Keemiaõpetajate inspiratsioonilaager

-

Toimumise aeg
Maht
0.5 EAP (16 tundi)
Õppetöö vorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Hind
70 EUR
Õppejõud
Vilja Vendelin-Reigo
Heili Kasuk
Deniss Jeršov
Kaire Uiboleht
Anneli Jõgela
Jörgen Metsik
Janno Puks
Merit Eier
Joana Jõgela
Omari Loid
Jürgen-Martin Assafrei
Lauri Kõlamets
Denis Petrov
Gretel Juhansoo
Kaia-Riin Rohtmaa
Lisette Nagel
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Keemiaõpetajate inspiratsioonilaagri eesmärgiks on toetada keemiaõpetajate professionaalset arengut, luua ja jagada õppematerjale ning pakkuda tuge alustavale õpetajale.
Sihtrühm:
Põhikooli ja gümnaasiumi keemiaõpetajad ning ka teiste loodusainete õpetajad. Lisaks ootame keemia ja/või teiste loodusainete õpetajaks õppijaid.
Kursuse õpiväljundid:
Osalejad on saanud uusi praktilisi võtteid elektrolüüüsi, aatomiehituse, happe-alus reaktsioonide, tiheduse, indikaatorite, muna koostisosa eraldamise ja määramise, elektr- ja õhutakistuse kohta.
Osalejad omandavad oskused visuaalsete abivahendite, virtuaalreaalsuse, AI/tehisintellekti kasutamiseke skeemia õpetamises.
Osalejad saavad uusi teadmisi grupitöö loomise ja aktiivõppetmeetodite läbiviimise kohta.
Osalejad saavad tutvuda keemiaolümpiaadi tüüpülesannetega ja nende struktuuriga, omandavad erinevaid strateegiaid keeruliste keemiaülesannete lahendamiseks ja arendavad oma keemiaga seotud probleemilahendus- ja analüüsioskusei.
Õppejõud:
Vilja Vendelin-Reigo - Heino Elleri Muusikakooli ja Tartu Kunstikooli loodusainete õpetaja
Heili Kasuk - TÜ füüsikalise keemia lektor, PhD
Deniss Jeršov - Tartu Kunstikooli kujundusgraafika õpetaja
Kaire Uiboleht - TÜ õpetamisoskuste konsultant
Anneli Jõgela - Värska Gümnaasiumis keemiaõpetaja
Jörgen Metsik - Miina Härma gümnaasiumi keemiaõpetaja
Janno Puks - Tallinna Kristiine gümnaasiumi ja Tallinna Vanalinna Täiskasvanute gümnaasiumi keemiaõpetaja
Merit Eier - ...
Joana Jõgela - TÜ üldise keemia õpetaja
Omari Loid - ettevõtja
Jürgen-Martin Assafrei - TÜ keemia õpetaja
Lauri Kõlamets - TÜ keemiahariduse nooremteadur
Denis Petrov - TÜ teaduskool
Gretel Juhansoo - TÜ Meediaklubi projekti juht
Kaia-Riin Rohtmaa - Hugo Treffneri gümnaasiumi keemiaõpetaja
Lisette Nagel - TÜ teaduskool
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Praktilised töötoad (käed küljes katsed):
1. Praktiline töötuba elektrolüüsiprotsessi kohta "Natuke särtsu teeb alati head!". Töötaoa viib läbi Joana Jõgela.
2. Aatomi ehitust ja selle seoseid perioodilisustabeliga."Te EI SAA seda näha, see on nähtamatu. - Katsuge! - Ongi!" Töötoa viib läbi Anneli Jõgela.
3. Praktiline töötuba vedelike tiheduse määramisest, happe-alus reaktsioonidest ja indikaatoritest- "Mis värvi on armastus" (keemia vastu)?" Töötoa viivad läbi Denis Petrov ja Lisette Nagel.
4. Aktiivõpe keemias, viikase läbi põgenemiskatsed keemias, mille teemaks on aine hulk ja mool- "Murra vabaks!" Töötoa viib läbi Kai-Riin Rohtmaa.
5. Tehakse erinevaid katseid munaga, muna eri koostisosade eraldamine ja määramine, "MIS OLI ENNE: muna või kana? Midagi MUNAST!" Töötoa viib läbi Jörgen Metsik.
6. Lihtsate vahenditega elektri- ja õhurõhukatsed. Töötoa viib läbi Janno Puks.
Praktilised töötoad (arvutame, arutame ja arutleme):
7. Keemiaolümpiaadi tüüpülesandeid ja kuidas neid lahendada võiks "Väiksed nipid, väiksed trikid". Töötaoa viib läbi Jürgen-Martin Assafrei.
8. Rühmatööks sobilikud head ülesanded ja kuidas neid luua, "Millistest aatomitest koosneb rühmatööks sobiv keemia ülesande molekul?" Töötoa viib läbi Kaire Uiboleht.
9. Õpetamise visualiseerimine: "Keemia visuaalsusest ja visuaalsuse keemiast". Töötoa viivad läbi Deniss Jeršov, Vilja Vendelin-Reigo.
10. Oma õpetamise planeerimine- "Põhikooli loodusainete ainekava analüüs." Töötoa viib läbi Lauri Kõlamets.
Üldoskuseid ja teadmisi toetavad töötoad:
11 Töötuba konspiratsiooniteooriate erinevatest liikidest ja nende võimalikuest mõjudest õpilastele "Süüta Mu Lumi" ehk kuidas vandenõuteooriad sotsiaalmeedias levivad. Töötoa viib läbi Gretel Juhansoo.
12. Virtuaalreaalsus keemiatunnis, Merit Eier.
13. AI/tehisaru rakendmaine oma õpetamises, Omari Loid.
14. Aktiivõppe lummus ja õppimise keskse õpetamise väljak, Heili Kasuk.
16 Vilja Vendelin-Reigo, Heili Kasuk, Deniss Jeršov, Kaire Uiboleht, Anneli Jõgela, Jörgen Metsik, Janno Puks, Merit Eier, Joana Jõgela, Omari Loid, Jürgen-Martin Assafrei, Lauri Kõlamets, Denis Petrov, Gretel Juhansoo, Kaia-Riin Rohtmaa, Lisette Nagel

