Õiguse alused mittejuristile

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppetöö vorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Margus Kurm
Lauri Mälksoo
Merle Erikson
Karin Sein
Gaabriel Tavits
Janno Lahe
Ülle Madise
Kalev Saare
Andreas Kangur
Katre Luhamaa
Mait Laaring
Tiina Mikk
Urmas Volens
Piia Kalamees
Carri Ginter
Age Värv
Gea Lepik
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid, õigusametite eripärasid ja õigushariduse omandamise võimalusi. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast.
Põhjalik info kursust tutvustaval kõigile soovijatele suunatud veebilehel https://sisu.ut.ee/oigusealused.
Kursus annab TÜ õigusteaduskonna bakalaureuseõppesse kandideerijale lisapunkte. Vaata lähemalt https://ut.ee/et/oppekavad/oigusteadus#admissionreq-collapse
Sihtrühm:
Kuni 19-aastased (ka) gümnaasiumiõpilased. * Vanemad kui 19-aastased õppurid saavad osaleda "Õiguse alused mittejuristile" täiskasvanute kursusel. Info ja registreerimine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=71178&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
- oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust
- omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest
- tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid
- tunneb õigusinfo allikaid
- teab õiguselukutsete eripärasid
- tunneb õigusteaduse õppimise võimalusi
Õpingute alustamise tingimused:
Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.
Õppejõud:
Margus Kurm - https://www.etis.ee/CV/Margus_Kurm/est
Lauri Mälksoo - https://www.etis.ee/CV/Lauri_M%C3%A4lksoo/est
Merle Erikson - https://www.etis.ee/CV/Merle_Erikson/est
Karin Sein - https://www.etis.ee/CV/Karin_Sein/est
Gaabriel Tavits - https://www.etis.ee/CV/Gaabriel_Tavits/est
Janno Lahe - https://www.etis.ee/CV/Janno_Lahe/est
Ülle Madise - https://www.etis.ee/CV/%C3%9Clle_Madise/est
Kalev Saare - https://www.etis.ee/CV/Kalev_Saare/est
Andreas Kangur - https://www.etis.ee/CV/Andreas_Kangur/est
Katre Luhamaa - https://www.etis.ee/CV/Katre_Luhamaa/est
Mait Laaring - https://www.etis.ee/CV/Mait_Laaring/est
Tiina Mikk - https://www.etis.ee/CV/Tiina_Mikk/est
Urmas Volens - https://www.etis.ee/CV/Urmas_Volens/est
Piia Kalamees - https://www.etis.ee/CV/Piia_Kalamees/est
Carri Ginter - https://www.etis.ee/CV/Carri_Ginter/est
Age Värv - https://www.etis.ee/CV/Age_V%C3%A4rv/eng
Gea Lepik - https://www.etis.ee/CV/Gea_Lepik/est
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Moodul 1. Sissejuhatus õigusesse
1. Õiguse mõiste
2. Õiguse tekkimine ja eesmärk
3. Õigusnorm
4. Õiguse allikad
5. Õigussuhtes osalejad
6. Eraõigus ja avalik õigus
7. Õiguse kasutamine
7 Gaabriel Tavits
2. Moodul 2. Õiguse loomine
1. Riigiõigus
2. Eesti õiguskorra aluspõhimõtted
3. Igaühe põhiõigused
7 Ülle Madise, Katre Luhamaa, Carri Ginter
3. Moodul 3. Õigus ja omand
1. Omand ja valdus
2. Õiguse objektid
3. Omandi tekkimine
4. Mida me omandiga teha saame?
7 Urmas Volens, Gea Lepik
4. Moodul 4. Õigus ja lepingud
1. Lepingu sõlmimine
2. Lepingute liigid
3. Tüüptingimused lepingutes
4. Tarbijakaitse lepinguõiguses
7 Karin Sein, Piia Kalamees
5. Moodul 5: Kord ühiskonnas 8 Mait Laaring
6. Moodul 6: Töö ja ettevõtlus 9 Merle Erikson, Kalev Saare
7. Moodul 7: Perekond 9 Tiina Mikk
8. Moodul 8. Õigusrikkumine ja hüvitis
1. Lepingulised nõuded ja muud õiguskaitsevahendid
2. Asjaõiguslikud nõuded
3. Deliktilised nõuded
7 Janno Lahe, Age Värv
9. Moodul 9. Õigusrikkumine ja karistus
1. Karistusõiguse ülesanne
2. Kuritegu
3. Kriminaliseerimise põhimõtted
4. Karistuse olemus ja eesmärk
5. Karistusõiguse kohaldamine
7 Margus Kurm
10. Moodul 10. Õigusvaidluste lahendamine
1. Vaidluste lahendamine õiguskorras
2. Menetluste üldine iseloomustus
3. Vaidluse lahendamise menetlustest
4. Kohtuotsuste täitmine
7 Andreas Kangur
11. Moodul 11. Õigusteadus ülikoolis
1. Õigusteaduse olemus
2. Õigusteaduse õppimine ja õpetamine
3 Lauri Mälksoo

Hinnainfo:
-
Toimumiskoha info:
E-kursus toimub e-õppe keskkonnas Moodle (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s). E-kursus koosneb 11 moodulist, iga nädal avatakse üks moodul, va vaheajal. Avatud mooduleid saab teha õppijale sobival ajal ja sobivas kohas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tartu Ülikooli e-õppe keskkond Moodle. Kasutajatunnus ja salasõna saadetakse osalejatele vahetult enne kursuse algust.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
E-kursus kestab 12 nädalat
16.09 Moodul 1: Sissejuhatus õigusesse
23.09 Moodul 2: Õiguse loomine
30.09 Moodul 3: Õigus ja omand
07.10 Moodul 4: Õigus ja lepingud
14.10 Moodul 5: Töö ja ettevõtlus
21.10-27.10 Vaheaeg
28.10 Moodul 6: Kord ühiskonnas
04.11 Moodul 7: Perekond
11.11 Moodul 8: Õigusrikkumine ja hüvitis
18.11 Moodul 9: Õigusrikkumine ja karistus
25.11 Moodul 10: Õigusvaidluste lahendamine
02.12 Moodul 11: Õiguse õppimine ja õpetamine
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse läbimiseks tuleb läbida kõik moodulid ja täita ava- ning tagasiside-küsitlusi.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Teadmisi ja oskusi hinnatakse iga mooduli lõpus. Enamasti tuleb teha valikvastustega test või lahendada kaasusülesanne. Katsete arv ei ole piiratud. Positiivne tulemus tagab pääsu järgmisele moodulile.
Hindamiskriteeriumid:
Teadmisi ja oskusi hinnatakse tulemusega "Arvestatud" / "Mittearvestatud".
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerimise lisainfo:
* Registreerimisel palume märkida lahtrisse "Aineõpetaja" ühiskonnaõpetuse õpetaja või klassijuhataja nime.
* Mitteosalemisest palume aegsasti teatada kursuse kontaktisikule.
Registreerumise tähtaeg:
15.09.2024
Täiendav info:
Kerli Mangelsoo, kerli.mangelsoo@ut.ee, +372 +372 627 1886
Programmi kood:
SVOI.TK.053
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 16.09.2024 - 08.12.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.09.2024 - 30.06.2025 Maht: 21 EAP (546 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023