Lapse õigused ja heaolu

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
1068 EUR
Õppejõud
Mikrokraadiprogrammi õppejõud on õiguse ja lastekaitse valdkonna eksperdid.

Prof Gaabriel Tavits - https://etis.ee/CV/Gaabriel_Tavits/est
Lektor Katre Luhamaa - https://etis.ee/CV/Katre_Luhamaa/est
Kaasprofessor Dagmar Kutsar - https://etis.ee/CV/Dagmar_Kutsar/est
Kaasprofessor Judit Stömpl - https://etis.ee/CV/Judit_Str%C3%B6mpl/est
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVOI.TK.133
Eesmärk:
Mikrokraadiprogramm täiendab õppijate teadmisi ja oskusi laste õiguste ja sotsiaalõiguse alal ja annab uued teadmised lapsekesksest lähenemisest ning kaasaegsetest terapeutilistest lähenemistest töös lastega.
Sihtrühm:
Lastekaitsetöötajad, kohaliku omavalitsuse ametnikud, MTÜde töötajad, juristid jt lastekaitse õigusliku ja sisulise poole vastu huvi tundvad õppijad. Õppima asumise eelduseks on töökogemus lastega seotud valdkonnas.
Kursuse õpiväljundid:
Programmi läbinud õppija: - oskab selgitada sotsiaalhooldusõiguse põhiinstituutide ning üldpõhimõtete olemust ning nende vastastikuseid seoseid; - mõistab sotsiaalhooldusõiguse erinevaid valdkondi ning kohaldamise spetsiifikat; - seostab peamisi rahvusvahelisi lapse õiguse standardeid ning lapse õiguste kaitse mehhanisme; - tunneb lapse õiguste üldpõhimõtteid ning nende rakendamist Eesti õiguskorras; - analüüsib kaasaegsed lähenemisi trauma kogemusega laste, noorte ja nende perede toetamisel; - tunneb lapsepõlvesotsioloogia uue paradigma sisu ja oskab seda seostada lapse õiguste ja lapsepõlvepoliitikatega; - suudab lapsi puudutavaid (laste elu reguleerivaid) poliitikaid kriitiliselt analüüsida.
Õppejõud:
Mikrokraadiprogrammi õppejõud on õiguse ja lastekaitse valdkonna eksperdid.

Prof Gaabriel Tavits - https://etis.ee/CV/Gaabriel_Tavits/est
Lektor Katre Luhamaa - https://etis.ee/CV/Katre_Luhamaa/est
Kaasprofessor Dagmar Kutsar - https://etis.ee/CV/Dagmar_Kutsar/est
Kaasprofessor Judit Stömpl - https://etis.ee/CV/Judit_Str%C3%B6mpl/est
Õpingute alustamise tingimused:
Neile õppijatele, kel ei ole õigusalast haridust on "Lapse õigused ja heaolu" mikrokraadiprogrammile õppima asumise eelduseks on veebipõhise täiendusõppekursuse "Õiguse alused mittejuristile" läbimine mikrokraadiprogrammi algusele eelneval semestril. Kursus maksab 120 eurot, täpsem info https://sisu.ut.ee/oigusealused/avaleht
Nõuded lõpetamiseks:
Kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad õppeaine läbimise nõuded.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Harju maakond Õppeainetest üks toimub veebipõhiselt Moodle õppekeskkonnas, teised õppeained toimuvad sessioonõppe vormis kas Tartus või Tallinnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" toimub 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaastate kevad- ja sügismestril õigusteaduskonna ja ühiskonnateaduste instituudi koostöös: kevadsemestril 2022/2023 toimub õigusalaste õppeainete osa: - Sissejuhatus lapse õiguste kaitsesse (3 EAP, OIAO.07.094), veebipõhine - Sotsiaalõigus (3 EAP, P2OG.01.139), sessioonõpe sügissemestril 2023/2024 toimub lapse heaolu alaste õppeainete osa: - Terapeutilised lähenemised sotsiaaltöös (3 EAP, SVUH.00.184), sessioonõpe - Lapsed ja lapsepõlv (3 EAP, SOSS.04.079), sessioonõpe
Hinnainfo:
Õppija tasub ainepunkti hinna alusel. Ainepunkti hind on 2022/2023. õppeaastal 89 eurot. Hind võib õppeaastati erineda. Tasuda on võimalik kas terve programmi eest korraga või semestri kaupa vastavalt ainepunktidele.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Registreerumiseks tuleb end registreerida õppeinfosüsteemis. Neile, kel ei ole vaja läbida "Õiguse alused mittejuristile" kursust, on registreerumise tähtpäev 22.01.2023.
Täiendav info:
Aive Suik, aive.suik@ut.ee, +372 +372 737 5386
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 13.02.2023 - 07.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 07.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.02.2023 - 30.06.2023 Maht: 18 EAP (468 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022