Konverentsil tutvustatakse sotsiaaluuringu andmete mitmekesiseid kasutusvõimalusi

20. jaanuaril toimub virtuaalne Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) kasutajakonverents, mis toob kokku ESS-i andmete eri taustaga kasutajad. Konverentsil jagatakse häid nõuandeid ja kogemusi, et ka uued sihtrühmad leiaksid võimaluse ESS-i andmeid rakendada.

Konverentsil räägib Sotsiaalministeeriumi analüütik Age Viira, kuidas ESS-i andmed on aidanud reformida vanemahüvitise süsteemi. Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin annab ülevaate, millised väärtusnihked on toimunud Eesti ühiskonnas viimasel kümnendil – see on oluline teadmine ühiskonnas tõstatuvate arutelude ja konfliktide mõistmiseks. Vaimset heaolu mõjutavaid tegureid on uurinud Oliver Nahkur, kes räägib oma ettekandes meeste ja naiste depressiooni mõjutavatest teguritest Euroopa riikides. Konverentsil saab iga huviline teada, kui mitmekesised on võimalused ESS-i andmetega töötada.

Konverentsi ajakava

11.00–11.10 Sissejuhatus. Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor ning ESS-i koordinaator Eestis
11.10–11.40 Kas ja kuidas kultuur selgitab regionaalseid erinevusi ettevõtlikkuses? Šveitsi näide“. Anneli Kaasa, Tartu Ülikooli majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor
11.40–12.10 Meeste ja naiste depressiooniga seostuvate tegurite võrdlus 18 Euroopa riigi andmetel“. Oliver Nahkur, Tartu Ülikooli sotsiaalse heaolu uuringute teadur
12.10–12.40 Euroopa Sotsiaaluuringu andmete olulisus poliitikakujundamises – vanemahüvitise süsteemi reformi näitel“. Age Viira, Sotsiaalministeeriumi analüütik
12.40–13.15 Kohvipaus ja infomaterjalide jagamine
13.15–13.45 Uus meetod: ESS videointervjuudega andmete kogumisest“. Hanna-Kerstina Kartau, üliõpilane; Mare Ainsaar
13.45–14.15 Mis meediat huvitab?“. Marju Himma-Kadakas, Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur
14.15–14.45 Eesti väärtuste muutumisest“. Marju Lauristin, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor
14.45 Lõpuarutelu kõigi osalistega

Osalema on oodatud kõik, keda huvitab sotsiaalteaduslike avaandmete kasutamine. Algajad ESS-i kasutajad saavad nõuandeid andmetega töötamiseks. Registreeru konverentsile.

Foto: Vlad Sargu, Unsplash

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“