Teenuste disain

-

Toimumise aeg
Maht
23 EAP (598 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Hind
1380 EUR
Õppejõud
Gerda Mihhailova – juhtimise nooremlektor, MBA
Jay Kandampully – külalisprofessor (USA), PhD
Mari Arnover – külalisõppejõud, teenusedisainer ja ettevõtte „Kliendiuuringud“ juht
Kurmet Kivipõld – juhtimise kaasprofessor, PhD
Krista Jaakson – juhtimise teadur, PhD
Margus Kõomägi – ärirahanduse teadur, majandusmagister
Kulno Türk – emeriitprofessor, külalisõppejõud, PhD
Arvi Kuura – emeriitdotsent, külalislektor, PhD
Heli Tooman – emeriitdotsent, külalislektor, PhD
Mikko Kämäräinen – külalisõppejõud, Soome disainibüroo Infinity omanik ja teenusedisainer
Õppekava rühm
Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVPC.TK.146
Eesmärk:
Anda teadmised disainmõtlemise ja teenusedisaini metoodika rakendusvaldkondadest avalikes- ja erasektori organisatsioonides ja arendada oskust kasutada teenusedisainiga seotud meetodeid.
Sihtrühm:
Teenuste/toodete arendamise eest vastutavad spetsialistid ja juhid era- ja avalikes organisatsioonides. Eeldus: olemas on BA kraad või kõrgharidusdiplom.
Kursuse õpiväljundid:
* Tunneb disainijuhtimise olemust ja seost organisatsiooni strateegilise-, kvaliteedi- ja protsessijuhtimisega, * Loob disainmõtlemise ja teenusedisaini protsessi, * Koostab disaini lähteülesande ja viib läbi teenusedisaini projekti, * Koostab disainiuuringu teenusedisaini projekti, kasutades peamisi disainiuuringutes rakendatavaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid, * Mõtestab enda tegevust meeskonnajuhina coachingu paradigmast lähtuvalt.
Õppejõud:
Gerda Mihhailova – juhtimise nooremlektor, MBA
Jay Kandampully – külalisprofessor (USA), PhD
Mari Arnover – külalisõppejõud, teenusedisainer ja ettevõtte „Kliendiuuringud“ juht
Kurmet Kivipõld – juhtimise kaasprofessor, PhD
Krista Jaakson – juhtimise teadur, PhD
Margus Kõomägi – ärirahanduse teadur, majandusmagister
Kulno Türk – emeriitprofessor, külalisõppejõud, PhD
Arvi Kuura – emeriitdotsent, külalislektor, PhD
Heli Tooman – emeriitdotsent, külalislektor, PhD
Mikko Kämäräinen – külalisõppejõud, Soome disainibüroo Infinity omanik ja teenusedisainer
Õpingute alustamise tingimused:
1) Olemas on BA kraad või kõrgharidusdiplom. 2) Eelnevalt läbitud mikrokraadiprogramm SVPC.TK.123 DISAINIUURINGUD TEENUSTE DISAINIS.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine mooduli ainete õppetöös koos tudengitega ning iga aine lõpetamiseks kohustuslike nõuete täitmine
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Pärnu maakond TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Tunniplaan järgib sessioonõppe tunniplaani põhimõtteid (auditoorne õppetöö kord kuus K/N-P), võimalusel järjestikustel päevadel. Programm koosneb järgmistest õppeainetest: MJJV.08.053 Strateegiline juhtimine, 2. osa, 3EAP P2PC.00.677 Teenuste juhtimine, 4EAP SVPC.00.025 Praktika, 2. osa 3EAP SVPC.01.019 Isiklik- ja professionaalne areng, 2. osa, 3EAP SVPC.00.040 Protsessi- ja kvaliteedijuhtimine, 6EAP P2PC.00.679 Teenuste disain, 4EAP. Praktika aine läbitakse grupipõhise praktikana praktikaorganisatsioonis. Mikrokraadi ained on valitud selliselt, et need aitavad praktikaülesandeid täita. Protsessi- jm juhtimise ja teenuste disaini ained annavad teadmised-oskused juhtimaks disainiprojekti grupiprotsesside mõttes ning oskused valida sobivad meetodid teenusedisaini projektis rakendamiseks.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Registreerimine kuni 22.01.2023.
Täiendav info:
Kristel Teearu, kristel.teearu@ut.ee, +372 445 0546
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel

#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022