendab ebameeldivate või raskete ülesannete edasilükkamist või nendega viivitamist. Selles artiklis leiad, kuidas prokrastineerimisega paremini toime tulla.
04.09.2023
#tudengile #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe #tudengivari #esmakursuslane #välismaal õppija
Selles artiklis on mõned nipid ja uuringud sellest, kuidas leida uusi sõpru.
29.08.2023