Islam täna: kultuurist konfliktideni

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppetöö vorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
600 EUR
Õppejõud
Õppejõud on usuteaduskonna õppejõud Elo Süld ja Helen Haas.
Õppekava rühm
Usundiõpetus ja usuteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Programmi eesmärk on anda õppijatele baasteadmised religioonist, mis on mõjutanud erinevaid rahvaid Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Kesk-Aasias jm ning pöörata tähelepanu religioonist tulenevatele käitumisreeglitele, uskumustele, keeldudele ja kombestikule. Programm annab lisaks baasteadmistele islami ajaloost ja õpetusest oskuse mõista islami sisemist mitmekesisust, mis lähtub erinevatest koolkondadest, piirkondadest ja kultuurikontekstidest. Programmis tutvustatakse võimalusi vältimaks konfliktsituatsioone, mis võivad tekkida islami usu või kultuuriliste omapärade tõttu. Programmi läbimine aitab mõista religiooni tähtsust ja tähendust moslemite isepäevaelu puudutavates küsimustes ning loob teisalt aluse ka islamiühiskondades edukaks hakkamasaamiseks.
Sihtrühm:
Programm on suunatud kõikidele, kes võivad oma igapäevatöös puutuda kokku islami kultuuriruumist pärit inimestega. Lisaks neile, kes ise vahendavad teadmisis islami kohta ja sooviksid seda teha teadlikumalt, näiteks õpetajad. Mikrokraadi omandanul on ettevalmistus mõista islami kultuuriruumist pärit inimeste mitmekesist kombestikku, uskumusi, tabusid ja reegleid, mis aitab omakorda lahenda probleeme ja kultuurist ning usust tingitud tüliküsimusi ning võimalusel neid ka vältida.
Kursuse õpiväljundid:
Programmi läbinu omab lisaks üldistele teadmisi islami kohta:
* ülevaadet islami tekkimise ja arenguga seotud spetsiifilistest küsimusest; mõistab islami globaalset mõju ja lokaalset tähendust; suudab analüüsida islamist tulenevate ühiskonda ja üksikisikut puudutavaid asjaolusid; mõistab islami algusperioodi olulisust tänapäeva moslemi jaoks;
* mõistab religiooni tähtsust ja tähendust tänapäeva moslemi igapäevaelus;
* teadvustab ja omab ülevaadet islamimaalima mitmekesisusest tulenevatest uskumustest, kommetest, tavadest ja käitumisreeglitest;
* on võimeline analüüsina konfliktsituatsioone, mis on tingitud islami kultuuri omapäradest;
* omab teadmist, mida vältida, et suhtlemisel moslemitega ei tekiks probleeme;
* omab teadmisi moslemi elukaare tähtsündmustest; mõistab sugudevahelise suhtlemise eripärasid ja perekonna rolli üksikisiku elus;
* on võimeline arutlema islamist tulenevate religioossete ja kultuuriliste võtmeküsimuste teemadel.
Õppejõud:
Õppejõud on usuteaduskonna õppejõud Elo Süld ja Helen Haas.
Hinnainfo:
Koolituse eest tasutakse kahes osas: 30. augustil 300 eurot ja 01. jaanuaril 300 eurot.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Osaliselt toimub veebis, osaliselt auditooriumis. Programmi on võimalik läbida ka ainult veebis.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Toimumise ajakava selgub suvel.
Nõuded lõpetamiseks:
Eksamite ja arvestuste sooritamine
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
21.08.2024
Täiendav info:
Kaido Soom, kaido.soom@ut.ee, +372 +37256620334
Programmi kood:
HVUS.TK.033
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.09.2024 - 30.06.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 21 EAP (546 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023