Skip to main content

Mickaël Mathieu Pihain kaitseb doktoritööd „The evolutionary effect of phylogenetic neighbourhoods of trees on their resistance to herbivores and climatic stress“

18. veebruaril kell 10.15 kaitseb Mickaël Mathieu Pihain taimeökoloogia ja ökofüsioloogia eriala doktoritöö „The evolutionary effect of phylogenetic neighbourhoods of trees on their resistance to herbivores and climatic stress“ („Puude fülogeneetilise naabruse evolutsioonilised mõjud vastupanuvõimes herbivooridele ja kliimamuutustele“).

Juhendajad:

doktor Pille Gerhold, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool
professor Andreas Prinzing, University of Rennes 1 (Prantsusmaa)

Oponent:
doktor Martin Schädler, Helmholtz-Centre for Environmental Research (Saksamaa)

Kokkuvõte
Puud metsas kannatavad herbivooria ehk taimtoidulisuse ja kliimast tingitud negatiivsete mõjude all. On teada, et lähisugulastest puuliikidega koos kasvamisel on herbivooria ja kliima mõju eriti suur. Maakeral levib aga palju lähisugulasliikidest koosnevaid metsi - kuidas nii? Käesolevas töö uuritakse, kas lähisugulastest koosnevad metsad soodustavad suuremat herbivooria vastase kaitse teket puudel. Kuna taim kasutab erinevate kaitsete tootmiseks samu ressursse, uuritakse ka, kas herbivooria vastase kaitse teke ei vähenda kliimamuutuste vastase kaitse teket. Seljuhul oleksid lähisugulasliikidest koosnevad metsad kliimamuutuste suhtes haavatavamad. Puud võivad investeerida ka mükoriisasse, mis moodustub seene ja taime juure vahel ning suurendab taime vastupidavust nii herbivooridele kui ka kliimamuutustele. Puud lähisugulasliikidest koosnevates metsades võiksid seega omada rohkem mükoriisat ja mükoriisa võiks suurendada nende metsade vastupidavust herbivooridele ja kliimamuutustele. Käesolev töö näitab, et lähisugulasliikidest koosnev mets suurendab herbivooride vastast kaitset puudel ning seejuures ei vähene kliimamuutuste vastane kaitse. Lisaks selgus, et lähisugulastest koosneva metsa puude suurem kaitsevõime herbivooria ja kliimamuutuste vastu on tingitud mükoriisast. Selgus ka, et taimeperekondades, mis kasvavad lähisugulasliikidest koosnevas metsas, esineb vähem kliimamuutuste poolt tingitud liikide väljasuremist. Käesoleva töö põhjal võime järeldada, et puud suudavad kiiresti arendada välja tugevama herbivooria ja kliimamuutuste vastase kaitse, mis ühtlasi selgitab looduslike lähisugulasliikidest koosnevate metsade olemasolu. Suurem herbivooria ja kliimamuutuste vastane kaitse lähisugulastest koosnevas metsas annab puudele võimaluse tuleviku keskkonnamuutustega toimetulekuks.

#teadus
lapsed võimlemas tunni ajal

Värske teadus: headest tülidest, ühiskonna kihistumisest, aktiivsetest ainetundidest ja soogaasidest

Jaga
24.05.2022
#teadus

Tartu Ülikooli promoveerib audoktoriks neli rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast

27. mail promoveeritakse Tartu Ülikooli audoktoriteks neli tunnustatud teadlast, kes on toetanud Tartu Ülikooli käekäiku eri valkdondades.
Jaga
24.05.2022
#teadus #ühiskonnale

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“

Meeli Alber kaitseb doktoritööd „Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of the water transport pathway in deciduous trees“
Jaga
20.05.2022