Õiguse alused mittejuristile

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
120 EUR
Õppejõud
Margus Kurm
Lauri Mälksoo
Merle Erikson
Karin Sein
Gaabriel Tavits
Janno Lahe
Ülle Madise
Kalev Saare
Andreas Kangur
Katre Luhamaa
Mait Laaring
Tiina Mikk
Urmas Volens
Piia Kalamees
Carri Ginter
Age Värv
Gea Lepik
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid, õigusametite eripärasid ja õigushariduse omandamise võimalusi. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast. Põhjalik info kursust tutvustaval kõigile soovijatele suunatud veebilehel https://sisu.ut.ee/oigusealused. Kursus annab TÜ õigusteaduskonna bakalaureuseõppesse kandideerijale lisapunkte. Vaata lähemalt https://ut.ee/et/oppekavad/oigusteadus#admissionreq-collapse
Sihtrühm:
Kõik huvilised. * NB! Alates 2019.a sügisest on kursusel uued osad: perekond, töö ja suhtlus avaliku võimuga. Neil, kes on varasemalt läbinud e-kursuse "Õiguse alused mittejuristile" mahus 2 EAP, on võimalus läbida uued moodulid erikokkuleppel.
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
- oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust
- omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest
- tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid
- tunneb õigusinfo allikaid
- teab õiguselukutsete eripärasid
- tunneb õigusteaduse õppimise võimalusi
Õpingute alustamise tingimused:
Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.
Õppejõud:
Margus Kurm - https://www.etis.ee/CV/Margus_Kurm/est
Lauri Mälksoo - https://www.etis.ee/CV/Lauri_M%C3%A4lksoo/est
Merle Erikson - https://www.etis.ee/CV/Merle_Erikson/est
Karin Sein - https://www.etis.ee/CV/Karin_Sein/est
Gaabriel Tavits - https://www.etis.ee/CV/Gaabriel_Tavits/est
Janno Lahe - https://www.etis.ee/CV/Janno_Lahe/est
Ülle Madise - https://www.etis.ee/CV/%C3%9Clle_Madise/est
Kalev Saare - https://www.etis.ee/CV/Kalev_Saare/est
Andreas Kangur - https://www.etis.ee/CV/Andreas_Kangur/est
Katre Luhamaa - https://www.etis.ee/CV/Katre_Luhamaa/est
Mait Laaring - https://www.etis.ee/CV/Mait_Laaring/est
Tiina Mikk - https://www.etis.ee/CV/Tiina_Mikk/est
Urmas Volens - https://www.etis.ee/CV/Urmas_Volens/est
Piia Kalamees - https://www.etis.ee/CV/Piia_Kalamees/est
Carri Ginter - https://www.etis.ee/CV/Carri_Ginter/est
Age Värv - https://www.etis.ee/CV/Age_V%C3%A4rv/eng
Gea Lepik - https://www.etis.ee/CV/Gea_Lepik/est
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Moodul 2. Õiguse loomine
1. Riigiõigus
2. Eesti õiguskorra aluspõhimõtted
3. Igaühe põhiõigused
7 Ülle Madise, Katre Luhamaa, Carri Ginter
2. Moodul 1. Sissejuhatus õigusesse
1. Õiguse mõiste
2. Õiguse tekkimine ja eesmärk
3. Õigusnorm
4. Õiguse allikad
5. Õigussuhtes osalejad
6. Eraõigus ja avalik õigus
7. Õiguse kasutamine
7 Gaabriel Tavits
3. Moodul 3. Õigus ja omand
1. Omand ja valdus
2. Õiguse objektid
3. Omandi tekkimine
4. Mida me omandiga teha saame?
7 Urmas Volens, Gea Lepik
4. Moodul 4. Õigus ja lepingud
1. Lepingu sõlmimine
2. Lepingute liigid
3. Tüüptingimused lepingutes
4. Tarbijakaitse lepinguõiguses
7 Karin Sein, Piia Kalamees
5. Moodul 5: Kord ühiskonnas 8 Mait Laaring
6. Moodul 6: Töö ja ettevõtlus 9 Merle Erikson, Kalev Saare
7. Moodul 7: Perekond 9 Tiina Mikk
8. Moodul 8. Õigusrikkumine ja hüvitis
1. Lepingulised nõuded ja muud õiguskaitsevahendid
2. Asjaõiguslikud nõuded
3. Deliktilised nõuded
7 Janno Lahe, Age Värv
9. Moodul 9. Õigusrikkumine ja karistus
1. Karistusõiguse ülesanne
2. Kuritegu
3. Kriminaliseerimise põhimõtted
4. Karistuse olemus ja eesmärk
5. Karistusõiguse kohaldamine
7 Margus Kurm
10. Moodul 10. Õigusvaidluste lahendamine
1. Vaidluste lahendamine õiguskorras
2. Menetluste üldine iseloomustus
3. Vaidluse lahendamise menetlustest
4. Kohtuotsuste täitmine
7 Andreas Kangur
11. Moodul 11. Õigusteadus ülikoolis
1. Õigusteaduse olemus
2. Õigusteaduse õppimine ja õpetamine
3 Lauri Mälksoo

Hinnainfo:
Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2prim tähenduses).
Toimumiskoha info:
E-kursus koosneb 11 moodulist, iga nädal avatakse üks moodul, va vaheajal. Õppida saab õppijale sobival ajal ja sobivas kohas (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s).
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
E-kursus kestab 12 nädalat
11.09 Moodul 1: Sissejuhatus õigusesse
18.09 Moodul 2: Õiguse loomine
25.09 Moodul 3: Õigus ja omand
02.10 Moodul 4: Õigus ja lepingud
09.10 Moodul 5: Töö ja ettevõtlus
16.10-22.10 Vaheaeg
23.10 Moodul 6: Kord ühiskonnas
30.10 Moodul 7: Perekond
06.11 Moodul 8: Õigusrikkumine ja hüvitis
13.11 Moodul 9: Õigusrikkumine ja karistus
20.11 Moodul 10: Õigusvaidluste lahendamine
27.11 Moodul 11: Õiguse õppimine ja õpetamine
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse läbimiseks tuleb läbida kõik moodulid ja täita ava- ning tagasiside-küsitlusi.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Teadmisi ja oskusi hinnatakse iga mooduli lõpus. Enamasti tuleb teha valikvastustega test või lahendada kaasusülesanne. Katsete arv ei ole piiratud. Positiivne tulemus tagab pääsu järgmisele moodulile.
Hindamiskriteeriumid:
Teadmisi ja oskusi hinnatakse tulemusega "Arvestatud" / "Mittearvestatud".
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
06.09.2023
Täiendav info:
Maiu Salmistu, maiu.salmistu@ut.ee, +372 +372 737 5397
Programmi kood:
SVOI.TK.053
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 04.05.2023 - 03.06.2023 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 11.09.2023 - 03.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2024 Maht: 21 EAP (546 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2025 Maht: 63 EAP (1638 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2025 Maht: 63 EAP (1638 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022