Geenid - müüdid ja tegelikkus

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Kertu Liis Krigul
Lea Lopp
Helen Parik
Õppekava rühm
Bioloogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.072
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on tekitada õppijates huvi geneetika vastu ning näidata, kuidas see neid igapäevaelus puudutab.
Sihtrühm:
kõik, kes tunnevad huvi bioloogia ja geneetika vastu
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õppija: * teab, kuidas suhtuda kriitiliselt uude infosse ja kuidas leida usaldusväärset infot; * teab, mis on DNA ja kuidas ta eri organismide kujunemist võib mõjutada; * mõistab molekulaarbioloogia põhimõtteid ja nendega seotud müüte (sh kas mutatsioonid võivad anda supervõimeid, kas GMO-d on ohtlikud); * teab, mis organismid veel meie kehas elavad ja mis rolli nad mängivad (muuhulgas: kas bakterid on ohtlikud, kas me saaksime ilma nendeta hakkama, kuidas ja kellele toimivad antibiootikumid); * saab aru, kuidas tekib vähk ja miks pole vähk juba välja ravitud; * mõistab, kuidas tekivad ravimitega seotud müüdid (sh kui tõhusad on "imeravimid" ja nendega seotud platseeboefekt, vaktsiinidega seotud müütide teke); * oskab eristada reaalset geneetikat Hollywoodi filmidest (sh saab aru molekulaarbioloogia meetodite keerukusest ja ajakulust ning nende võimekusest); * mõistab, kuidas töötab personaalmeditsiin (sh kuidas käivad analüüsid geenidoonoritele); * teab, kuidas toimub kloonimine (sh kas inimest ja väljasurnud liike saab kloonida).
Õppejõud:
Kertu Liis Krigul - doktoriõpe üliõpilane (geenitehnoloogia)
Lea Lopp - magistriõpe üliõpilane (molekulaarsed bioteadused)
Helen Parik - doktoriõpe üliõpilane (tehnika ja tehnoloogia)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Sissejuhatus ja ülevaade molekulaarbioloogiast 2. Mutatsioonid ja GMO 3. Mikrobioota 4. Vaktsiinid, ravimid ja kasvajad 5. Geenitehnoloogia meetodid 6. Personaalmeditsiin 7. Kloonimine 52 Kertu Liis Krigul, Lea Lopp, Helen Parik

Õpingute alustamise tingimused:
* huvi bioloogia ja geneetika vastu; * materjali lihtsamaks omandamiseks ja kursuse läbimiseks on kasuks baasteadmised gümnaasiumi bioloogia kohustusliku kursuse „Pärilikkus“ põhimõistetest; * samas eelteadmiste puudumine ei tähenda, et kursust ei saa läbida, vaid nõuab lisatööd kursuseväliste materjalidega.
Nõuded lõpetamiseks:
kursuse läbimiseks tunnistusega peab saama vähemalt 51% maksimumpunktidest
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Moodle'I õpikeskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
kursus toimub 8 nädala vältel veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Hinnainfo:
tasuta MOOC (Massive Open Online Course)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
hindamine toimub veebipõhiste testide lahendamise abil, mis annavad õppijale kohest tagasisidet; kursusel on seitse lühitesti, kaks arvestusliku testi ja kokkuvõtlik eksam
Hindamiskriteeriumid:
lühitesti positiivseks tulemuseks on vähemalt 80% maksimumist, lühitesti positiivne sooritamine on eelduseks arvestuslikke testide avamiseks õppijale; arvestuslikud testid moodustavad summaarselt 40% lõpptulemusest; kokkuvõtlik eksam moodustab 60% lõpptulemusest.
Registreerumise tähtaeg:
25.12.2022
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel

#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022