Toimumiskoha info:
Viljandi maakond Olustvere Teenindus- ja Majanduskooli ruumides ning selle ümbruses. Koolituse tasu sisaldab ööbist, toitlustust ja töötubasid. Majutuse aadress: Müüri 7, Olustvere, Põhja-Sakala vald, 70401 Viljandi maakond.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
6.08-7.08.2024
Praktilised töötoad (käed küljes katsed):
1. Praktiline töötuba elektrolüüsiprotsessi kohta "Natuke särtsu teeb alati head!". Joana Jõgela
2. Aatomi ehitust ja selle seoseid perioodilisustabeliga."Te EI SAA seda näha, see on nähtamatu. - Katsuge! - Ongi!" Anneli Jõgela
3. Praktiline töötuba vedelike tiheduse määramisest, happe-alus reaktsioonidest ja indikaatoritest- "Mis värvi on armastus" (keemia vastu)?" Denis Petrov ja Lisette Nagel
4. Aktiivõpe keemias, viikase läbi põgenemiskatsed keemias, mille teemaks on aine hulk ja mool- "Murra vabaks!" Töötoa viib läbi Kai-Riin Rohtmaa
5. Tehakse erinevaid katseid munaga, muna eri koostisosade eraldamine ja määramine, "MIS OLI ENNE: muna või kana? Midagi MUNAST!" Jörgen Metsik
6. Lihtsate vahenditega elektri- ja õhurõhukatsed. Janno Puks
Praktilised töötoad (arvutame, arutame ja arutleme):
7. Keemiaolümpiaadi tüüpülesandeid ja kuidas neid lahendada võiks "Väiksed nipid, väiksed trikid". Jürgen-Martin Assafrei
8. Rühmatööks sobilikud head ülesanded ja kuidas neid luua, "Millistest aatomitest koosneb rühmatööks sobiv keemia ülesande molekul?" Kaire Uiboleht
9. Õpetamise visualiseerimine: "Keemia visuaalsusest ja visuaalsuse keemiast". Deniss Jeršov, Vilja Vendelin-Reigo
10. Oma õpetamise planeerimine- "Põhikooli loodusainete ainekava analüüs." Lauri Kõlamets
Üldoskuseid ja teadmisi toetavad töötoad:
11 Töötuba konspiratsiooniteooriate erinevatest liikidest ja nende võimalikuest mõjudest õpilastele "Süüta Mu Lumi" ehk kuidas vandenõuteooriad sotsiaalmeedias levivad. Gretel Juhansoo
12. Virtuaalreaalsus keemiatunnis. Merit Eier
13. AI/tehisaru rakendmaine oma õpetamises. Omari Loid
14. Diskussioon ja arutelu -"Aktiivõppe lummus ja õppimise keskse õpetamise väljak." Heili Kasuk
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine vähemalt kaheksas töötoas.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
23.06.2024
Täiendav info:
Joana Jõgela, joana.jogela@ut.ee, +372 53477791
Programmi kood:
LTLT.TK.001
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 04.09.2024 - 19.09.2024 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.10.2024 - 04.04.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 17.09.2024 - 15.11.2024 Maht: 1.75 EAP (48 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 30.05.2025 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.10.2024 - 27.11.2024 Maht: 1.75 EAP (48 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023