Pillide tundmine: parmupillist orelini

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Kadri Steinbach
Marko Mägi
Õppekava rühm
Muusika ja esituskunstid
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.081
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele erinevaid muusikainstrumente, luua seosed erinevate pillide ja muusikastiilide vahel ning õpetada eristama erinevaid pille kõlaliselt.
Sihtrühm:
gümnaasiumiõpilased
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õpilane: 1. tunneb enamkasutatavaid muusikainstrumente, mis on iseloomulikud järgnevatele stiilidele: * klassikaline muusika * rütmimuusika * pärimusmuusika 2. oskab kõlaliselt eristada eelpool mainitud muusikastiilide peamiseid muusikainstrumente.
Õppejõud:
Kadri Steinbach - TÜ VKA muusikaosakonna programmijuht, muusikaajaloo lektor
Marko Mägi - TÜ VKA muusikaosakonna juhataja, muusikateooria lektor
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Sümfooniaorkestri pillid (viiul, tšello, klarnet, trompet, fagott jne). 17 Kadri Steinbach, Marko Mägi
2. Rütmimuusika pillid (kitarr, basskitarr, trummikomplekt, klahvpillid jne). 17 Kadri Steinbach, Marko Mägi
3. Pärimusmuusika pillid (torupill, lõõts, parmupill, hiiukannel jne). 18 Kadri Steinbach, Marko Mägi

Nõuded lõpetamiseks:
tunnistusega lõpetamiseks peab olema vähemalt 75% koondpunktide maksimumist
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Moodle keskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas (kursuse kestus 16 nädalat).
Hinnainfo:
Kursus on gümnaasiumiõpilastele tasuta.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
kontrolltestid
Hindamiskriteeriumid:
kontrolltestide sooritamine vähemalt 75% tasemel
Registreerumise tähtaeg:
25.12.2022
Täiendav info:
Kelli Hanschmidt, kelli.hanschmidt@ut.ee, +372 +372 529 8272
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 04.02.2023 - 04.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 21.01.2023 - 29.01.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 09.05.2023 Maht: 7 EAP (182 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022