Luuletuste käsitlemine I kooliastmes

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (7 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
60 EUR
Õppejõud
Mari Niitra
Ilona Võik
Õppekava rühm
Klassiõpetaja koolitus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVHI.TK.598
Eesmärk:
Klassiõpetajate didaktiliste pädevuste täiendamine eesti keele didaktikas.
Sihtrühm:
Klassiõpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - on tutvunud uuema lasteluule ja luule käsitlemise võimalustega I kooliastmes (analüüs, etlemine, sõnavaratöö, ümberjutustus); - teab võtteid, kuidas toetada omaloomingut ja esinemisjulgust.
Õppejõud:
Mari Niitra - MA (semiootika ja kulturoloogia)
Ilona Võik - MA (eesti keel)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Kaasaegne lasteluule - teemad ja autorid Luuletuste analüüs klassis Ilmekas lugemine ja etlemine Luuletuste loomine klassis Luulekeele omapära Luuleteksti ümberjutustus 7 Mari Niitra, Ilona Võik

Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine aktiivselt õppetöös.
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Jakobi 5 õppehoones
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub Tartus, Jakobi 5 õppehoones kell 10.00-16.00
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Täiendav info:
Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, +372 +372 737 6446
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.02.2023 - 03.02.2023 Maht: 0.1 EAP (3 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 29.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 04.01.2023 - 19.03.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.01.2023 - 27.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.05.2023 - 02.05.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022